juli 2021
M Ti O To F L S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Mazdaznan

Online-møde:

søndag den 21 marts, kl 10-14

i gøre det på Jit.si  
 
                                        Tryk her   Tryk på den røde tekst 
 
  1. Den kan åbnes i Edge + Chrome og
  2. i Ipad via App Store downloades Jitsi Meet,
som så skal have login:   Mazdaznan-DK    sat ind for at virke sammen med os alle.
 
Der hvor der står Randi & Carsten indsætter du dit eget navn,
 
Derefter klik på “join meeting”
 
Hvis du har problemer, med lyd og billede, så luk fanen
og start på en ny, det plejer at hjælpe.
 
Vi åbner 15 min før mødet starter så alle kan være med,
hjælp gives af Carsten på 2125 5739 
 
 

Årsberetning 2020:


Årsregnskab 2020:

Fondsregnskabet 2020:


Referat af årsmøde for Mazdaznan Idealfond,

søndag den 21. marts 2021, klokken 10 – 14 online.

 

Dagsorden for årsmødet for Mazdaznan Idealfond

 1) Valg af ordstyrer og referent  

2) Årsberetning ved formand

3) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse,

4) Samtale om fonden og grundkapitalens placering

 

Deltagere: Lene Ravn, Ritta Bendsen, Randi Michaëlis, Carsten Michaëlis, Lisbet Frandsen, Margit Christiansen, Pål B. Christiansen, Britta B. Christiansen, Janni Smerlov, Irrenne Sidsel Peier, Anne Hansen, Lea Chelina Hiector, Hanne Thorhauge Jensen, Hanne Kudsk, Ingolf Plesner, Per Christiansen, Solveig Jacobsen

Afbud fra Ester Husmann Andersen og Hasse M. Tønsberg.

 

Bestyrelsen for fonden er: Britta B. Christiansen, Ester Husmann Andersen, Hasse M. Tønsberg, Irrenne Sidsel Peier og Ingolf Plesner

 

Velkomst ved Britta.

Hanne T læser “Sammenkomster”

ad 1) som ordstyrer valgtes Randi, til referent Solveig og Carsten til at tage sig af det tekniske.

ad 2) årsberetningen er på forhånd sendt ud af formand Britta. Hun fortsætter: Idealfonden er det økonomiske fundament for det vi skal lave i Mazdaznan foreningen. Idealfondens bestyrelse er selvsupplerende. Hasse ønsker at træde ud af bestyrelsen og har udpeget Janni Smerlov som sin efterfølger. Velkommen til Janni.

Tusind tak til Hasse for hans store indsats for fonden. Tak til hans fasthed i stormvejr og hans holdning til at alt spirituelt arbejde skal være forankret i det fysiske, have struktur og være økonomisk understøttet. Hasse har i praksis bidraget hermed.

Et andet medlem af bestyrelsen, Ester Husmann Andersen har valgt sig en suppleant, nemlig Carsten Michaëlis.

Ester ønsker endvidere at præcisere at hun i sit testamente har betænkt Idealfonden og deri tydeligt klargjort, at hun ønsker at pengene skal bruges til udbredelse af Mazdaznan, ikke kun i bøger, men på alle måder og via de medier som er relevante i tiden og ønsker derfor at pengene ikke skal lægges til grundkapitalen.

 

ad 3 Regnskabet er revideret af Erik Plinius og har ikke givet anledning til påtegnelser.

Regnskabet godkendt.

 

ad 4 Fondens grundkapital kr. 251.000, – står i Folkesparekassen. Støtteforeningen betaler de negative renter og den lovpligtige revision v/ Erik Plinius.

Pengene bliver stående i Folkesparekassen og samtale om eventuel investering bliver senere.

 

Idealfondens bestyrelse er nu: Britta, Ester, Irrenne, Ingolf, Janni og Carsten er suppleant.

 

Tak for god ro og orden!

Referent Solveig

 


Referat af generalforsamling for Støtteforeningen dansk Mazdaznan,
søndag den 21. marts 2021, kl. 10 online

Dagsorden generalforsamling Støtteforeningen dansk Mazdaznan

1)Valg af ordstyrer og referent, Randi, Carsten og Solveig fortsat foreslået  

2)Årsberetning ved formand Britta (sendes ud inden mødet)  

3) Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Carsten til godkendelse  

4) Indkomne forslag (kan sendes til Britta på mail)  

5) Fastsættelse af kontingent, i øjeblikket 200 kr. årligt  

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen (mindst 3 højst 7 personer). Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. Genvalg er muligt.  

7) Valg af formand, næstformand og kasserer. Formand vælges i lige år og næstformand og  kasserer i ulige år…  

8) Valg af revisor. Janni Smerlov er fungerende revisor, håber Janni vil modtage genvalg

9) evt.  Deltagere: Lene Ravn, Ritta Bendsen, Randi Michaëlis, Carsten Michaëlis, Lisbet Frandsen, Margit Christiansen, Pål B. Christiansen, Britta B. Christiansen, Janni Smerlov, Irrenne Sidsel Peier, Anne Hansen, Lea Chelina Hiector, Hanne Thorhauge Jensen, Hanne Kudsk, Ingolf Plesner, Per Christiansen, Solveig Jacobsen

 

Afbud fra Ester Husmann Andersen og Hasse M. Tønsberg.

 

Ad 1) Randi valgt som ordstyrer, Solveig referent og Carsten tager sig af det tekniske

 

Ad 2) årsberetningen ved Britta er sendt ud på forhånd og er vedhæftet dette referat. Både årsberetning og regnskab ligger på hjemmesiden: Mazdaznan.dk. Tusinder tak til Britta for en fin og inspirerende årsberetning.

Hasse trækker sig også fra denne bestyrelse og Britta udtrykker stor tak til Hasse for hans store indsats.

Beretningen er godkendt.

 

Ad 3) regnskabet er godkendt med stor tak til Carsten, som har orden i tingene.

For Janni har det været en fornøjelse at være revisor.

Kogebogen Vegetariske Perler koster 199 kroner og for medlemmer 150 kroner.

Vedtaget som en god ide at sende reminder ud om betaling af årskontingent og om den bedste betalingsmåde. Lav evt. aftale med banken om fast overførsel.

 

Ad 4) Det besluttes at præcisere at støtteforeningen understøtter Idealfonden og betaler dennes udgifter, så grundkapitalen fortsat er 251.000, – kroner.


Ad 5) Kontingent fastsættes til 200,- kroner årligt

 

Ad 6) til bestyrelsen nyvalgtes Hanne Thorhauge Jensen og Janni Smerlov

Bestyrelsen består nu af: Britta Becsei Christiansen, Solveig Jacobsen, Carsten Michaëlis, Hanne Thorhauge Jensen og Janni Smerlov

 

Ad 7) Solveig og Carsten er genvalgt

 

Ad 8) Lisbet Frandsen er valgt til revisor

 

Ad 9) Irrenne foreslår at hæftet: “Grundlæggende kursus i træning til dybere åndedræt” genoptrykkes. Det vil blive sendt ud, når teksten er gennemset (Solveig og Britta)

 

Generalforsamlingen slutter.

Tak for god ro og orden!

 

Efterskrift: Da møderne er afholdt online, må underskrifterne også ske elektronisk. Bestyrelsesmedlemmerne skriver under og mailer regnskabssiden til kassereren og giver tilladelse til at han samler dem elektronisk på én side pr regnskab.

 

 

Referent Solveig

 

Kære Alle !
Jeg håber I alle har det godt og glæder jer til forårets lyse timer,
 
Det er fastetid men også en tid med små nye spirer i haven og supermarkedets grøntafdeling.
 
Hermed er vedhæftet invitation og indkaldelse til generalforsamling i støtteforeningen dansk Mazdaznan og årsmøde i vores Mazdaznan Idealfond.
Det er søndag den 21 marts. Det bliver online, vores første computer generalforsamling.😯😍
 
Læs de vedhæftede  genkendelige invitationer.
Jeg sender inden mødet min årsberetning til jer over mail.
 
Mange kærlige hilsner Britta
 
PS Skal hilse fra Solveig, Carsten, Randi og Hanne T, at de er nogle som er i fuld gang med en formiddag hver uge, at mødes online, lave øvelser mv. Hvis flere vil være med, så kontakt dem endelig!

Invitation

 

Powered By EmbedPress

Program:

 

Powered By EmbedPress

Vi gøre det på Jit.si 

 

                                        Tryk her   Tryk på den røde tekst 

 

  1. Den kan åbnes i Edge + Chrome og
  2. i Ipad via App Store downloades Jitsi Meet,

som så skal have login:   Mazdaznan-DK    sat ind for at virke sammen med os alle.

 

Der hvor der står Randi & Carsten indsætter du dit eget navn,

 

Derefter klik på “join meeting”

 

Hvis du har problemer, med lyd og billede, så luk fanen
og start på en ny, det plejer at hjælpe.
 
Vi åbner 15 min før mødet starter så alle kan være med,
hjælp gives af Carsten på 2125 5739 
 

Kære Alle!

Først vil jeg gerne takke for dejlige hilsner og opfordringer til at dele lidt tanker om Mazdaznan og den nye tidsalder.

December er et godt tidspunkt for tanker, da det er jo forberedelsernes måned. De magnetiske kræfter samler sig og her i den mørkeste tid når de et højdepunkt. Efter dette  højdepunkt kommer en ny tid med nye muligheder og håb. Nu forbereder vi det. Vi er midt i de 12 hellige dage og nætter mellem den 25. december og 6.januar. Det er tid nu til at finde ro og planlægge den fornyelse vi ønsker for det nye år. Det er også tid at gøre status over året som er gået. Har vi levet som vi ønsker? Har vi været i samklang med naturen og årstidernes rytme? Hvad ønsker vi at forbedre?

2020 har været et specielt år. Den kendte frihed til at rejse ud er vendt til en mere indadvendt tid. Vi må ikke samles.

Personligt kan vi forhåbentligt bruge tiden til at lave flere øvelser for os selv, vende os indad, tænke og reflektere.

Øvelse gør jo mester. Daglige øvelser er det bedste fundament for at have styrke  til udvikling og sundhed. Vejledning i åndedrætsøvelser er, til en start, det vigtigste Mazdaznan kan tilbyde os. De øger evnen til forståelse, udvikling, koncentration og vilje.

 

( Husk , husk ,husk de seks første åndedrætsøvelser . Hvis vi kan opbygge en hverdag med 5 minutter af disse øvelser indenfor en fire timers periode, det vil så sige højst 4-5 gange dagligt, så opbygger vi elektrisk og magnetisk energi.)

Nu til det med Mazdaznan og den nye tidsalder. Der et vigtigt emne for os som forening. Jeg tænker på vi har ansvaret for det store materiale vi har af filosofi, sundhedsråd mv.  Jeg håber I er med på, at det er et fælles projekt at gøre det bedste vi kan for at bringe visdomslæren ind i nutiden. Jeg kan komme med mit bud og håbe at det ikke rammer helt ved siden af 😊

Langt hen ad vejen skal vi gøre som vi plejer: mødes, hjælpe hinanden, fortælle andre om det som vi interesserer os for, hjælpe dem, sende gode tanker ud i atmosfæren, bede ærkeenglene om at hjælpe jorden, gerne med konkrete samfundsnyttige opgaver, leve sundt, forbedre os, øge visdommens- og forståelsens lys, med mere, med mere.

I mange år har vi været meget filosofiske her i landet. Vi har arbejdet med hvad et menneske er og hvorfor vi skal lave øvelser og sundhed. Vi har også fokuseret på åndedræt og øvelser.

Dr Hanish sagde der er to veje ind til Mazdaznan. Den ene er en længsel efter at forstå livet på en spitrituel måde.  Der er udviklingsfilosofien, at jorden og mennesker er på vej mod færdigudvikling, det kosmiske bevidste menneske. Det hele følger en plan på bedste vis i overensstemmelse med den guddommelige intelligens. Fra den vinkel, kan vi fremme udviklingen, renselsen, forvandlingen med hjælp af åndedrætsøvelserne. Igen, hvis vi regelmæssigt opbygger et dagligt øvelsesprogram, vil vi på bare 7 år have gennemgået en stor forandring.

I åndedrætslæren er der umiddelbart en anden vinkel ind til øvelserne. Det handler om sundhed og de fysiske ting vi kan opbygge som sanser og sundhed. Det er den anden vej ind til Mazdaznan. Det har været den tilgangsvinkel der er brugt , den er lettere at forholde sig til. Der er også sundhedsråd. Det kan alle også forholde sig til. Det er fint at finde det som interesserer en personligt og det er godt Mazdaznan har begge sider.

Jeg synes vi i 2021 skal arbejde mere med  sundhedsråd som for eksempel kropspleje og mad. Der er sundhedsråd til sygdom og sundhedsråd for at opnå vitalitet og friskhed op i årene. Der er  udånding for sundhed, det lange åndedræt for at forlænge livet, åndedræt for at sove bedre.

Samtidig synes jeg vi skal arbejde med åndedrættet for at fremme den spirituelle, åndelige udvikling. Jeg synes her vi skal arbejde mere inderligt ikke kun for den fysiske ,men også den psykiske renselse og for at forbedre forbindelsen til hjertes vejledning.

Selv om jeg starter med at skrive at vi her i vores Mazdaznanforening skal fortsætte med at mødes, som vi plejer,så skal vi også holde fast i planen om at få samlet og redigeret den nye tids Mazdaznanlitteratur. Uanset hvordan det skal kommunikeres , skal det også samles. 😊 Måske I synes det er en gammel snak. Det er det ikke. Det kræver nemlig stort mod at flytte fokus fra Dr. Hanish og ceremonierne, hele bevægelsens historie og trække den evige nyttige viden frem i nutidens sprog. De gamle bøger og kildemateriale vil selvfølgelig altid være her hvis man er specielt interesseret. Så det skal nok gå 😊

 

Dejligt med gode arbejdsopgaver.

Men vi må ikke glemme os selv!

I et juleforedrag fra 1935 siger dr. Hanish:

Før det giver ægte mening at ønske andre en glædelig jul bør det først være en glædelig jul for en selv. Selvfølgelig skal der være glædelig jul for alle men julen er først for individet. Det er noget som skal blive virkeligt inde i mig og herefter kan tanken med al sin mening reflekteres videre til dig – og jeg kan ønske dig glædelig jul. Det enkelte individ er universet i miniatureudgave og for at noget bliver en universel realitet, skal det først realiseres i den enkelte.”

Jeg tænker det passer til nutidens tidsånd. Vi skal nå individet.

 

Til slut en lille klassiker. ( De nye tekster til det 21 århundrede er nemlig ikke skrevet endnu 😊 og denne juletale er fin )

                 

     Uddrag af tale af dr. O. Z. A. Hanish Juledag 1935

Vi bliver alle glade for de små julegaver som er symboler på kærlighed.

 Den største gave vi kan få er imidlertid en højere forståelse, realisation.

Det vil sige, at have fået lov at forstå det vigtige i livet. At have opdaget og fundet sine evner, de talenter og gaver som kan bruges i hverdagen, så man bedre kan sikre sig, også økonomisk. Det vil betyde vi bedre kan slappe af, for utryghed er så opslidende. At kunne slippe for hele tiden at bekymre sig om, hvordan vi skal klare dagen og vejen. At komme i en tilstand hvor vores sind kan blive frit til at undersøge og studere og dermed finde de større muligheder som følger med en større mental bevidsthed, i stedet for hele tiden at famle og søge og blive fysisk udmattede.

 I stedet kan vi finde måder og metoder til at gøre livet lettere og mere komfortabelt uden at blive slidt op. Vi skulle ikke tillade overanstrengelse, hele tiden at blive banket på plads eller at presse os selv for hårdt. Det vil i sidste ende svække vores krop og forhindre den udvikling som vi ellers kunne forvente.

 Alle disse opslidende faser er allerede gennemlevet og bliver repeteret gennem dyre og planteriget. Dyrene må hele tiden være årvågne og på vagt for sine muligheder, at finde sit bytte eller sin føde for at kunne opretholde livet. Planternes rødder må konstant lede efter vand og kemiske stoffer for at kunne dække sit behov for hele tiden at danne nye celler.

Men for mennesket må alle disse erfaringer fra fortiden ophøre. Det må de, fordi vi skal bruge vores hjerne og bruge sindets kreative kræfter til at sikre os vores vej fremad. Det er meningen og formålet med menneskenes liv at virkeliggøre på højeste vis, det som har med vores daglige liv at gøre. Vi skal løfte os op over det som ikke er perfekt. Vi er her ikke for at ophobe dårlige ting. Vi er her for at forstå mulighederne i det fuldkomne, ved at opnå de største glæder, som det er muligt for det menneskelige sind at fatte.

Tiden er moden nu. Vi har nået den tid hvor det er meningen vi skal nyde alt. Det er livets formål at vi skal glædes og se og forudse endnu større muligheder.

Der er nødt til at være sikkerhed, ubekymrethed og tilfredshed.

 Lad os ønske at denne jul, for alle og enhver, bringer hjælp til at genføde hele vores sjæl.

Måtte vi også forstå alle mulighederne i Alfa og Omega, med alle dets metoder og processer af reinkarnation. Måtte vi virkelig reinkarnere og med det blive bevidste om Guds tilstedeværelse og Guds princip: Kristus….Kristus i mig.

 

 

 

 

Det skal ikke bare være noget vi siger eller synger. Vi skal være bevidste om det.

Ved at blive bevidste om Kristus princippet i vores hjerter får vi den største gave som vi nogensinde kan få. Selv omvæltninger i livet, prøvelser og fristelser mister sin magt over os.

 Vi vil kunne leve vores dagligdag i glæde, munterhed, friskhed og altid være kreative og opvakte. Vi bekymrer os ikke og vi vil gå vores egen vej og gøre det vi skal. Selv tidens ødelæggelser har ikke magt over os. Selv alder betyder ikke noget. Vi vil vide at, vi for altid er den højeste gud, at vi er den styrende faktor, skaberen af vores glæde og lykke.

Vi er skaberen af en himmelsk tilstand og vil forstå dag efter dag at livet ikke er en tom drøm uden virkelighed. Det er et liv som er værd at overveje, det er det hele værd. 

Vi burde bruge det i vores hverdag. Vi burde hele tiden prøve at gøre det bedre. Vi kan ikke være bedre en vi er. Men vi kan handle bedre.

Grundlæggende set er alt godt fordi det er resultatet af en uendelig tanke, en intelligens.

Men i den skabte verden kan vi godt vælge at gøre noget bedre. Det skulle være vores motto, vores fokuspunkt i livet at gøre det bedre.  Ja, blot gøre det bedste og ikke tøve i vejkanten. Som Jesus sagde: ”Tøv ikke i vejkanten, spild ikke din dyrebare tid med at sladder, med at sidde fast i begrænsninger eller indgå i uoverensstemmelser.” Nej, tøv ikke i vejkanten, ryst hellere støvet af fødderne og begiv dig fremad mod større bedrifter, gør det bedre. Det har altid været vores ledestjerne i vores eget liv, altid at gøre det bedre. Jeg ønsker ikke at gøre mig bedre end jeg er, men jeg kan altid gøre det bedre.

Ja, jeg ønsker at gøre det bedre ved at bruge min forstand i den grad som min bevidsthed rækker. Blot ved fortsat at vælge at gøre det bedre og bedre, vil vi forsætte med at tegne magiske cirkler omkring os i uendelighed og dermed vil vore tanker blive ved med at øges til umålelige højder.

Må det være vores lod og valg at huske på, at som en individualiseret guds-eksistens, er vi nu nødt til at gøre det bedre. Bedre end naturen, bedre end de skabende planetare kræfter, bedre end de andre omkring dig; lad blot være med at kikke rundt; men hold fast i dit eget fokus og huske på, at det er ”Jeg” som må forbedre og bruge min intelligens, må anvende mine talenter, egenskaber og kræfter som ligger latent i mig.

Måtte det blive en virkelig jul for os, ikke en traditionel, historisk, ikke en jul bygget på teologiske misforståelser og fantasier, men en jul som bringer evigt liv til os og overensstemmelse med Gud. – Amen ”

 

Godt Nytår! Britta

Referat af årsmødet for Mazdaznan Idealfond 8. marts 2020

Dagsorden for årsmødet for Mazdaznan Idealfond

1) Valg af ordstyrer og referent

2) Årsberetning ved formand Britta

3) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse, med hjælp fra Carsten

4) Samtale om fonden og grundkapitalens placering


Til stede: Britta B. Christiansen, Hanne Kudsk Jensen, Ester Andersen, Margit Christiansen, Pål Becsei Christiansen, Irrenne Peier, Ingolf Plesner, Lisbet Frandsen, Randi Michaëlis, Carsten Michaëlis, Solveig Jacobsen

Afbud: Hasse M. Tønsberg, Janni Smerlov

Bestyrelsen for fonden er: Britta, Ester, Hasse, Irrenne og Ingolf


Ad 1) Irrenne er valgt til ordstyrer og Solveig til referent

Ad 2) Fondens grundkapital kr. 251.000, – står i Folkesparekassen. Der skal nu betales negativ rente.

Fra 1. 4. 2020: 0,75% Dvs. kr. 1500,- årligt for at have pengene stående.

Overvejelser:
        a) vi overvejer at bede Støtteforeningen købe garant bevis til kr.
            30.000, – – hvorefter der ikke skal betales negativ rente

         b) kan fondens grundkapital placeres i fast ejendom?

Opfordring til at give gaver til Støtteforeningen, som betaler de negative renter og den lovpligtige revision (v/Erik Plinius)

Fondsbestyrelsen overvejer hvad der kan gøres, men pt. betaler Støtteforeningen den negative rente.

Ad 3) Regnskabet afventer.

Ad 4) har været diskuteret under pkt. 2

Sender gode tanker til fonden.

Tak for god ro og orden!


Referat af generalforsamling for Støtteforeningen dansk Mazdaznan, den 8.marts 2020

Dagsorden:

1) Valg af ordstyrer og referent, Randi og Solveig fortsat foreslået

2) Årsberetning ved formand Britta

3) Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Carsten til godkendelse.  Inklusive regnskab Klint 2019

4) Indkomne forslag (kan sendes til Britta på mail )

   4a. Der er forslag om foreningens regnskab fremover fuldt ud varetages              af Carsten og Randi Michaëlis

5) Fastsættelse af kontingent, i øjeblikket 200 kr. årligt

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen (mindst 3 højst 7 personer). Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. Genvalg er muligt.

7) Valg af formand, næstformand og kasserer. Formand vælges i lige år og næstformand og kasserer i ulige år. Britta modtager gerne genvalg.

 8) Valg af revisor. Janni Smerlov er fungerende revisor, håber Janni vil modtage genvalg

 9) Evaluering af Internationale Mazdaznan sommerdage i Danmark 2019

10) Næste år i foreningen, kogebog, møder, hvad har vi af ideer?

11) evt.


Bestyrelsen for Støtteforeningen er: Britta, Solveig, Carsten og Hasse

Ad 1) Irrenne er valgt til ordstyrer og Solveig til referent

Ad 2) fra formanden skal der lyde en stor tak til alle, der var med til at forberede Det internationale Mazdaznan sommer træf 2019 på Martinus center, Klint og tak til alle der deltog.

Vi er under en forvandling og projektet med temaet fra sommertræffet på Klint: ”Mazdaznan ind i det 21. århundred” fortsætter og det vi søger tilbage til, er de grundlæggende Mazdaznan principper

Ad 3) Regnskab fra Klint 2019 er godkendt.

 Støtteforeningens regnskab er godkendt. Stor tak til Carsten for flot arbejde.

 Revisor Erik Plinius udtaler stor ros til Carsten og hvis brug for hjælp fremover, så ring gerne.

Ad 4) indkomne forslag:

 4a at foreningens regnskab fremover fuldt ud varetages af Carsten og      Randi Michaëlis. Derved spares kr. 4000,- til revision og kr. 2700 pr. år til regnskabsprogram.

Vedtaget med tak.

4b speciel indsats med Vegetariske Perler, forslag fra Isabella.

4c bruge Esters livshistorie

4d udkast til folder, forslag fra Randi og Carsten

Punkterne 4b, 4c, 4d behandles under pkt. 11

Ad 5) kontingentet for 2020 er uændret 200 kr.

Ad 6) bestyrelsen fortsætter uændret. Opfordring til at nye gerne må deltage

Ad 7) Britta er genvalgt til formand med stor tak

Ad 8) Janni modtager genvalg. Stor tak til Janni

Ad 9) er gennemgået i forvejen

Ad 10) Datoer i 2021 aftalt med Kullerup Kurser:

           Hellig 3 Konger weekend: 8 – 10 januar 2021

           Generalforsamling og inspirationsweekend: 20 – 21 marts 2021

           Sommertræf 2021: onsdag 30 juni til søndag 4 juli 2021

Ad 11)

(Pkt. 4b og 4c) ”Vegetariske Perler” hvordan får vi gang i salget igen?

Tak til Isabella for oplæg.

VP 10-års jubilæum. Udgivet på tysk. Men pt. Meget lidt salg i DK.

Ny pris på Vegetariske Perler: kr. 199,- Medlemspris 150,-

Lisbet undersøger mulighed for at tage Vegetariske Perler med til ”Veggie World” i Øksnehallen, København 3 – 4 oktober 2020, hvor Vegetarforeningens ældreudvalg har 2 stande.

Lave reklamefolder om ”mad fra bunden” med Esters historie som omdrejningspunkt og mange billeder. Solveig og Britta redigerer teksten. Hanne og Irrenne har billeder. Sendes til Carsten.

Irrenne hjælper med at redigere.

Rettelser til Veg Perler samles på et stk. papir, som lægges ind i bogen.

4d) udkast til Mazdaznan folder fra Randi og Carsten.

Moderne, spændende og flot sat op. Enkelte ændringsforslag.

Godkendt med applaus.

Generalforsamlingen afsluttes med tak for god ro og orden.


Se den nye Mazdaznan folder 2020 her:  Maz-Folder 2020

Hvis du selv printer ud, så gør det dobbeltsidet på A4 og fold på langs, så du får en høj smal folder, med mazdaznan solen på forsiden.

Generalforsamling 2022

Lørdag 19. marts – 20.  marts 2022 på Kullerup Kurser


Er sket:


Kære Alle!
 
Hermed indbydelse til  Mazdaznan – weekend  lørdag den 7. marts kl. 16, i Kullerup på ferieøen Fyn.  
Kom dog gerne en time tidligere, hvor der er te i køkkenet.
 
Disse “martsdage” plejer at være hyggelige, med foredrag, øvelser og gode fælles samtaler, sang -måske dans- om lørdagen. Og så er der jo generalforsamling om søndagen.  Her skal vi selvfølgelig snakke om sidste års triumf, sommerugen i KLint med de mange udenlandske venner. Det er jo gennem foreningen at det blev arrangeret. Hermed en opfordring til jer alle om at deltage lidt i det fællesskab,  som arbejdet med at planlægge også giver. 
 
 
Det er begyndende forår og en god tid til at bruge Mazdaznan sundheds råd og øvelser på en lys og ny måde.
Det bliver weekendens tema!
 
Vi interesserer os  alle for mange spændende ting. Det kunne være filosofi, politik, “klimaarbejde”, hverdagen i samfund og hjem,. Der er kunst, musik, kreativitet, måske arbejde og fritid i have og natur.  Vi har travlt, men bør aldrig glemme , at det er klogt at holde kroppen frisk og øge evnen til at tænke og forstå.  Det er den konstante påmindelse om at vi bør vende tilbage til det basale,,igen og igen 🙂  altid  vende tilbage til det grundlæggende arbejde med vores egen organisme, krop,sind sjæl,ånd.  
 
“Kaukasisk yoga”, “holistisk udvikling” skriver vores tyske venner om Mazdaznan sommeruge 2020. Nye tider. Det er fantastisk når lidt af det gamle støv flyver væk i sådan en forårstid.
 
Håber vi ses!
 
Mange “forårshilsner”
Britta
 

Husk tilmelding til Kullerup Kurser 

og husk at betale kontingent ellers har du ikke stemmeret. se nærmere:

Tak til alle jer medlemmer der vil støtte vores arbejde for Mazdaznan

 

Se program for weekenden

Tryk opdater F5, hvis siden ikke dukker op!!

Se dagsorden for generalforsamlingen

Tryk opdater F5, hvis siden ikke dukker op!!


Hvad betyder Mazdaznan?

Mazdaznan er forkortelsen for det gamle persiske ord 'Mazdayaznan' og betyder 'mester tanke' eller tanken, der mester alt og omfavner alt: tanken, ordet og gerningen. Den store, gode, guddommelige tanke, der stræber efter realisering. Mazdaznan er og stræber efter alt godt, smukt og ædelt.

Hvad er Mazdaznan?

Mazdaznan er en livs indstilling, gammel persisk oprindelse, svarende til undervisningssystemer af indisk yoga og ayurveda. Det er repræsenteret en genoplivning af Zarathustra (Zoroaster), der er fastlagt i den hellige Skrift "Avesta" religion af de gamle persere, af Dr. Hanish blev spredt i årene med hans arbejde (1890-1936).

Er Mazdaznan en religion?

Religion er en individuel sag. "Religion er bevidstheden om sig selv." Religion betyder indre blik, viden om det usete himlen i os. Re-ligio = bagerste forbindelse, det vil sige troen på en højere verdener og livsstil og den deraf følgende tillid (Fides afholdt credo) , den guddommelige ordens kærlighed og lydighed.

Har Mazdaznan medlemmer?

Mazdaznan som livsvidenskab har ingen medlemmer og rejser ingen medlemsafgifter. Al viden i Mazdaznans livsvidenskab er tilgængelig for alle. Mazdaznan er en livslærling, der realiseres individuelt i dagliglivet.

Hvor og hvordan kan jeg finde ud af mere om Mazdaznan?

Mazdaznan har et stort udvalg af bøger og brochurer udstedt af Mazdaznan forlag. I forelæsninger, kurser og undervisningsmaterialer læres emner af Mazdaznan life science på en praktisk og personlig måde.

Hvad siger Mazdaznan om nationalisme?

Dr. Hanish sætte det i 1923 sådan her: "Nu har det at skifte nu, skal ordren restaureret af åndeligt modne mennesker, der er personligt sunde og sikre, at de nationale sygdomme, især de nationale indbildskhed, ikke længere afreagere og ikke mere. yderligere fare fred i verden. væk med alle sygdomme, selv de nationale sygdomme, og straks freden kommer omkring blandt folket. fred, kompensation er kun muligt, når vi anerkender hinanden som mennesker, som hans jævnaldrende, som Guds vidner, der udtrykker de guddommelige intelligens kvaliteter og evner.

Hvorfor er Mazdaznan ikke en sekt?

Mazdaznan er ikke en sekt, der søger at tiltrække tilhængere eller medlemmer. Mazdaznan er åben for alle og alle og forsøger ikke at overbevise nogen. Alle kan deltage i forelæsninger, seminarer og kurser uden ansvar eller forpligtelse.

Han/hende pålægger ingen begrænsninger ved at deltage, og er ikke forpligtet til noget, der kan påvirke hans fri vilje og valg. For alle foredrag skal seminarer og kurser sikre, at deltagerne har den grundlæggende regel: "Stå op på dine egne fødder og tag dig af din egen årsag!" forstå og opfylde for at komme til uafhængighed, uafhængighed og højere selvtillid.

Er Mazdaznan moderne?

Mazdaznan er så moderne som individet bor individuelt. Mazdaznan var en af de mest moderne bevægelser af tiden fra 100 år siden. I dag Mazdaznan synes på grund af sine gamle skrifter og den tidligere udtryk delvist noget "gammeldags", fordi der var meget få mennesker og er den transponerede litteratur til i dag. Bevidst vejrtrækning, sund og bevidst livsstil, vegetar- sundt og individuel ernæring, forbedre den fysiske og mentale sundhed, genopretning af det endokrine system, forbedre koncentration, hukommelse og tænkning evne, udrensning, afgiftning og afsyring af kroppen.

Er Mazdaznan forældet?

Principperne og de grundlæggende ideer er baseret på gamle traditionelle lære og viden, især fra Zarathustrian, men også fra andre kilder.
Dr. Hanish levede indtil 1936 og bragte disse tanker, øvelser og applikationer til sine lyttere. Nogle bemærkninger relateret til tiden og er forældede, men de væsentlige grundlæggende sandheder forbliver aktuelle hele tiden.

Hvem er Mazdaznan beskeden til?

Mazdaznan er et budskab til hele menneskeheden, for alle og Jederman, uanset tro, social klasse eller hudfarve, og annoncerer "fred at al viden - al forstand overgår" elimineret og alle misforståelser.
Mazdaznan anerkender alt det bedste i tanker, ord og værker. Alle former for diskrimination, racisme og fremmedhad er uforenelige med principperne for Mazdaznan-filosofien.

Referat for årsmødet for Mazdaznan Idealfond 10. marts 2019


Tilstede: Britta B. Christiansen, Solveig Jacobsen, Pali Christiansen, Ester Andersen, Irrenne Peier, Lene Ravn, Ingolf Plesner, Hanne Kudsk Jensen, Margit Christiansen, Carsten Michaëlis, Randi Michaëlis

1) Valgt ordstyrer: Irrenne og referent: Randi

2) Årsberetning ved formand Britta B. C. Idealfonden står for at få idealet ned på jorden og ud til
mennesker der arbejder. Vores kapital ligger der for at få åndelighed ned i materien. 251.000 kr. i
Folkesparekassen. Står sikkert der. Vi kan sætte pengene i noget lignende, hvis vi skulle ønske det. Nu
minusrenter, det koster 1000 kr. om året. Minusrenter er et vilkår, for at de passer på pengene. Angående
garantibeviser i Folkesparekassen, der er en risiko, hvis banken går ned, så det er ikke en mulighed.

3) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse, Britta. Uddelt kopi af regnskabet til deltagerne. Godkendt.

4) Samtale om fonden og grundkapitalens placering. Intet.
Årsmødet er slut.

Referat fra generalforsamling Støtteforeningen dansk Mazdaznan 10. marts 2019


Tilstede: Britta B. Christiansen, Solveig Jacobsen, Pali Christiansen, Ester Andersen, Irrenne Peier, Lene Ravn, Ingolf Plesner, Hanne Kudsk Jensen, Anne Hansen delvist, Margit Christiansen, Carsten Michaëlis,
Randi Michaëlis

1)Valgt ordstyrer: Irrenne og referent: Randi

2)Årsberetning ved formand Britta B. C. Forberedelserne til det Internationale sommerstævne har hele opmærksomheden. Kæmpe arbejde. Stor tak. God energi til foreningen. Møderne på Frederiksberg er nu om søndagen. Stabilitet og styrke gode kræfter vokser ud. Møde i teosofisk forening 2. april. Mistet Rolf, han har fulgt os meget og længe ca. fra 1978. Åndedrætslæren er på svensk fra Dr. Ludvig. Solveig har et eksemplar. Nyhedsbreve kommer igen, kommentar fra deltagerne, at det er vigtigt at tid og energi er til det. Tilmelding til nyhedsbreve på hjemmesiden. Vi arbejder på at forny litteraturen. Temahefter. Basisbøger, nye på dansk. Ny tids litteratur. Lytte mulighed, unge har noget i ørerne. Videoer.
Ingolf, ungdomsgruppe mangler. Lene oplyser, at hun og Solveig arbejder med det til Klint. Flyer med
ungdomstilbud er lavet. Tiltag på kurset. Hun har interviewet unge. Britta, Mazdaznan ind i 21. årh. er
lettere at formidler, når vi har materialet klar, på nettet er nutidigt, så bliver det kastet ud til stor frihed til
hele verden. YouTube. Optage foredragene til sommer? Arbejdsgruppen tager ideen til sig.
Carsten, Wikipedia bør ændres, skrives ny tekst. Også på de andre sprog. Evt. international gruppe? Klint
møderække i programmet? Britta laver et oplæg. Mazdaznan skal være åbent og for alle. Hanish ville
forenkle og gøre det tilgængeligt. Det med at dømme er ikke brugbart. Debatten om formidling kan foregå
på det internationale stævne. Workshops. Mazdaznan er ikke en sekt.
Beretningen er godkendt. Tak til Britta.

3) Fremlæggelse af regnskab ved kassereren til godkendelse (+delregnskab Rolfs minde og Klint) Carsten.
Uddelt kopi af regnskabet til deltagerne.

Rolfs minde: indsamlet 1170 kr. Krans blev sendt til begravelsen i Sverige, gave til foreningen på 254 kr.
Julemøde og auktion gav 1215 kr. i overskud.
Ny konto i Folkesparekassen pga. det internationale stævne. Ca. 55000 kr. kursusbetaling kom ind til
sommertræffet. Web-hotel 7900 inklusiv professionel PC hjælp. Kogebogen Vegetariske Perler er sat ned til 250 kr. og 200 for medlemmer, 10 års jubilæum. Lageropgørelser bedes sendt til Carsten.
18 personer har indtil nu betalt kontingent for 2019, vi håber at flere vil betale.
Mobilpay koster i oprettelse og gebyr.
Regnskabet er godkendt. Tak til Carsten.

4/Indkomne forslag (kunne sendes til Britta på masdasnandk@gmail.com)
Solveig spørger: Vegetarforeningen kan få 3 kogebøger til en konkurrence og anmeldelse som reklame? Ja
det er fint Solveig. 10 års jubilæum. Ny forfatterbiografi og omtale af bogen bør laves.

5) Fastsættelse af kontingent, i øjeblikket 200 kr. årligt. Vedtaget uændret 200 kr.

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen (mindst 3 højst 7 personer). Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. Hasse er sygemeldt.

7) Valg af formand, næstformand og kasserer.
Formand vælges i lige år. Britta fortsætter.
I ulige år næstformand Solveig er genvalgt og kasserer Carsten er genvalgt.

8) Valg af revisor. Janni Smerlov er fungerende revisor, Janni er genvalgt.

9) Om afholdelse af Internationale Mazdaznan sommerdage i Danmark 2019.
Forslag: Vi kunne betale mere til Martinus Center aconto, for at undgå strafrenterne og komme dem i møde. Ja det gør vi.

10) eventuelt. Intet, og dog lige en reminder til os alle i denne tid med stort arbejde med det internationale stævne: pas på os selv og hinanden og vores energi, så vi ikke bliver overbelastet. Vi støtter hinanden.
Generalforsamlingen er slut.

Referat af 13. marts 2019 Randi Michaëlis

a) Kip bækkenet

Stå med fødderne parallelt. Vær helt afslappet og løs i kroppen. Åndedrættet er roligt og utvungent. Sæt hænderne i siden. “Kip” så bækkenet og lænden, dvs. lad din talje falde baglæns, som når man skutter sig lidt og hovedet falder lidt løst frem af sig selv. Bevægelsen skal være i hofteleddet som omdrejningspunkt og bækkenet / taljen kippes bagud, samtidig med en udånding. På en indånding rettes kroppen og hovedet roligt helt op igen. Se evt. på et fokuspunkt til sikring af, at være rettet helt op. Bevægelsen skal gøres fra ​​lænden, så resten af ​​kroppen bare følger med i en bølgebevægelse. Gør øvelsen meget rolig og afslappet i langsom ånding. Gentag øvelsen i mindst fem minutter for at få den rigtige følelse for bevægelsen, føl øvelsen.

b) Kip og et ben løftet

Som ovenfor, men lad det ene over-ben følge med frem ved kippen. Bevægelsen sker kun fra ​​lænden, underbenet hænger løst. Når kroppen rettes op, trækkes foden tilbage langs gulvet på plads. Lad bevægelsen gå igennem hele kroppen, så kraften og bevægelsen starter fra lænden og derefter forplantes gennem hele kroppen helt op til hovedet. Efter et par minutter skift ben.

c) Kip og gå fremad

Som i b) men tilføjet efter kippet, at foden bliver i gulvet fremme, ret op og få vægten på ​​det forreste ben, så at man bevæger sig frem som i gang. Så kip med det andet ben, så man bevæger sig med små skridt i flydende gang fremad. Hele kroppen bevæger sig i bølgegang fra lænden. Gentag i to til tre minutter blødt og smidigt til du behersker det rigtigt. Hvil på ryggen derefter.

d) Kip bevægelse til siden

Stående med hænderne i siden. Bløde knæ. Lav en kip bevægelse til siden, dvs. lad knæet falder fremad og samtidig lad bækkenet på denne side synke ned, falde ned lige til siden, i en ret hurtig bevægelse, mens kroppen holdes oprejst. Ret bækkenet op igen. Gentag i et langsomt tempo i vejrtrækningen 2 – 3 min. Så skift side.

e) Sving ben og arme

Stå helt afslappet i hele kroppen. Sving så et ben ind foran det andet og sæt foden på den anden side (kryds) og samtidig føres kropsvægten over på dette ben. Lad dine arme hænge løs og gør en modbevægelse med dem, en arm fremad og den anden tilbage. Når højre ben er fremme er venstre arm fremme, så det bliver et vrid. Skift derefter og sving over det andet ben osv. Ved at dreje hovedet opnås et ekstra vrid i nakken. Hovedet drejer til samme side som benet og modsat armene. Gentag et par minutter og vær helt afslappet i kroppen, så du virkelig stolper fremad og svinger fra side til side, fuldstændigt afslappet. Øvelsen giver et langsgående vrid af kroppen og rygsøjlen. Hvil på ryggen bagefter, udåndinger og kom i ro.

Øvelsernes effekt

Kippen øvelserne er for vores midtpunkt i kroppen. Finde os selv. Giver dybere ånding, ved at blødgøre og løsne især lænden og hele rygsøjlen gennem bøjninger og vrid. Højere svingning i det vegetative nervesystem. Stimulerer kirtlerne og frigør åndingen. Stimulerer balancen. Dette er en af ​​de bedste øvelser der findes, skriver Rolf.

Kilde: Rolf Peterson. Naturenlig Livsföring.  2004 side 91. Andingsgymnastik, øvelse 10 Kippen. Oversat og uddybet af Randi Michaëlis, Januar 2019.

Et kærligt og inderligt taknemmeligt  F A R V E L til vores kære inspirator, lærermester og ven

Rolf Peterson

som gik bort den 9. august 2018.          Født den 15. august 1938 i Småland.

Rolf sluttede sit lange liv med en længere sygdoms og svækkelses periode, der førte til et kort hospitalsophold op til den 9. august.
Forinden havde hans veninde Anna fået lov at besøge ham på plejehjemmet Solbakken, hvor han tilsyneladende havde været i stand til at kommunikere og forstå, at hun var der. Vi håber, at den fine fred som hans eget rolige sind formåede at sprede til omgivelserne, også var at finde for ham selv i denne sidste stund.
I hvert fald er der noget meget fint og fredfyldt om Rolfs minde nu.

Rolf ønskede begravelse fra sin gård i Småland, og Anna arbejder nu på at få det gennemført.

Som de fleste af jer ved, er der internationalt Mazdaznan stævne i Ungarn denne uge, og vores danske venner dernede har meldt tilbage, at der blev holdt en fin mindestund for Rolf, hvor der blev sunget ’Hail to thee our absent brother’.
To tyske undervisere fortalte om Rolfs store arbejde i Bringhausen som underviser, at han var en skattet Mazdaznanlærer, som bl. a. trak fulde huse til sine øvelsestimer ved 100 års jubilæet i Leipzig.
Den internationale respekt om Rolfs virke og person taler sit eget sprog.


 

Som ung mand kom han hver sommer til Mühringen kursted i Sydtyskland hos Dr Ludwig, som han således blev undervist af, ind i mellem han gik og passede drivhusene. Oplevelser der gjorde dybt indtryk, og som Rolf altid omtalte med stor varme og respekt.
Da Dr. Ludwig var elev af Dr. Hanish blev Rolf også vores bindeled direkte tilbage til kilden.

Som mere privat person var hans foretrukne opholdssted den fædrene ødegård i Småland, hvor han opbevarede sine ældre feinschmecker biler, en flot samling. Her kunne han praktisere faste og helsekure, som han senere underviste os andre i.

Musik var en anden af Rolfs store interesser: Han havde lært sig at spille klaver, så han kunne få adgang til Avesta in Songs fine melodier, og er ophavsmand til de 2 cd’er med Mazdaznan musik (’Øvelser’ og ’Sange’), som danner grundlaget for vores Mazdaznan sangbog.

Vi har således fået helt ufattelige gaver af Rolf og alt for mange er slet ikke nævnt her, men intet af det er glemt!

Så TAK Rolf for din vedholdende, rolige undervisning, dit lysende eksempel , din gavmildhed i at dele din viden, din værdighed og for at vi alligevel fik lov at opleve dig på slap line med cowboyhat på Kullerup Sommerkursus festaftner.

Herhjemme i Danmark har Rolf haft en helt uvurderlig rolle i udviklingen og videreførelsen af Mazdaznans fine visdom , idet han i mange år har undervist 2 gange årligt på Kullerup Kurser i åndedræt , kirtel, krops og harmoniøvelser.
Udover det var det Rolfs endags Mazdaznan kurser på Humlegården, der fra ca 2004 fik os inspireret til at begynde vores månedlige sammenkomster.
Et klippefast eksempel på at leve Zaratrustras ord: ’Gode tanker – Gode ord – Gode handlinger’, et eksempel på at leve de helseråd Mazdaznanlæren er så rig på.
Han gav os en støt og rytmisk opbakning, dukkede trofast op omkring forårs og efterårsjævndøgn til undervisning på Humlegården og ved solhverv og midsommer på Kullerup, årets kors, i meditativ rotation.

Således formidlede han til stadighed den sjælekvalitet af tyst ro, af beroligelse til sine omgivelser, med sin stilfærdige, rytmiske, beklagelsesfrie levevis.

Det er måske også derfor, at hans ånd - selv i den tid hvor sygdom forhindrede ham i at deltage fysisk – føles så stærkt tilstedeværende, når vi på Kullerup laver hans videreformidlede gulvøvelser med mere.

Vi kan næsten høre ham sige, at øvelser må foretages ’hämningslöst avspændt – ellers bliver det fel’
På den måde lever Rolf videre i sit livsværk.

Han var dybt begejstret for Mazdaznan visdommen og for alle helsebringende strømninger, og dygtiggjorde sig hele sit liv indenfor dette.
Han arbejdede som biologilærer på gymnasiet og skrev en doktorafhandling ved Lund universitet om Brændenælden,
var uddannet naturlæge ved Paracelsus Heilpraktikerskolen i Hamborg og praktiserede som naturlæge i Hälsans Hus i Lund i mange år.
Var altid i gang med nye kurser indenfor naturmedicin og studier i Mazdaznan literaturen, ligesom han selv har skrevet 3 bøger om vejen til et sundere liv. Bøger der for os er højt værdsatte opslagsværker.

 

Vi ønsker dig SOL i HJERTET på din rejse !

 

Og slutter med en af dine yndlings Mazdaznan sange:

Ja, ganske afspændt, stille,

Gi’ os hen til det vi gør

Med sind og hjerte samlet,

Helt ind i det vi er.

 


 

Kære venner !

 Omsider kommer her den rigtige dato for Rolf Petersons begravelse. Det er jo i myndighedernes hænder, da Rolf  intet skrev ned om ønsker efter sin død. Man har nok haft travlt med at undersøge arveforhold og økonomi, gætter jeg på..
 Men altså :  I  Rolfs elskede Småland, hvor smultron och blåbär gro så fint i skogen..Og hvor hans mor og far også ligger begravede bliver det:
                     Ingelstad Kyrka, Torsdag 11. oktober kl 10.30
 Som det ser ud,  kan  jeg forstå, at  det blot bliver Lea og jeg, der kommer med fra os i Danmark.
Vi tager en fin krans med fra Mazdaznan - med smukt banner og hilsener fra Dansk Mazdaznan. Har I tænkt over, at de danske og svenske farver tilsammen udgør et helt Mazdansymbol ? Rød - hvid - blå - gul !
 Man  kan hjertensgerne være med her. I så fald indsætte beløb til Carsten på
                            Konto: 9860 / 0000 241695,   mrk.:  ROLF
- mange tak..Også for søde hilsener. Jeg bringer det med videre til Sverige.
Har talt med Anna Majewska om forholdene. Rolf får en fin  i naturtræ kiste (Passer til hans stærke engagement og virke for "naturenlig livsföring" ). Det bliver med røde roser - nogle hvide - og måske nogle vilda blommor...
 Jeg har lovet at tage lidt Mazdaznan -sange med. vi gør det så fint og rigtigt, vi kan, følge vores gode ven og store Mazdaznan-lærermester afsted.
 Rolfs fædrende gård ligger i nærheden (i Säljeryd) . Den vil vi også tage os tid til at besøge - og hans elskede skov.
                             Kærlige hjerte-solskinshilsener  til jer alle
                          fra Lene
Kære Alle!
Jeg har hermed fornøjelsen af at invitere jer alle til Mazdaznan mini-weekend  på Kullerup Kurser  lørdag den 3.  marts kl 16 til søndag den 4. marts kl 15. 
 
Om lørdagen er der foredrag og øvelser. Emnet er at se på det grundlæggende i Mazdaznan. Hvad tilhører tiden vi lever i, hvad er evigt aktuelt og hvad er derfor det helt moderne Mazdaznan og måske endda Mazdaznan i fremtiden.
 Det er et system til  at hjælpe det enkelte menneske i  sin udvikling  mod det færdigudviklede, og fuldkomne menneske. Lær de fantastisk vigtige  åndedrætsøvelser (Faroernes Yoga), om sund mad, andre kropsøvelser, visdom, – kort sagt: om  at forny sig og holde sig frisk og rask, endda ungdommelig.
 
Søndag er der generalforsamling i Mazdaznan idealfond og Støtteforeningen dansk Mazdaznan. 
 
Se venligst programmet som er vedhæftet. 
 
Husk det er muligt at sende forslag til generalforsamlingen!
 
Håber vi ses! 
 
Mange hilsner 
Britta  Christiansen
Husk tilmelding til Kullerup Kurser: tlf 65 31 54 31, mobil  61 50 54 32, Kullerup Byvej 2A, 5853 Ørbæk,

Se indkaldsen her:Mazdaznan arkiv
Kommentar Registrering:

Du kan kun komme med kommentar, når du er lukket ind. Derfor er du nød til at sende en mail til mig for at få adgang.

Jeg har måtte lukke for registrering pga. mange spammer.