Referat af generalforsamling for Støtteforeningen dansk Mazdaznan, 

søndag den 19. marts 2023 kl. 10.30 – 12.00 på Kullerup Kurser. 

 

Tilstede: Britta B. Christiansen, Carsten Michaëlis, Ingolf Plesner, Hanne Thorhauge Jensen, Hanne Kudsk Jensen, Randi Michaëlis, Pål Becsei Christiansen, Margit Christiansen, Solveig Jacobsen, Irrenne Sidsel Peier, Otto Jarmer, Lisbet Frandsen.

Fraværende: Janni Smerlov og Ester Husmann Andersen.

 

Bestyrelsen består af: Britta B. Christiansen, Carsten Michaëlis, Hanne Thorhauge Jensen, Janni Smerlov og Solveig Jacobsen.

 

Ad 1) Ingolf valgt som ordstyrer, Solveig som referent.

Ad 2) Formanden påskønner alle de gode aktiviteter, der foregår i praksis som Mazdaznan sammenkomster på Frederiksberg, Hellig 3 Konger weekend, årsmøde og generalforsamling, samt sommerdage i Kullerup. 

Derudover de mange online aktiviteter, der blev grundlagt under Corona og som fortsætter. De har styrket vores sammenhold og har skabt kontakt på trods af geografisk afstand, både i Danmark og til udlandet. Online forbindelsen har gjort planlægningen af vores fysiske møder lettere. 

Hjemmesiden for Mazdaznan.dk og Vegetariske Perler kræver stor indsats. Tak til Carsten og Randi. 

Det glæder os, at vi stadig har mulighed for at komme i Kullerup hos Hanne og Ingolf. 

Ingolf udtrykker tak til Mazdaznan gruppen for den lyse stemning, som den kommer med. Sange og øvelser letter stemningen.

Ad 3) regnskabet er godkendt med tak.

Ad 4) ingen indkomne forslag.

Ad 5) Kontingentet fastsættes til 200 kr 

Ad 6) Bestyrelsen fortsætter og består af Britta, Carsten, Hanne T, Janni og Solveig.

Ad 7) Solveig og Carsten er genvalgt.

Ad 8) Lisbet modtager genvalg som revisor.

Ad 9) Eventuelt

    1. Skamler og stokke, som står i Kullerup, skal flyttes, når Kullerup sælges. Otto tilbyder at have dem stående.   

    2. Hvordan gør vi, når udenlandske venner ønsker at komme til det danske sommerkursus. To sprog og oversættelse. Der findes nye oversættelses – systemer, som prøves af ved det Internationale sommerkursus. Kan udenlandske gæster selv have deres oversættelsessystem med. Vores hjemlige “teambuilding” er vigtig og vores eget sprog er vigtigt. Danske møder er på dansk.

    3. oprette on-line bibliotek, hvor der er adgang med kodeord. Nyhedsbreve skal have adgang med kodeord.

    4. vedtaget at blæk til printer betales af Støtteforeningen.

    5. Redaktionsgruppe. Foreløbig tilsagn fra Lisbet og Solveig.

Datoer:

Helligtrekonger den 5 – 6 – 7 januar 2024

Mazdaznan årsmøde den 2 – 3 marts 2024

Mazdaznan sommerdage fra onsdag 26 til søndag 30 juni 2024.

 

Hermed er generalforsamlingen afsluttet med tak for god ro og orden