Åndedræt

Åndedrætsteknikker kan påvirke kroppen

Det er i dag mere og mere almindeligt at arbejde med sit åndedræt. Åndedrættet bliver for eksempel brugt i forbindelse med afslapningsøvelser mod stress og søvnløshed. Åndedrættet har i flere tusinde år været brugt bevidst. Der har været forskellige teknikker indenfor forskellige kulturer. Tænk blot på Yoga, meditation eller gamle kinesiske åndedrætsteknikker til opbyggelse af chi-energi. Bøn, i forskellige religiøse retninger, virker også som åndedrætsøvelser.

 

Yima. Udåndingsøvelse

Indled øvelsen med at ånde ind dybt.
Ånd ud jævnt og langsomt til lungerne er helt tømt. Forbliv i udåndingstilstanden uden at spænde, så længe du kan, indtil der kommer en spontan dyb indånding. Gentag udåndingen i 3 minutter.

Åndedrætsøvelser

Generelt for øvelserne: Sid eller stå rank og helt afspændt i alle kropsdele. Vær afspændt i kæben og halsen. Ånd gennem næsen. Lad blikket blødt hvile på en sort plet foran dig. Vær fokuseret.

 

Forøvelse til åndedrætsøvelser.

Tag flere dybe fnysende udåndinger, slip mellem hvert fnys. Afslut med en forlænget udånding. Gentag nogle gange.
Ånd derpå blødt og langsomt ind. Forbliv i indåndingen et øjeblik og lad så den eſterfølgende udånding komme naturligt.

Aryama. Indåndingsøvelse

Indled øvelsen med at ånde ud dybt.

Ånd ind jævnt og langsomt til lungerne er helt fyldt. Forbliv i indåndingstilstanden uden at spænde, så længe du kan, indtil der kommer en spontan udanding, gerne kraftig til lungerne er tømt. Gentag indåndingen i 3 minutter.

Kort udgave: Første rytmiske åndedrætsøvelse

Følg rytmen på en melodi, fx melodien: Lob den Herren nr. 7 på Solsikke CD’en (findes også på www.mazdaznan. Indånd på 7, hold indåndingen på 1. Udånd på 7, hold udåndingen på 1.dk).

Her giver de lange udåndinger i sig selv en beroligende og opbyggende virkning. Der er også mange nye teknikker som for eksempel indenfor mindfulness. Vi kan opnå rigtig meget ved at arbejde med åndedrættet – ja det er næsten ikke til at forestille sig!

Åndedrætsøvelser bruges til at skabe udvikling

At arbejde bevidst med sit åndedræt, har altid været noget helt grundlæggende indenfor Mazdaznan. Mazdaznan som er et udviklings system, har nærmest åndedrætsteknik som en slags ABC. Disse åndedrætsøvelser har været brugt i flere tusinde år. Det er også de samme øvelser, som de gamle egyptere brugte på deres indvielsesvej. Der er opbygget meget stor erfaring med de netop disse øvelser, gennem mange mennesker og gennem mange år.

Din vejrtrækning bestemmer hvordan du tænker

Erfaringen er, at åndedrættet er så vigtigt, at det ligefrem afspejler hvem vi er. Hvis vi har et kort overfladisk åndedræt, er vi urolige, nervøse, stressede og handler uovervejet. Vi vil ikke kunne bruge alle dele af vores hjerne. Vi bliver negative, ensidige og langsomme i vores måde at tænke på. Omvendt gælder det, at den person som naturligt har et roligt og dybt åndedræt, klarer sig meget bedre.
Hvis vi har en afspændt, men god kropsholdning, så bliver vejrtrækningen automatisk dybere. Det påvirker hjernen og medfører, at vi møder alting meget mere roligt og fattet. Vi vil have et større overblik og en klart fungerende hjerne. Nogle har naturligt sådan et bedre åndedræt.

Du kan forbedre dit åndedræt bevidst

Heldigvis kan vi også påvirke vores åndedræt bevidst og forbedre vores personlige måde at trække vejret på. Det er derfor vi skal studere åndedrætsteknikker.
Det er for at forbedre vores situation. Mazdaznan er jo et udviklingssystem, som arbejder ud fra, vi alle kan udvikle os til, hvad vi kalder mesterniveau. Det er det færdigudviklede menneske, som har høj intelligens og bevidsthed. En mester har et hvileåndedræt på syv sekunders indånding og syv sekunders udånding. Vi andre er nok heldige hvis vi har et naturligt åndedræt på tre sekunder.

Kroppens holdning og øvelser kan forbedre vejrtrækningen

Nu bliver man jo ikke ”mester” hen over natten og derfor bør vi også øve os i at forlænge vores åndedræt ganske stille og roligt. Vi kan begynde med nogle meget enkle, men igen, meget afprøvede åndedrætsøvelser. Det første og meget vigtige er at sørge for at have en god holdning. Vi kan træne muskulaturen, så vi kan holde ryg og skuldre stærke og således få en bedre holdning.  Det virker ikke hvis det er anspændt. Der er også kropsøvelser, som har det formål at få os til at trække vejret dybere.
Disse øvelser kan også forbedre vejrtrækningen i dele af lungerne, som vi normalt ikke bruger. For eksempel, er det meget vigtigt at få luft ind i de allerøverste lungespidser, helt oppe ved kravebenet. Det får man ikke ved at hæve skuldrene og anstrenge sig. Det skal øves, men afslappet ved hjælp af forskellige teknikker. Når vi så får lært, at bruge disse øverste lungespidser, sker der automatisk, på ukendt måde, en påvirkning af hjernens forreste dele.  Der kommer mere aktivitet i netop det område af hjernen. Vi kan vække nerveceller der, som ellers bare har ”sovet”. I hjernens forreste pandelapper ligger mange af de hjernefunktioner som vi i dag forbinder med høj intelligens. Det vil vi jo gerne udvikle.

På samme måde påvirker vejrtrækningen i andre lungedele nogle andre områder i hjernen. Der er jo mange former for intelligens som alle er vigtige.  Det kunne være moral, etik, medfølelses evne og evnen til at handle omsætte teori til praksis.

Åndedrætsøvelser kan forbedre vores fysik og sundhed

Der er åndedrætsøvelser som forbedrer kroppens fysiske sundhed. Det er udåndingsøvelser. Ved at forlænge vores udånding øger vi udskillelsen af først og fremmest kuldioxid (kulsyre). Der udskilles imidlertid  også mange andre stoffer gennem lungerne. Udåndingsøvelser er derfor en meget kraftigt virkende ”medicin” på fysisk sygdom.

I Mazdaznans tradition for helbredelse, bruges disse øvelser til sygdomme som for eksempel sukkersyge, urinsyregigt og kræft. Det opfattes som sygdomme, som kun kan opstå i kroppen hvis ikke vi udskiller nok ”overskudssyre”. Derfor er udåndingsøvelser effektive . Der kan udskilles betydeligt ekstra syre ved disse udåndingsøvelser.

Modsat er der indåndingsøvelser, som ”inspirerer”- de virker mentalt oplivende.