Årsregnskab 2020:

Fondsregnskabet 2020:


Referat af årsmøde for Mazdaznan Idealfond,

søndag den 21. marts 2021, klokken 10 – 14 online.

 

Dagsorden for årsmødet for Mazdaznan Idealfond

 1) Valg af ordstyrer og referent  

2) Årsberetning ved formand

3) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse,

4) Samtale om fonden og grundkapitalens placering

 

Deltagere: Lene Ravn, Ritta Bendsen, Randi Michaëlis, Carsten Michaëlis, Lisbet Frandsen, Margit Christiansen, Pål B. Christiansen, Britta B. Christiansen, Janni Smerlov, Irrenne Sidsel Peier, Anne Hansen, Lea Chelina Hiector, Hanne Thorhauge Jensen, Hanne Kudsk, Ingolf Plesner, Per Christiansen, Solveig Jacobsen

Afbud fra Ester Husmann Andersen og Hasse M. Tønsberg.

 

Bestyrelsen for fonden er: Britta B. Christiansen, Ester Husmann Andersen, Hasse M. Tønsberg, Irrenne Sidsel Peier og Ingolf Plesner

 

Velkomst ved Britta.

Hanne T læser “Sammenkomster”

ad 1) som ordstyrer valgtes Randi, til referent Solveig og Carsten til at tage sig af det tekniske.

ad 2) årsberetningen er på forhånd sendt ud af formand Britta. Hun fortsætter: Idealfonden er det økonomiske fundament for det vi skal lave i Mazdaznan foreningen. Idealfondens bestyrelse er selvsupplerende. Hasse ønsker at træde ud af bestyrelsen og har udpeget Janni Smerlov som sin efterfølger. Velkommen til Janni.

Tusind tak til Hasse for hans store indsats for fonden. Tak til hans fasthed i stormvejr og hans holdning til at alt spirituelt arbejde skal være forankret i det fysiske, have struktur og være økonomisk understøttet. Hasse har i praksis bidraget hermed.

Et andet medlem af bestyrelsen, Ester Husmann Andersen har valgt sig en suppleant, nemlig Carsten Michaëlis.

Ester ønsker endvidere at præcisere at hun i sit testamente har betænkt Idealfonden og deri tydeligt klargjort, at hun ønsker at pengene skal bruges til udbredelse af Mazdaznan, ikke kun i bøger, men på alle måder og via de medier som er relevante i tiden og ønsker derfor at pengene ikke skal lægges til grundkapitalen.

 

ad 3 Regnskabet er revideret af Erik Plinius og har ikke givet anledning til påtegnelser.

Regnskabet godkendt.

 

ad 4 Fondens grundkapital kr. 251.000, – står i Folkesparekassen. Støtteforeningen betaler de negative renter og den lovpligtige revision v/ Erik Plinius.

Pengene bliver stående i Folkesparekassen og samtale om eventuel investering bliver senere.

 

Idealfondens bestyrelse er nu: Britta, Ester, Irrenne, Ingolf, Janni og Carsten er suppleant.

 

Tak for god ro og orden!

Referent Solveig

 


Referat af generalforsamling for Støtteforeningen dansk Mazdaznan,
søndag den 21. marts 2021, kl. 10 online

Dagsorden generalforsamling Støtteforeningen dansk Mazdaznan

1)Valg af ordstyrer og referent, Randi, Carsten og Solveig fortsat foreslået  

2)Årsberetning ved formand Britta (sendes ud inden mødet)  

3) Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Carsten til godkendelse  

4) Indkomne forslag (kan sendes til Britta på mail)  

5) Fastsættelse af kontingent, i øjeblikket 200 kr. årligt  

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen (mindst 3 højst 7 personer). Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. Genvalg er muligt.  

7) Valg af formand, næstformand og kasserer. Formand vælges i lige år og næstformand og  kasserer i ulige år…  

8) Valg af revisor. Janni Smerlov er fungerende revisor, håber Janni vil modtage genvalg

9) evt.  


Deltagere: Lene Ravn, Ritta Bendsen, Randi Michaëlis, Carsten Michaëlis, Lisbet Frandsen, Margit Christiansen, Pål B. Christiansen, Britta B. Christiansen, Janni Smerlov, Irrenne Sidsel Peier, Anne Hansen, Lea Chelina Hiector, Hanne Thorhauge Jensen, Hanne Kudsk, Ingolf Plesner, Per Christiansen, Solveig Jacobsen

 

Afbud fra Ester Husmann Andersen og Hasse M. Tønsberg.

 

Ad 1) Randi valgt som ordstyrer, Solveig referent og Carsten tager sig af det tekniske

 

Ad 2) årsberetningen ved Britta er sendt ud på forhånd og er vedhæftet dette referat. Både årsberetning og regnskab ligger på hjemmesiden: Mazdaznan.dk. Tusinder tak til Britta for en fin og inspirerende årsberetning.

Hasse trækker sig også fra denne bestyrelse og Britta udtrykker stor tak til Hasse for hans store indsats.

Beretningen er godkendt.

 

Ad 3) regnskabet er godkendt med stor tak til Carsten, som har orden i tingene.

For Janni har det været en fornøjelse at være revisor.

Kogebogen Vegetariske Perler koster 199 kroner og for medlemmer 150 kroner.

Vedtaget som en god ide at sende reminder ud om betaling af årskontingent og om den bedste betalingsmåde. Lav evt. aftale med banken om fast overførsel.

 

Ad 4) Det besluttes at præcisere at støtteforeningen understøtter Idealfonden og betaler dennes udgifter, så grundkapitalen fortsat er 251.000, – kroner.

Ad 5) Kontingent fastsættes til 200,- kroner årligt

 

Ad 6) til bestyrelsen nyvalgtes Hanne Thorhauge Jensen og Janni Smerlov

Bestyrelsen består nu af: Britta Becsei Christiansen, Solveig Jacobsen, Carsten Michaëlis, Hanne Thorhauge Jensen og Janni Smerlov

 

Ad 7) Solveig og Carsten er genvalgt

 

Ad 8) Lisbet Frandsen er valgt til revisor

 

Ad 9) Irrenne foreslår at hæftet: “Grundlæggende kursus i træning til dybere åndedræt” genoptrykkes. Det vil blive sendt ud, når teksten er gennemset (Solveig og Britta)

 

Generalforsamlingen slutter.

Tak for god ro og orden!

 

Efterskrift: Da møderne er afholdt online, må underskrifterne også ske elektronisk. Bestyrelsesmedlemmerne skriver under og mailer regnskabssiden til kassereren og giver tilladelse til at han samler dem elektronisk på én side pr regnskab.

 

 

Referent Solveig