Mazdaznan

Referat af årsmødet for Mazdaznan Idealfond 8. marts 2020

Dagsorden for årsmødet for Mazdaznan Idealfond

1) Valg af ordstyrer og referent

2) Årsberetning ved formand Britta

3) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse, med hjælp fra Carsten

4) Samtale om fonden og grundkapitalens placering


Til stede: Britta B. Christiansen, Hanne Kudsk Jensen, Ester Andersen, Margit Christiansen, Pål Becsei Christiansen, Irrenne Peier, Ingolf Plesner, Lisbet Frandsen, Randi Michaëlis, Carsten Michaëlis, Solveig Jacobsen

Afbud: Hasse M. Tønsberg, Janni Smerlov

Bestyrelsen for fonden er: Britta, Ester, Hasse, Irrenne og Ingolf


Ad 1) Irrenne er valgt til ordstyrer og Solveig til referent

Ad 2) Fondens grundkapital kr. 251.000, – står i Folkesparekassen. Der skal nu betales negativ rente.

Fra 1. 4. 2020: 0,75% Dvs. kr. 1500,- årligt for at have pengene stående.

Overvejelser:
        a) vi overvejer at bede Støtteforeningen købe garant bevis til kr.
            30.000, – – hvorefter der ikke skal betales negativ rente

         b) kan fondens grundkapital placeres i fast ejendom?

Opfordring til at give gaver til Støtteforeningen, som betaler de negative renter og den lovpligtige revision (v/Erik Plinius)

Fondsbestyrelsen overvejer hvad der kan gøres, men pt. betaler Støtteforeningen den negative rente.

Ad 3) Regnskabet afventer.

Ad 4) har været diskuteret under pkt. 2

Sender gode tanker til fonden.

Tak for god ro og orden!


Referat af generalforsamling for Støtteforeningen dansk Mazdaznan, den 8.marts 2020

Dagsorden:

1) Valg af ordstyrer og referent, Randi og Solveig fortsat foreslået

2) Årsberetning ved formand Britta

3) Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Carsten til godkendelse.  Inklusive regnskab Klint 2019

4) Indkomne forslag (kan sendes til Britta på mail )

   4a. Der er forslag om foreningens regnskab fremover fuldt ud varetages              af Carsten og Randi Michaëlis

5) Fastsættelse af kontingent, i øjeblikket 200 kr. årligt

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen (mindst 3 højst 7 personer). Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. Genvalg er muligt.

7) Valg af formand, næstformand og kasserer. Formand vælges i lige år og næstformand og kasserer i ulige år. Britta modtager gerne genvalg.

 8) Valg af revisor. Janni Smerlov er fungerende revisor, håber Janni vil modtage genvalg

 9) Evaluering af Internationale Mazdaznan sommerdage i Danmark 2019

10) Næste år i foreningen, kogebog, møder, hvad har vi af ideer?

11) evt.


Bestyrelsen for Støtteforeningen er: Britta, Solveig, Carsten og Hasse

Ad 1) Irrenne er valgt til ordstyrer og Solveig til referent

Ad 2) fra formanden skal der lyde en stor tak til alle, der var med til at forberede Det internationale Mazdaznan sommer træf 2019 på Martinus center, Klint og tak til alle der deltog.

Vi er under en forvandling og projektet med temaet fra sommertræffet på Klint: ”Mazdaznan ind i det 21. århundred” fortsætter og det vi søger tilbage til, er de grundlæggende Mazdaznan principper

Ad 3) Regnskab fra Klint 2019 er godkendt.

 Støtteforeningens regnskab er godkendt. Stor tak til Carsten for flot arbejde.

 Revisor Erik Plinius udtaler stor ros til Carsten og hvis brug for hjælp fremover, så ring gerne.

Ad 4) indkomne forslag:

 4a at foreningens regnskab fremover fuldt ud varetages af Carsten og      Randi Michaëlis. Derved spares kr. 4000,- til revision og kr. 2700 pr. år til regnskabsprogram.

Vedtaget med tak.

4b speciel indsats med Vegetariske Perler, forslag fra Isabella.

4c bruge Esters livshistorie

4d udkast til folder, forslag fra Randi og Carsten

Punkterne 4b, 4c, 4d behandles under pkt. 11

Ad 5) kontingentet for 2020 er uændret 200 kr.

Ad 6) bestyrelsen fortsætter uændret. Opfordring til at nye gerne må deltage

Ad 7) Britta er genvalgt til formand med stor tak

Ad 8) Janni modtager genvalg. Stor tak til Janni

Ad 9) er gennemgået i forvejen

Ad 10) Datoer i 2021 aftalt med Kullerup Kurser:

           Hellig 3 Konger weekend: 8 – 10 januar 2021

           Generalforsamling og inspirationsweekend: 20 – 21 marts 2021

           Sommertræf 2021: onsdag 30 juni til søndag 4 juli 2021

Ad 11)

(Pkt. 4b og 4c) ”Vegetariske Perler” hvordan får vi gang i salget igen?

Tak til Isabella for oplæg.

VP 10-års jubilæum. Udgivet på tysk. Men pt. Meget lidt salg i DK.

Ny pris på Vegetariske Perler: kr. 199,- Medlemspris 150,-

Lisbet undersøger mulighed for at tage Vegetariske Perler med til ”Veggie World” i Øksnehallen, København 3 – 4 oktober 2020, hvor Vegetarforeningens ældreudvalg har 2 stande.

Lave reklamefolder om ”mad fra bunden” med Esters historie som omdrejningspunkt og mange billeder. Solveig og Britta redigerer teksten. Hanne og Irrenne har billeder. Sendes til Carsten.

Irrenne hjælper med at redigere.

Rettelser til Veg Perler samles på et stk. papir, som lægges ind i bogen.

4d) udkast til Mazdaznan folder fra Randi og Carsten.

Moderne, spændende og flot sat op. Enkelte ændringsforslag.

Godkendt med applaus.

Generalforsamlingen afsluttes med tak for god ro og orden.


Se den nye Mazdaznan folder 2020 her:  Maz-Folder 2020

Hvis du selv printer ud, så gør det dobbeltsidet på A4 og fold på langs, så du får en høj smal folder, med mazdaznan solen på forsiden.

Kære Alle!
 
Hermed indbydelse til  Mazdaznan – weekend  lørdag den 7. marts kl. 16, i Kullerup på ferieøen Fyn.  
Kom dog gerne en time tidligere, hvor der er te i køkkenet.
 
Disse “martsdage” plejer at være hyggelige, med foredrag, øvelser og gode fælles samtaler, sang -måske dans- om lørdagen. Og så er der jo generalforsamling om søndagen.  Her skal vi selvfølgelig snakke om sidste års triumf, sommerugen i KLint med de mange udenlandske venner. Det er jo gennem foreningen at det blev arrangeret. Hermed en opfordring til jer alle om at deltage lidt i det fællesskab,  som arbejdet med at planlægge også giver. 
 
 
Det er begyndende forår og en god tid til at bruge Mazdaznan sundheds råd og øvelser på en lys og ny måde.
Det bliver weekendens tema!
 
Vi interesserer os  alle for mange spændende ting. Det kunne være filosofi, politik, “klimaarbejde”, hverdagen i samfund og hjem,. Der er kunst, musik, kreativitet, måske arbejde og fritid i have og natur.  Vi har travlt, men bør aldrig glemme , at det er klogt at holde kroppen frisk og øge evnen til at tænke og forstå.  Det er den konstante påmindelse om at vi bør vende tilbage til det basale,,igen og igen 🙂  altid  vende tilbage til det grundlæggende arbejde med vores egen organisme, krop,sind sjæl,ånd.  
 
“Kaukasisk yoga”, “holistisk udvikling” skriver vores tyske venner om Mazdaznan sommeruge 2020. Nye tider. Det er fantastisk når lidt af det gamle støv flyver væk i sådan en forårstid.
 
Håber vi ses!
 
Mange “forårshilsner”
Britta
 

Husk tilmelding til Kullerup Kurser 

og husk at betale kontingent ellers har du ikke stemmeret. se nærmere:

Tak til alle jer medlemmer der vil støtte vores arbejde for Mazdaznan

Se program for weekenden

Tryk opdater F5, hvis siden ikke dukker op!!

Se dagsorden for generalforsamlingen

Tryk opdater F5, hvis siden ikke dukker op!!


Hvad betyder Mazdaznan?


Mazdaznan er forkortelsen for det gamle persiske ord ‘Mazdayaznan’ og betyder ‘mester tanke’ eller tanken, der mester alt og omfavner alt: tanken, ordet og gerningen. Den store, gode, guddommelige tanke, der stræber efter realisering. Mazdaznan er og stræber efter alt godt, smukt og ædelt.

Hvad er Mazdaznan?

Mazdaznan er en livs indstilling, gammel persisk oprindelse, svarende til undervisningssystemer af indisk yoga og ayurveda. Det er repræsenteret en genoplivning af Zarathustra (Zoroaster), der er fastlagt i den hellige Skrift “Avesta” religion af de gamle persere, af Dr. Hanish blev spredt i årene med hans arbejde (1890-1936).

Er Mazdaznan en religion?

Religion er en individuel sag. “Religion er bevidstheden om sig selv.” Religion betyder indre blik, viden om det usete himlen i os. Re-ligio = bagerste forbindelse, det vil sige troen på en højere verdener og livsstil og den deraf følgende tillid (Fides afholdt credo) , den guddommelige ordens kærlighed og lydighed.

Har Mazdaznan medlemmer?

Mazdaznan som livsvidenskab har ingen medlemmer og rejser ingen medlemsafgifter. Al viden i Mazdaznans livsvidenskab er tilgængelig for alle. Mazdaznan er en livslærling, der realiseres individuelt i dagliglivet.

Hvor og hvordan kan jeg finde ud af mere om Mazdaznan?

Mazdaznan har et stort udvalg af bøger og brochurer udstedt af Mazdaznan forlag. I forelæsninger, kurser og undervisningsmaterialer læres emner af Mazdaznan life science på en praktisk og personlig måde.

Hvad siger Mazdaznan om nationalisme?

Dr. Hanish sætte det i 1923 sådan her: “Nu har det at skifte nu, skal ordren restaureret af åndeligt modne mennesker, der er personligt sunde og sikre, at de nationale sygdomme, især de nationale indbildskhed, ikke længere afreagere og ikke mere. yderligere fare fred i verden. væk med alle sygdomme, selv de nationale sygdomme, og straks freden kommer omkring blandt folket. fred, kompensation er kun muligt, når vi anerkender hinanden som mennesker, som hans jævnaldrende, som Guds vidner, der udtrykker de guddommelige intelligens kvaliteter og evner.

Hvorfor er Mazdaznan ikke en sekt?

Mazdaznan er ikke en sekt, der søger at tiltrække tilhængere eller medlemmer. Mazdaznan er åben for alle og alle og forsøger ikke at overbevise nogen. Alle kan deltage i forelæsninger, seminarer og kurser uden ansvar eller forpligtelse. Han/hende pålægger ingen begrænsninger ved at deltage, og er ikke forpligtet til noget, der kan påvirke hans fri vilje og valg. For alle foredrag skal seminarer og kurser sikre, at deltagerne har den grundlæggende regel: “Stå op på dine egne fødder og tag dig af din egen årsag!” forstå og opfylde for at komme til uafhængighed, uafhængighed og højere selvtillid.

Er Mazdaznan moderne?

Mazdaznan er så moderne som individet bor individuelt. Mazdaznan var en af de mest moderne bevægelser af tiden fra 100 år siden. I dag Mazdaznan synes på grund af sine gamle skrifter og den tidligere udtryk delvist noget “gammeldags”, fordi der var meget få mennesker og er den transponerede litteratur til i dag. Bevidst vejrtrækning, sund og bevidst livsstil, vegetar- sundt og individuel ernæring, forbedre den fysiske og mentale sundhed, genopretning af det endokrine system, forbedre koncentration, hukommelse og tænkning evne, udrensning, afgiftning og afsyring af kroppen,

Er Mazdaznan forældet?

Principperne og de grundlæggende ideer er baseret på gamle traditionelle lære og viden, især fra Zarathustrian, men også fra andre kilder.
Dr. Hanish levede indtil 1936 og bragte disse tanker, øvelser og applikationer til sine lyttere. Nogle bemærkninger relateret til tiden og er forældede, men de væsentlige grundlæggende sandheder forbliver aktuelle hele tiden.

Hvem er Mazdaznan beskeden til?

Mazdaznan er et budskab til hele menneskeheden, for alle og Jederman, uanset tro, social klasse eller hudfarve, og annoncerer “fred at al viden – al forstand overgår” elimineret og alle misforståelser.
Mazdaznan anerkender alt det bedste i tanker, ord og værker. Alle former for diskrimination, racisme og fremmedhad er uforenelige med principperne for Mazdaznan-filosofien.

Referat for årsmødet for Mazdaznan Idealfond 10. marts 2019


Tilstede: Britta B. Christiansen, Solveig Jacobsen, Pali Christiansen, Ester Andersen, Irrenne Peier, Lene Ravn, Ingolf Plesner, Hanne Kudsk Jensen, Margit Christiansen, Carsten Michaëlis, Randi Michaëlis

1) Valgt ordstyrer: Irrenne og referent: Randi

2) Årsberetning ved formand Britta B. C. Idealfonden står for at få idealet ned på jorden og ud til
mennesker der arbejder. Vores kapital ligger der for at få åndelighed ned i materien. 251.000 kr. i
Folkesparekassen. Står sikkert der. Vi kan sætte pengene i noget lignende, hvis vi skulle ønske det. Nu
minusrenter, det koster 1000 kr. om året. Minusrenter er et vilkår, for at de passer på pengene. Angående
garantibeviser i Folkesparekassen, der er en risiko, hvis banken går ned, så det er ikke en mulighed.

3) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse, Britta. Uddelt kopi af regnskabet til deltagerne. Godkendt.

4) Samtale om fonden og grundkapitalens placering. Intet.
Årsmødet er slut.

Referat fra generalforsamling Støtteforeningen dansk Mazdaznan 10. marts 2019


Tilstede: Britta B. Christiansen, Solveig Jacobsen, Pali Christiansen, Ester Andersen, Irrenne Peier, Lene Ravn, Ingolf Plesner, Hanne Kudsk Jensen, Anne Hansen delvist, Margit Christiansen, Carsten Michaëlis,
Randi Michaëlis

1)Valgt ordstyrer: Irrenne og referent: Randi

2)Årsberetning ved formand Britta B. C. Forberedelserne til det Internationale sommerstævne har hele opmærksomheden. Kæmpe arbejde. Stor tak. God energi til foreningen. Møderne på Frederiksberg er nu om søndagen. Stabilitet og styrke gode kræfter vokser ud. Møde i teosofisk forening 2. april. Mistet Rolf, han har fulgt os meget og længe ca. fra 1978. Åndedrætslæren er på svensk fra Dr. Ludvig. Solveig har et eksemplar. Nyhedsbreve kommer igen, kommentar fra deltagerne, at det er vigtigt at tid og energi er til det. Tilmelding til nyhedsbreve på hjemmesiden. Vi arbejder på at forny litteraturen. Temahefter. Basisbøger, nye på dansk. Ny tids litteratur. Lytte mulighed, unge har noget i ørerne. Videoer.
Ingolf, ungdomsgruppe mangler. Lene oplyser, at hun og Solveig arbejder med det til Klint. Flyer med
ungdomstilbud er lavet. Tiltag på kurset. Hun har interviewet unge. Britta, Mazdaznan ind i 21. årh. er
lettere at formidler, når vi har materialet klar, på nettet er nutidigt, så bliver det kastet ud til stor frihed til
hele verden. YouTube. Optage foredragene til sommer? Arbejdsgruppen tager ideen til sig.
Carsten, Wikipedia bør ændres, skrives ny tekst. Også på de andre sprog. Evt. international gruppe? Klint
møderække i programmet? Britta laver et oplæg. Mazdaznan skal være åbent og for alle. Hanish ville
forenkle og gøre det tilgængeligt. Det med at dømme er ikke brugbart. Debatten om formidling kan foregå
på det internationale stævne. Workshops. Mazdaznan er ikke en sekt.
Beretningen er godkendt. Tak til Britta.

3) Fremlæggelse af regnskab ved kassereren til godkendelse (+delregnskab Rolfs minde og Klint) Carsten.
Uddelt kopi af regnskabet til deltagerne.

Rolfs minde: indsamlet 1170 kr. Krans blev sendt til begravelsen i Sverige, gave til foreningen på 254 kr.
Julemøde og auktion gav 1215 kr. i overskud.
Ny konto i Folkesparekassen pga. det internationale stævne. Ca. 55000 kr. kursusbetaling kom ind til
sommertræffet. Web-hotel 7900 inklusiv professionel PC hjælp. Kogebogen Vegetariske Perler er sat ned til 250 kr. og 200 for medlemmer, 10 års jubilæum. Lageropgørelser bedes sendt til Carsten.
18 personer har indtil nu betalt kontingent for 2019, vi håber at flere vil betale.
Mobilpay koster i oprettelse og gebyr.
Regnskabet er godkendt. Tak til Carsten.

4/Indkomne forslag (kunne sendes til Britta på masdasnandk@gmail.com)
Solveig spørger: Vegetarforeningen kan få 3 kogebøger til en konkurrence og anmeldelse som reklame? Ja
det er fint Solveig. 10 års jubilæum. Ny forfatterbiografi og omtale af bogen bør laves.

5) Fastsættelse af kontingent, i øjeblikket 200 kr. årligt. Vedtaget uændret 200 kr.

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen (mindst 3 højst 7 personer). Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. Hasse er sygemeldt.

7) Valg af formand, næstformand og kasserer.
Formand vælges i lige år. Britta fortsætter.
I ulige år næstformand Solveig er genvalgt og kasserer Carsten er genvalgt.

8) Valg af revisor. Janni Smerlov er fungerende revisor, Janni er genvalgt.

9) Om afholdelse af Internationale Mazdaznan sommerdage i Danmark 2019.
Forslag: Vi kunne betale mere til Martinus Center aconto, for at undgå strafrenterne og komme dem i møde. Ja det gør vi.

10) eventuelt. Intet, og dog lige en reminder til os alle i denne tid med stort arbejde med det internationale stævne: pas på os selv og hinanden og vores energi, så vi ikke bliver overbelastet. Vi støtter hinanden.
Generalforsamlingen er slut.

Referat af 13. marts 2019 Randi Michaëlis

a) Kip bækkenet

Stå med fødderne parallelt. Vær helt afslappet og løs i kroppen. Åndedrættet er roligt og utvungent. Sæt hænderne i siden. “Kip” så bækkenet og lænden, dvs. lad din talje falde baglæns, som når man skutter sig lidt og hovedet falder lidt løst frem af sig selv. Bevægelsen skal være i hofteleddet som omdrejningspunkt og bækkenet / taljen kippes bagud, samtidig med en udånding. På en indånding rettes kroppen og hovedet roligt helt op igen. Se evt. på et fokuspunkt til sikring af, at være rettet helt op. Bevægelsen skal gøres fra ​​lænden, så resten af ​​kroppen bare følger med i en bølgebevægelse. Gør øvelsen meget rolig og afslappet i langsom ånding. Gentag øvelsen i mindst fem minutter for at få den rigtige følelse for bevægelsen, føl øvelsen.

b) Kip og et ben løftet

Som ovenfor, men lad det ene over-ben følge med frem ved kippen. Bevægelsen sker kun fra ​​lænden, underbenet hænger løst. Når kroppen rettes op, trækkes foden tilbage langs gulvet på plads. Lad bevægelsen gå igennem hele kroppen, så kraften og bevægelsen starter fra lænden og derefter forplantes gennem hele kroppen helt op til hovedet. Efter et par minutter skift ben.

c) Kip og gå fremad

Som i b) men tilføjet efter kippet, at foden bliver i gulvet fremme, ret op og få vægten på ​​det forreste ben, så at man bevæger sig frem som i gang. Så kip med det andet ben, så man bevæger sig med små skridt i flydende gang fremad. Hele kroppen bevæger sig i bølgegang fra lænden. Gentag i to til tre minutter blødt og smidigt til du behersker det rigtigt. Hvil på ryggen derefter.

d) Kip bevægelse til siden

Stående med hænderne i siden. Bløde knæ. Lav en kip bevægelse til siden, dvs. lad knæet falder fremad og samtidig lad bækkenet på denne side synke ned, falde ned lige til siden, i en ret hurtig bevægelse, mens kroppen holdes oprejst. Ret bækkenet op igen. Gentag i et langsomt tempo i vejrtrækningen 2 – 3 min. Så skift side.

e) Sving ben og arme

Stå helt afslappet i hele kroppen. Sving så et ben ind foran det andet og sæt foden på den anden side (kryds) og samtidig føres kropsvægten over på dette ben. Lad dine arme hænge løs og gør en modbevægelse med dem, en arm fremad og den anden tilbage. Når højre ben er fremme er venstre arm fremme, så det bliver et vrid. Skift derefter og sving over det andet ben osv. Ved at dreje hovedet opnås et ekstra vrid i nakken. Hovedet drejer til samme side som benet og modsat armene. Gentag et par minutter og vær helt afslappet i kroppen, så du virkelig stolper fremad og svinger fra side til side, fuldstændigt afslappet. Øvelsen giver et langsgående vrid af kroppen og rygsøjlen. Hvil på ryggen bagefter, udåndinger og kom i ro.

Øvelsernes effekt

Kippen øvelserne er for vores midtpunkt i kroppen. Finde os selv. Giver dybere ånding, ved at blødgøre og løsne især lænden og hele rygsøjlen gennem bøjninger og vrid. Højere svingning i det vegetative nervesystem. Stimulerer kirtlerne og frigør åndingen. Stimulerer balancen. Dette er en af ​​de bedste øvelser der findes, skriver Rolf.

Kilde: Rolf Peterson. Naturenlig Livsföring.  2004 side 91. Andingsgymnastik, øvelse 10 Kippen. Oversat og uddybet af Randi Michaëlis, Januar 2019.

Et kærligt og inderligt taknemmeligt  F A R V E L til vores kære inspirator, lærermester og ven

Rolf Peterson

som gik bort den 9. august 2018.          Født den 15. august 1938 i Småland.

Rolf sluttede sit lange liv med en længere sygdoms og svækkelses periode, der førte til et kort hospitalsophold op til den 9. august.
Forinden havde hans veninde Anna fået lov at besøge ham på plejehjemmet Solbakken, hvor han tilsyneladende havde været i stand til at kommunikere og forstå, at hun var der. Vi håber, at den fine fred som hans eget rolige sind formåede at sprede til omgivelserne, også var at finde for ham selv i denne sidste stund.
I hvert fald er der noget meget fint og fredfyldt om Rolfs minde nu.

Rolf ønskede begravelse fra sin gård i Småland, og Anna arbejder nu på at få det gennemført.

Som de fleste af jer ved, er der internationalt Mazdaznan stævne i Ungarn denne uge, og vores danske venner dernede har meldt tilbage, at der blev holdt en fin mindestund for Rolf, hvor der blev sunget ’Hail to thee our absent brother’.
To tyske undervisere fortalte om Rolfs store arbejde i Bringhausen som underviser, at han var en skattet Mazdaznanlærer, som bl. a. trak fulde huse til sine øvelsestimer ved 100 års jubilæet i Leipzig.
Den internationale respekt om Rolfs virke og person taler sit eget sprog.


 

Som ung mand kom han hver sommer til Mühringen kursted i Sydtyskland hos Dr Ludwig, som han således blev undervist af, ind i mellem han gik og passede drivhusene. Oplevelser der gjorde dybt indtryk, og som Rolf altid omtalte med stor varme og respekt.
Da Dr. Ludwig var elev af Dr. Hanish blev Rolf også vores bindeled direkte tilbage til kilden.

Som mere privat person var hans foretrukne opholdssted den fædrene ødegård i Småland, hvor han opbevarede sine ældre feinschmecker biler, en flot samling. Her kunne han praktisere faste og helsekure, som han senere underviste os andre i.

Musik var en anden af Rolfs store interesser: Han havde lært sig at spille klaver, så han kunne få adgang til Avesta in Songs fine melodier, og er ophavsmand til de 2 cd’er med Mazdaznan musik (’Øvelser’ og ’Sange’), som danner grundlaget for vores Mazdaznan sangbog.

Vi har således fået helt ufattelige gaver af Rolf og alt for mange er slet ikke nævnt her, men intet af det er glemt!

Så TAK Rolf for din vedholdende, rolige undervisning, dit lysende eksempel , din gavmildhed i at dele din viden, din værdighed og for at vi alligevel fik lov at opleve dig på slap line med cowboyhat på Kullerup Sommerkursus festaftner.

Herhjemme i Danmark har Rolf haft en helt uvurderlig rolle i udviklingen og videreførelsen af Mazdaznans fine visdom , idet han i mange år har undervist 2 gange årligt på Kullerup Kurser i åndedræt , kirtel, krops og harmoniøvelser.
Udover det var det Rolfs endags Mazdaznan kurser på Humlegården, der fra ca 2004 fik os inspireret til at begynde vores månedlige sammenkomster.
Et klippefast eksempel på at leve Zaratrustras ord: ’Gode tanker – Gode ord – Gode handlinger’, et eksempel på at leve de helseråd Mazdaznanlæren er så rig på.
Han gav os en støt og rytmisk opbakning, dukkede trofast op omkring forårs og efterårsjævndøgn til undervisning på Humlegården og ved solhverv og midsommer på Kullerup, årets kors, i meditativ rotation.

Således formidlede han til stadighed den sjælekvalitet af tyst ro, af beroligelse til sine omgivelser, med sin stilfærdige, rytmiske, beklagelsesfrie levevis.

Det er måske også derfor, at hans ånd - selv i den tid hvor sygdom forhindrede ham i at deltage fysisk – føles så stærkt tilstedeværende, når vi på Kullerup laver hans videreformidlede gulvøvelser med mere.

Vi kan næsten høre ham sige, at øvelser må foretages ’hämningslöst avspændt – ellers bliver det fel’
På den måde lever Rolf videre i sit livsværk.

Han var dybt begejstret for Mazdaznan visdommen og for alle helsebringende strømninger, og dygtiggjorde sig hele sit liv indenfor dette.
Han arbejdede som biologilærer på gymnasiet og skrev en doktorafhandling ved Lund universitet om Brændenælden,
var uddannet naturlæge ved Paracelsus Heilpraktikerskolen i Hamborg og praktiserede som naturlæge i Hälsans Hus i Lund i mange år.
Var altid i gang med nye kurser indenfor naturmedicin og studier i Mazdaznan literaturen, ligesom han selv har skrevet 3 bøger om vejen til et sundere liv. Bøger der for os er højt værdsatte opslagsværker.

 

Vi ønsker dig SOL i HJERTET på din rejse !

 

Og slutter med en af dine yndlings Mazdaznan sange:

Ja, ganske afspændt, stille,

Gi’ os hen til det vi gør

Med sind og hjerte samlet,

Helt ind i det vi er.

 


 

Kære venner !

 Omsider kommer her den rigtige dato for Rolf Petersons begravelse. Det er jo i myndighedernes hænder, da Rolf  intet skrev ned om ønsker efter sin død. Man har nok haft travlt med at undersøge arveforhold og økonomi, gætter jeg på..
 Men altså :  I  Rolfs elskede Småland, hvor smultron och blåbär gro så fint i skogen..Og hvor hans mor og far også ligger begravede bliver det:
                     Ingelstad Kyrka, Torsdag 11. oktober kl 10.30
 Som det ser ud,  kan  jeg forstå, at  det blot bliver Lea og jeg, der kommer med fra os i Danmark.
Vi tager en fin krans med fra Mazdaznan - med smukt banner og hilsener fra Dansk Mazdaznan. Har I tænkt over, at de danske og svenske farver tilsammen udgør et helt Mazdansymbol ? Rød - hvid - blå - gul !
 Man  kan hjertensgerne være med her. I så fald indsætte beløb til Carsten på
                            Konto: 9860 / 0000 241695,   mrk.:  ROLF
- mange tak..Også for søde hilsener. Jeg bringer det med videre til Sverige.
Har talt med Anna Majewska om forholdene. Rolf får en fin  i naturtræ kiste (Passer til hans stærke engagement og virke for "naturenlig livsföring" ). Det bliver med røde roser - nogle hvide - og måske nogle vilda blommor...
 Jeg har lovet at tage lidt Mazdaznan -sange med. vi gør det så fint og rigtigt, vi kan, følge vores gode ven og store Mazdaznan-lærermester afsted.
 Rolfs fædrende gård ligger i nærheden (i Säljeryd) . Den vil vi også tage os tid til at besøge - og hans elskede skov.
                             Kærlige hjerte-solskinshilsener  til jer alle
                          fra Lene
Kære Alle!
Jeg har hermed fornøjelsen af at invitere jer alle til Mazdaznan mini-weekend  på Kullerup Kurser  lørdag den 3.  marts kl 16 til søndag den 4. marts kl 15. 
 
Om lørdagen er der foredrag og øvelser. Emnet er at se på det grundlæggende i Mazdaznan. Hvad tilhører tiden vi lever i, hvad er evigt aktuelt og hvad er derfor det helt moderne Mazdaznan og måske endda Mazdaznan i fremtiden.
 Det er et system til  at hjælpe det enkelte menneske i  sin udvikling  mod det færdigudviklede, og fuldkomne menneske. Lær de fantastisk vigtige  åndedrætsøvelser (Faroernes Yoga), om sund mad, andre kropsøvelser, visdom, – kort sagt: om  at forny sig og holde sig frisk og rask, endda ungdommelig.
 
Søndag er der generalforsamling i Mazdaznan idealfond og Støtteforeningen dansk Mazdaznan. 
 
Se venligst programmet som er vedhæftet. 
 
Husk det er muligt at sende forslag til generalforsamlingen!
 
Håber vi ses! 
 
Mange hilsner 
Britta  Christiansen
Husk tilmelding til Kullerup Kurser: tlf 65 31 54 31, mobil  61 50 54 32, Kullerup Byvej 2A, 5853 Ørbæk,

Se indkaldsen her:

Seneste kommentarer
    Mazdaznan arkiv
    Kommentar Registrering:

    Du kan kun komme med kommentar, når du er lukket ind. Derfor er du nød til at sende en mail til mig for at få adgang.

    Jeg har måtte lukke for registrering pga. mange spammer.