Møder

Referat for årsmødet for Mazdaznan Idealfond 10. marts 2019


Tilstede: Britta B. Christiansen, Solveig Jacobsen, Pali Christiansen, Ester Andersen, Irrenne Peier, Lene Ravn, Ingolf Plesner, Hanne Kudsk Jensen, Margit Christiansen, Carsten Michaëlis, Randi Michaëlis

1) Valgt ordstyrer: Irrenne og referent: Randi

2) Årsberetning ved formand Britta B. C. Idealfonden står for at få idealet ned på jorden og ud til
mennesker der arbejder. Vores kapital ligger der for at få åndelighed ned i materien. 251.000 kr. i
Folkesparekassen. Står sikkert der. Vi kan sætte pengene i noget lignende, hvis vi skulle ønske det. Nu
minusrenter, det koster 1000 kr. om året. Minusrenter er et vilkår, for at de passer på pengene. Angående
garantibeviser i Folkesparekassen, der er en risiko, hvis banken går ned, så det er ikke en mulighed.

3) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse, Britta. Uddelt kopi af regnskabet til deltagerne. Godkendt.

4) Samtale om fonden og grundkapitalens placering. Intet.
Årsmødet er slut.

Referat fra generalforsamling Støtteforeningen dansk Mazdaznan 10. marts 2019


Tilstede: Britta B. Christiansen, Solveig Jacobsen, Pali Christiansen, Ester Andersen, Irrenne Peier, Lene Ravn, Ingolf Plesner, Hanne Kudsk Jensen, Anne Hansen delvist, Margit Christiansen, Carsten Michaëlis,
Randi Michaëlis

1)Valgt ordstyrer: Irrenne og referent: Randi

2)Årsberetning ved formand Britta B. C. Forberedelserne til det Internationale sommerstævne har hele opmærksomheden. Kæmpe arbejde. Stor tak. God energi til foreningen. Møderne på Frederiksberg er nu om søndagen. Stabilitet og styrke gode kræfter vokser ud. Møde i teosofisk forening 2. april. Mistet Rolf, han har fulgt os meget og længe ca. fra 1978. Åndedrætslæren er på svensk fra Dr. Ludvig. Solveig har et eksemplar. Nyhedsbreve kommer igen, kommentar fra deltagerne, at det er vigtigt at tid og energi er til det. Tilmelding til nyhedsbreve på hjemmesiden. Vi arbejder på at forny litteraturen. Temahefter. Basisbøger, nye på dansk. Ny tids litteratur. Lytte mulighed, unge har noget i ørerne. Videoer.
Ingolf, ungdomsgruppe mangler. Lene oplyser, at hun og Solveig arbejder med det til Klint. Flyer med
ungdomstilbud er lavet. Tiltag på kurset. Hun har interviewet unge. Britta, Mazdaznan ind i 21. årh. er
lettere at formidler, når vi har materialet klar, på nettet er nutidigt, så bliver det kastet ud til stor frihed til
hele verden. YouTube. Optage foredragene til sommer? Arbejdsgruppen tager ideen til sig.
Carsten, Wikipedia bør ændres, skrives ny tekst. Også på de andre sprog. Evt. international gruppe? Klint
møderække i programmet? Britta laver et oplæg. Mazdaznan skal være åbent og for alle. Hanish ville
forenkle og gøre det tilgængeligt. Det med at dømme er ikke brugbart. Debatten om formidling kan foregå
på det internationale stævne. Workshops. Mazdaznan er ikke en sekt.
Beretningen er godkendt. Tak til Britta.

3) Fremlæggelse af regnskab ved kassereren til godkendelse (+delregnskab Rolfs minde og Klint) Carsten.
Uddelt kopi af regnskabet til deltagerne.

Rolfs minde: indsamlet 1170 kr. Krans blev sendt til begravelsen i Sverige, gave til foreningen på 254 kr.
Julemøde og auktion gav 1215 kr. i overskud.
Ny konto i Folkesparekassen pga. det internationale stævne. Ca. 55000 kr. kursusbetaling kom ind til
sommertræffet. Web-hotel 7900 inklusiv professionel PC hjælp. Kogebogen Vegetariske Perler er sat ned til 250 kr. og 200 for medlemmer, 10 års jubilæum. Lageropgørelser bedes sendt til Carsten.
18 personer har indtil nu betalt kontingent for 2019, vi håber at flere vil betale.
Mobilpay koster i oprettelse og gebyr.
Regnskabet er godkendt. Tak til Carsten.

4/Indkomne forslag (kunne sendes til Britta på masdasnandk@gmail.com)
Solveig spørger: Vegetarforeningen kan få 3 kogebøger til en konkurrence og anmeldelse som reklame? Ja
det er fint Solveig. 10 års jubilæum. Ny forfatterbiografi og omtale af bogen bør laves.

5) Fastsættelse af kontingent, i øjeblikket 200 kr. årligt. Vedtaget uændret 200 kr.

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen (mindst 3 højst 7 personer). Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. Hasse er sygemeldt.

7) Valg af formand, næstformand og kasserer.
Formand vælges i lige år. Britta fortsætter.
I ulige år næstformand Solveig er genvalgt og kasserer Carsten er genvalgt.

8) Valg af revisor. Janni Smerlov er fungerende revisor, Janni er genvalgt.

9) Om afholdelse af Internationale Mazdaznan sommerdage i Danmark 2019.
Forslag: Vi kunne betale mere til Martinus Center aconto, for at undgå strafrenterne og komme dem i møde. Ja det gør vi.

10) eventuelt. Intet, og dog lige en reminder til os alle i denne tid med stort arbejde med det internationale stævne: pas på os selv og hinanden og vores energi, så vi ikke bliver overbelastet. Vi støtter hinanden.
Generalforsamlingen er slut.

Referat af 13. marts 2019 Randi Michaëlis

Kære Alle!
 
Så er det tid til kryds i kalenderen ud for:
 lørdag den 9. marts kl.16 ( kaffe allerede kl 15 i køkkenet) — til søndag den 10. marts kl.15
På dejlige Kullerup. 
Det er med årsmøde og generalforsamling om søndagen kl 10-12
Vi håber I alle har lyst at komme.Det vil være oplagt at vi i fællesskab rigtig varmer op til: 

Årets store internationale begivenhed 

Som I efterhånden alle ved, er det til sommer, at vi i Danmark er værter for det internationale Mazdaznan sommerstævne på Martinuscentret, Klint fra 12.- 17. august 2019.
 
Invitation, indkaldelse og program er vedhæftet.
Mazdaznan i det 21. århundrede!
 
Kærlig hilsen 
Britta 

Husk tilmelding til Kullerup Kurser

Se program for weekenden

Se dagsorden for generalforsamlingen


Se referat her:

Velkommen til en ny sæson med Mazdaznan (’Den mestrende Tanke’)
samvær og kurser

En levende livslære, der forener vores fysiske, intellektuelle og spirituelle aspekter i enkle øvelser for åndedræt, sanser og hormonsystem. En opvågnen til bevidsthed om vores guddommelige ophav, vores medfødte frihed og skaberkraft.

Enhver er sin egen autoritet og kan frit benytte disse guldkorn fra den oprindelige oldpersiske visdom ’Gode tanker – gode ord – gode handlinger’, fornyet og bragt til Vesten af Dr Otoman  Hanish for ca 100 år siden.
Sang – ernæringsråd – åndedræt – belivning af krop og sind.
Alle er velkomne!  ingen forudsætninger nødvendige 😉

Mazdaznan sammenkomster på Frederiksberg :

Rathsacksvej 30,
1862 Frederiksberg 

–   lette krops- og åndedrætsøvelser, månedens råd, sang, cirkeldans

søndag den  3. feb  2019   –  kl 15.00 – ca. 17.30
søndag den 7. april 2019   –  kl 15.00 – ca 17.30
søndag den 26. maj 2019  –  kl 15.00 – ca 17.30
søndag den  6. okt  2019   –  kl 15.00 – ca 17.30
søndag den  3. nov  2019   –  kl 15.00 – ca 17.30
søndag den  8. dec 2019    –  kl 15.00 – ca 17.30

– Pris ( betales til Carsten Michaëlis ved arrangementet)  =   60 kr /50* kr
– Tilmelding:
Irrenne Sidsel Peier  –   tlf  mobil  23 34 75 36  mail
–  Se mere på www.kullerup.dkwww.mazdaznan.dk  og  www.mazdaznan.eu

Arrangementer og kurser :

 ”Inspirationsdage” v. Britta Christiansen den 9. – 10. marts 2019 på Kullerup
– Oplæg og øvelser – med fokus på International Maz stævne i DK 2019 –  lørdag eftermiddag/aften samt søndag morgen ved læge Britta Christiansen
– Lørdag 9 marts kl 16-21,  søndag 10 marts kl 9-15.
– Årsmøde (frivilligt) i Mazdaznan Idealfond 10. marts kl 10.
– Generalforsamling (frivilligt) i  Støtteforeningen Dansk Mazdaznan 10. marts kl 10.30
.
– Obs  – For stemmeret til GF – eller blot støtte til det frivillige arbejde: Indbetal kontingent 200 kr (
Reg nr.: 9860, konto-nr.: 0000710431, mrk.: ”KGT.19”,   kontakt evt kasserer Carsten M. på carsten@carmic.dk)   MobilPay-nummer: 81976
Pris:  Begge dage inkl  kost + logi: 855 kr (Deltagelse i Generalforsamling er gratis)
 – Tilmelding til Hanne og Ingolf på kullerupkurser@gmail.com eller på tlf: 65 31 54 31
–  Se mere på www.kullerup.dk og www.mazdaznan.dk

Forberedelsesweekend på Klint Martinuscenter lør 15. – man 17. juni 2019

–  En weekend hvor vi mødes og både forbereder os praktisk, mentalt og stemningsmæssigt på at modtage gæster på dette skønne sted.
– Fra lør den 15. – man 17. juni, (man kan deltage i det tidsrum og omfang, der ønskes)
– Pris og tilmeldings info følger senere. Dette er blot en chance for at sætte kryds i kalenderen!
–  og  glæde sig til et inspirerende samvær i Klints magiske natur i forsommerens fulde blomstring!

Cirkeldans – Sacred Dance på Kullerup lør 4. – søn 5. maj 2019
 Ved Randi og Carsten Michaëlis
 – Dansene er enkle og foregår i en kreds – alle kan være med!
Fra lør 4. maj kl 10 til søn 5. maj kl 16
– Pris : kursus 545 kr,  kost + logi 735 kr = I alt 1280 kr.
 
– Information Randi og Carsten Michaëlis:  Tlf 5136 7454 eller randi@carmic.dk

– Tilmelding til Hanne og Ingolf på kullerupkurser@gmail.com eller på tlf: 65 31 54 31

”Mazdaznan International Sommertræf” på Klint Martinuscenter
man 12.aug. – lør 17. aug 2019
–  Endelig er vi i Danmark værter for en international Mazdaznan oplevelse med mulighed for at møde åndsfæller fra mange lande! En sjælden og stor begivenhed!
–   Sprog : dansk/engelsk/tysk (fransk/hollandsk/ungarnsk) .
– Fra man 12 august kl 16 til lør 17. august kl 14 cirka
– Bliv inspireret af øvelser, foredrag, udflugter, Klints skønne natur, musik og sang!
– Pris:  3400-5600 kr alt efter indkvartering.  Inkluderer: Fuld vegetarisk forplejning, kursusophold, logi og al undervisning/underholdning.
– Tilmelding: se
www.mazdaznan.dk

Vintermad

Hanne Kudsk Jensen på Kullerup holdt et meget inspirerende foredrag om Vintermad, råvarer og tilberedning med udgangspunkt i de meget lækre måltider, Hanne serverede for os i weekenden.

Vegansk mad plus separat æg, smør, ost, fløde og honning. Biodynamiske og økologiske råvarer, nogle fra egen have.

Hannes køkken er inspireret af Mazdaznan principper for tilberedning og kostsammensætning og fornyet med mange nye råvarer, som er blevet tilgængelige i de senere år bl.a. mange veganske varer.

Fredag aftensmad.

Selleribøffer med nødder. (olivenolie, løg, hvidløg, husk opblødt i vand og pisket til at binde ”bøfferne” sammen)

Ris kogt og vendt på panden eller i ovnen med porrer, karry og krydderier

Rød spidskål skoldet og let dampet

Æble”flæsk”

Morgenmad

Grød, plantemælk

Krummelum (Hanne og Ingolf navn for malet hørfrø, græskarkerner og hampefrø, malet lige før spisning for at bevare de nyttige næringsstoffer)

Brød, smør

Kompot af brombær eller blommer, evt. sødet med honning

bananer og appelsiner og æbler

Ost

Te /kaffe og urtete fløde til kaffen

Rosiner og honning

Frokost

Brød, smør, ost

Æg og majonaise

Salat (evt. julesalat) med dressing: avokado, surkålsaft, citron og salt

Grønkål salat med ristede nødder, løg med olivenolie, citron og salt (grønkålen er skoldet i en sigte før hakning)

Humus med hokkaido

Tahin

Rå løg i olie

Gulerods råkost med anis

Flåede tomater

Eftermiddags kaffe/ te

Ingefær kugler med dadler. Opskrift i Vegetariske perler side 2005

Æble kage med fløde / vegansk fløde og drysset med marcipan, havregryn, sukker,

naturlig smør

Aftensmad

”Fiskehaler” paneret pastinakker. Pastinakkerne er i skiver på langs så de får en hale. Remoulade

Kartofler. Kogt op, vand fra og dampet i olie mad kommen

Grønkåls sovs

Grøn spidskål skoldet og dampet let med olivenolie

Hanne holder kurser i madlavning se deres hjemmeside:

Fredag   4 -1-2019:

18-19: Aftensmad
19: Velkomst og Introduktion af kurset ved Randi. Sang, navnerunde mv.

Temaer:

Vinter. Hvordan inspirerer vinteren os? Vinterens velsignelser. Mørke. Lyset vender tilbage. Ro.

Introduktion til samtale i små grupper om ”Vinter”, hvor vi kan høre hinandens guldkorn om, hvad vinter betyder for os hver især til gensidig inspiration. v/ Irrenne. Opsamling til brug i weekenden (Randi noterer).

De 12 hellige nætter. Den første nat begynder den 24.- 25. december og de slutter denne nat 4.- 5. januar. Meditationssætningerne følger stjernetegnene begyndende med stenbukken og sluttende med skytten. Vi indstiller os på det nye års komme.

Hellig 3 Konger. Trettende dagen Helligtrekonger den 6. januar er jordens taknemlighedsfest, den stille glædes taksigelse. De tre vise mænd kom med gaver i anledningen af den nye fødsel. Må det blive et berigende og opløftende trin for vores vandring ind i det nye år.

Derefter sang og hygge

Lørdag   5-1-19:

8 -9: Morgenmad

9- 10: Morgenøvelser v/ Randi

10-11: Vintermad, råvarer og tilberedning v/ Hanne

11-12 Åndedrætsøvelser v/ Irrenne

12-14: Frokost + ’fordøjepause’

14-15: Dans v / Randi & Carsten

15.-15.30: Kaffe og te

15.30-16:30: Harmoniøvelser v/ Irrenne

16:30-18: Gulv eller sidde! Dybdeafspænding og derefter afspændingsøvelser mm for åndedrættet.  Åndingsgymnastik, øvelse Kippen og evt. Eutoni øvelser, som vi havde sidste år v / Randi

18-19: Aftensmad

19.15: Martinus og Mazdaznan. Hvordan harmonerer de sammen? Paralleller. Supplerer. Martinus fortolkning af juleevangeliet. Ingolf arbejder på et foredrag til Klint 19 i august.

Foredrag ved Ingolf. Derefter samtale om Martinus kosmologi og Mazdaznan læren.

Vi slutter Hellig 3Konger aftenen med Lysdans til Taizé musik og sang Dejlig er den himmel blå.

Søndag   6-1-19:

8-9: Morgenmad

9-10: Morgenøvelser v/ Irrenne

10-11: Åndedrætsøvelser / Harmoniøvelser v/ Irrenne

11-12: Fordybelses- dans v / Randi & Carsten

12-13: Frokost

13-14: Opsamling og uddybende spørgsmål, gentagelse af ønskede øvelser mm v/Irrenne, Randi, Carsten og alle.

14-15: Rengøring og ’skrub-af’ kaffe/te 😉

Kærligst Irrenne Peier, Randi og Carsten Michaëlis

Ret til ændringer forbeholdes!

Lørdag 5-1-2019,   kl   11-12:

”ÅNDEDRÆTS øvelser/ en grundmodel” :   Synge hele Hav sol i dit hjerte, 

  1. Rensende /forberedende:  Staccato/ snøftende-rudeånding /hulkende-stønnende ( + Oshos HU meditation lyd kombineret med Rolfs kippen øvelse-bækkenbevægelse)
  2.  Fordybe sig og forlænge åndedrættet:

YIMA ( 3 minutter) Udåndings øvelse:

– Blød indånding med øjne roligt hvilende på et mørkt punkt.

– Træk mellemgulv en anelse ind, ånd langsomt ud og forbliv i udåndingen i en åben fornemmelse.  Ved næste indånding må der gerne snøftes, så den bliver lidt staccato, gentag udåndingen prompte uden at forblive i indåndingen.

– ved sidste udånding: hold læber blødt lukket og lav en dyb summende lyd på ’M’ så alle resterende spændinger slippes.

ARYAMA ( 3 minutter) indåndingsøvelse:

– Her er der fokus på at holde indåndingen, så en lang blød indånding, hvor man forbliver i indåndingen. Ved den efterfølgende udånding lav gerne små fnysende stød, så man kan tage en endnu dybere indånding efterfølgende.

– Afslut med en summende udånding som i Yima.

3) Rytmik i åndedrættet
Med de Rytmiske Åndedræts øvelser forfines og specialiseres åndedrætsøvelserne
til at påvirke specifikke dele af nervesystemet /ganglierne og sandsynligvis derfor have en udviklende effekt på de forskellige sanser/evner.  Ingolf foreslog  at kombinationen af stillingerne, nævernes pres, fodstilling, koncentrationen etc. kan virke traumeforløsende og dermed ophæve blokeringer af dele af nervesystemet, og ad den vej have gavnlig effekt på sanserne.

FØRSTE RYTMISKE  åndedrætsøvelse ( 3 minutter):

Nu er alle adhæsionen i lunger løsnet, alle psykiske spændinger væk og du er klar til at optage livskraften, lysfrøene, Gallama fra luften og forbedre dit indre og ydre syn med den første rytmiske åndedrætsøvelse:

– sid let fremad på stol evt. på en lille pude, fødder og hænder i let V position. Albuer inde. Tunge afspændt, ryg og nakke rank, hage let ind.

– Ånd blødt ind gennemnæse på 7 sekunder, pause på 1 sekund

– Ånd blødt ud gennem næse på 7 sekunder, pause på 1 sekund. Gentag i 3 minutter

– Fokuser på luftens strøm ind gennem næse og ned i lunger og dermed optagelsen af lysfrøene,

livsgnisterne. Slip tilsvarende ALT på udåndingen, så der er plads til mere Gallama ved næste indånding. Roen i rytmen er vigtig. Koncentration.

ANDEN RYTMISKE ÅNDEDRÆTSØVELSE  ( hørelse og spirituel skelneevne):

Stå rank med vægt på forfod og tilstand/generel holdning som i 1. rytmiske. På en 7 sek indånding hæv dig langsomt op på tæer/forfod mens hænder (arme hænger ned langs siden) langsomt knyttes til en ægyptisk næve. Spænding er kun i hænder, koncentration og tanke/nervekraft, i stedet for muskelkraft. Pause på 1 sekund og herefter 7 sek udånding mens du langsomt sænker hælene ned til flad fodstilling (vægt på forfod stadig) , og knytnæverne langsomt afspændes. Gentag i 3 minutter, evt til melodien, 7 sek rytmen.

4)  Mere komplicerede åndingsøvelser, som Spenta Ainyahita  med knælende benbevægelser eller Fingerøvelser fa Rolfs bog med koncentration, nåede ikke, men udførte Beuaty exercise + Brittas Aryama næste dag, se ’overbygning’.

Inspiration fra Olive:

Hanish->  ” The only way to rebirth is by breath. –  Renew your birth, your life by breath. The flesh born is still carnate, But our in-carnation can be renewed. So our unique way to rebirth, to renewal is Breath! “

Lørdag  kl 15.30   –  16.30

”HARMONI/vokal  øvelser”:

Lave ’Det gamle skib sejler’ pga de mange stenbukkeplaneter samt nymåne/solformørkelse i stenbuk i dette døgn.
Synge Ja ganske afspændt som forberedelse/afspænding

Lave VOKALRÆKKEN  som n..A..m , n..Æ..m  osv ,  og derefter hele rækken på én udånding

Hele  Head and Neck exercises  grundigt ( tog ca 35-40 minutter inkl spørgsmål/snak).

Søndag den 6-1-2019

kl 9-10,

  ”Morgenøvelser” :

Rensende åndedræt ( snøft + HU Osho-Kippen kombi)

Da vi lige har spist: 4. rytmiske åndedrætsøvelse ( Smagssans/fordøjelse og Telepati)


Tralala øvelse  for
– skuldre,
– thymus,
– binyrer/ nyrer og
derefter Ører/øjne/næse  efter Tammos anvisninger (se øvelsesmappen + tilføjede øvelser fra Head and Neck øvelserne: massere punkter lige over midt af øjenbryn, massere  de punkter hvor øjenbryn slutter ved næserod, kan tilføje flere)

Antonios Øjenøvelse med vokaler (kun øjenæbler bevæges):

Syng hver vokal på et vers af Fountain of Love eller ’Jeg vil vil dig føre’.

– A –  Øjne bevæges fra side til side

– Æ – Øjne bevæges op og ned

– E –  Øjne ’tegner’ en butterfly form i den ene retning (for diagonaler)

– i –   Øjne ’tegner’ en butterfly form i den modsatte retning

– Y –  Øjne ruller den ene vej rundt

– U –  Øjne ruller den anden vej rundt

– Ø –  Dæk venstre øje med hånd og skift fokus frem og tilbage fra et objekt langt væk til din højre pegefinger holdt  ca ½ m foran ansigt

– O –  Dæk højre øje og udfør øvelsen for den modsatte side.

Hermed er alle øjets retninger og funktioner trænet samtidig med at vokaløvelsen er udført. Husk at være fuldkommen afspændt og lade tungen hvile fladt i bunden af mundhulen.

Søndag Kl 10-11:

”Opsamling samt overbygning af  gårsdagens øvelser”:

Synge  Ga-Llama på dansk for at forstå denne kraft ( prøvede at forklare som at se fint guldstøv komme ind med åndingen og belive alt det kommer i berøring med)

Udrensende /forberedende åndedræt: stakkato,     snøfte + ’rude-ånding’,    HU udånding samtidig med bækkenkip ( kraftfuld, blanding af Rolfs Kippen øv + Oshos HU meditation for rensning)

Contemplation bøn som udånding s øvelse , god på denne tid da det er den rytme/sammensætning der er særligt befordrende for det sjælelige . Der er 4 rytmiske bønner for henholdsvis det fysiske( Restoration) , sindsmæssige (Our Father), sjælelige ( Contemplation) og åndelige (Realization).
( inspiration fra Lisbet, som  benytter dagligt) ,

Brittas Aryama  ’Afsyrende effekt på urolige ben’:

Sid med korslagte ben og udfør Aryama med knytnæver i armhuler + rank ryg. Stillingen stimulerer syredrænage fra  hævede og urolige ben. Indånding laver undertryk i lunger som suger blodet ud af leveren via veneblodet, så aflastende for lever. Indånding styrker også udånding!

Aryama som Antonio laver den ’Beauty exercise’

Antonios Udvidede Aryama,( fra Mazdaznan Autumn Gahanbar) stående: 

Prelude breath, stå opret og sæt højre fod ca en fods længde frem, hold fokus mellem øjenbryn eller på næsetip for at forblive i balance.

  1. På en indånding  ca 7 sek. : Løft de strakte arme op langs siden til næsten helt oppe ved ører, mens du langsomt hæver hælene så du står på forfoden.

Holde indånding, ca 7 sek:  Lav en ægyptisk næve og sænk de strakte arme langs siderne mens skulderbladene forsøges at holdes samlet, brystbenet højt og vægten langsomt kommer ned på hælene igen.

Udånd og lad hænder /fingre slappe af igen.

Gentag med venstre fod forrest.

(mere anstrengende)

På en indånding 7 sek.:  Stå med fødder parallelt i hofteafstand.  Løft de strakte arme op langs siden til næsten helt oppe ved ører (her undlades at løfte sig til vægt på forfod).

Holde indånding   3  X  7 sek.  :  Bøj fremover i hoften og lad de strakte armes hænder berøre dine tæer , på 7 sekunder.

Rul overkroppen op mens hænder berører kroppens overflade, som i Salam, til de strakte arme er over hovedet, på 7 sekunder.

Gentag fra denne position armenes nedgang som i 1) Lav en ægyptisk næve og sænk de strakte arme langs siderne mens skulderbladene forsøges at holdes samlet, brystbenet højt og vægten langsomt kommer ned på hælene igen.

Udånd og lad hænder /fingre slappe af igen.

Denne øvelse laves for virkelig at udfordre, strække lungehindevævet. Giver generelt et godt stræk i hele kroppen, bringer organerne op på plads, især når man har fokus på at trække underlivet lidt ind, når man bøjer sig ned mod tæerne. Trykket i lungerne øges, hvilket styrker og beliver. Særlig god når træt, under bilkørsel, skrivearbejde.

Kære Alle!
Jeg har hermed fornøjelsen af at invitere jer alle til Mazdaznan mini-weekend  på Kullerup Kurser  lørdag den 3.  marts kl 16 til søndag den 4. marts kl 15. 
 
Om lørdagen er der foredrag og øvelser. Emnet er at se på det grundlæggende i Mazdaznan. Hvad tilhører tiden vi lever i, hvad er evigt aktuelt og hvad er derfor det helt moderne Mazdaznan og måske endda Mazdaznan i fremtiden.
 Det er et system til  at hjælpe det enkelte menneske i  sin udvikling  mod det færdigudviklede, og fuldkomne menneske. Lær de fantastisk vigtige  åndedrætsøvelser (Faroernes Yoga), om sund mad, andre kropsøvelser, visdom, – kort sagt: om  at forny sig og holde sig frisk og rask, endda ungdommelig.
 
Søndag er der generalforsamling i Mazdaznan idealfond og Støtteforeningen dansk Mazdaznan. 
 
Se venligst programmet som er vedhæftet. 
 
Husk det er muligt at sende forslag til generalforsamlingen!
 
Håber vi ses! 
 
Mange hilsner 
Britta  Christiansen
Husk tilmelding til Kullerup Kurser: tlf 65 31 54 31, mobil  61 50 54 32, Kullerup Byvej 2A, 5853 Ørbæk,

Se indkaldsen her:

Søndag 18. Juni kl. 14-17

Rathsacksvej 30, 2000  F (5 min. fra Frederiksberg Metro st.)

 

PROGRAM:

13.45:  Blød ankomst (- så bliver vi klar til Velkomst)

14.00–14.30:  VELKOMST og velgørende Mazdaznan-øvelser

 

14.30-16.30 :  - Besøg caféen og den skønne have !

Nyd her søndagskage, musikalsk underholdning og dejligt samvær.

 

- Smag finurligheder fra Lenes ”Urteri”

- Prøv aktuelle blomsterremedier fra ”Blomsterengen” , og vi får en god blomstersnak…

 

- Modtag en lille prøvebehandling:

Zoneterapi - Reikibehandling – nakkemassage – ”tilrettelæggelse” - åndedrætsfrigørende massage.

 

16.10-16.30:   Guidet fælles afspænding (- medbring gerne rullemadras og  tæppe )

 

16.30- 17.00: Afdansningsbal med blomsterdanse. Afrunding.

(17-18:  Afrydning)

 

Entré: 60kr. / 50 kr Mazdaznan medlemmer

 

Arrangører :

Lene Ravn

Blomster- og urteterapeut, sang

3965 5495 / mobil 6061 1860

pippipep@gmail.com

Helle Persson Krebs

Reikibehandler

3052 8203

hellepersson@yahoo.dk

På vores mandagsmøde d. 6. marts 2017, orienterede Randi om seminar på Christiansborg, “Landbrug for fremtiden” der er nu udgivet nogle videoer som kan ses på følgende link:  Fotograf Henrik Jensen

 

Video 1: Lars Mikkelsen Velkomst –  Maria Reumert Gjerding MF    [8:50]

Video 2: Karen Blincoe              [23:29]

Video 3:  Rasmus Willig / Lektor RUC        [14:39]

Video 4:   Susanne Hovmand-Simonsen  /  Knuthenlund gods   [34:09]

Video 5:  Christian Coff            [16:55]

Video 6:  Jens-Otto Andersen og Birgitte Escherish / fødevare-ideolog           [21:14]

Video 7: Günther Lorentzen  [28:12]

Video 8: Debat  / Spørgsmål         [1:04:34]

Mazdaznan arkiv
Kommentar Registrering:

Du kan kun komme med kommentar, når du er lukket ind. Derfor er du nød til at sende en mail til mig for at få adgang.

Jeg har måtte lukke for registrering pga. mange spammer.