Hvad er Mazdaznan?

Vi er en lille gruppe mennesker, som interesserer os rigtig meget for et mange tusind år gammelt system, som hedder Mazdaznan. Vi synes at dette system er helt fantastisk og specielt og ikke ligner noget andet vi har fundet. Derfor synes vi at andre også skal have muligheden for at få glæde af det. Derfor har vi nu lavet denne hjemmeside.
Mazdaznan er meget omfattende. Det består af en masse naturlige sundhedsråd og nogle helt specielle øvelser. Bag det hele ligger en smuk filosofi, som beskriver formålet med livet og verdens opbygning. Meningen og målet med Mazdaznan er at give os den viden vi skal bruge,
for at lære at mestre alle vores sider: krop – sind – sjæl – højere selv.
Det hele passer rigtig godt med det der sker i verden lige nu hvor en ny bevidsthed bryder igennem. Sundhed er nødvendigt for et godt liv. Mental og psykisk skarphed og balance er også vigtigt. At vi som udgangspunkt er åndelige og evige med kærlighed som fundament, ja det er også Mazdaznans fundament.
Det er vigtigt for os at fastslå at Mazdaznan ikke er nogen religion eller sekt. Man kan ikke være medlem af det og det er frit tilgængeligt at studere for alle som har lyst. Tiden er til, at vi skal frigøre os fra at følge andres ideer og synspunkter. Derfor skal man ikke være “medlem” af andres ideer.
Naturligvis har vi brug for vejledning. Men ifølge Mazdaznan skal vejledningen være hjælp til selvhjælp. Alle kan bedre sin egen situation med en god vejledning. Efterhånden skal denne vejledning også hjælpe os til at få bedre kontakt til den guddommelige intelligens som bor i vores hjerte. Vi skal øve os i at lytte til denne stille, indre og helt personlige vejledning. Det giver os den største tilfredshed og livskvalitet når vi tager vores egne beslutninger ud fra os selv. Ifølge Mazdaznan er denne guddommelige gnist helt bogstaveligt i et lille vakuum i vores hjerter.
Mazdaznan opfatter evolutionen som styret af en universel intelligens, altså, at der er en bagved liggende guddommelig plan. Det er ikke blot naturens blinde kræfter som driver os fremad. Derimod er vi evige væsner og hver enkelte af os har vandret gennem evolutionen i mange liv. Vi er på en udviklingsvej og vi samler den viden og erfaring vi får undervejs. Vores sjæl samler erfaringer og visdom. Vi kan måske ikke huske vores tidligere liv, men vi tænker og handler også ud fra den erfaring vi har samlet.

Mennesket er foreløbig kun undervejs mod sit fulde potentiale. Når vi kommer lidt længere i vores udvikling, vil vores udgangspunkt være større visdom og kærlighed. Vi vil tænke ud fra langt større livsklogskab og se en sag fra alle sider. Vi vil få en højere bevidsthed. Det bliver naturligt for os alle, at have kontakt og følge den indre guddommelige gnist som konstant rådgiver os fra hjertet.

 

Det er måske ikke lige det billede, vi har af menneskeheden i øjeblikket. Det er imidlertid planen, at vi gradvist gennem mange liv, langsomt men sikkert, bevæger os fremad mod en sådan mere humanistisk, bevidst og højintelligent væremåde.

 

Mazdaznans formål er at komme med viden, som kan hjælpe os fremad på denne udviklingsvej. Vi skal imidlertid holde fast i nutiden og hverdagen, for det er her vores personlige udfordring ligger. Det er ikke et udtryk for egoisme. Det er fordi, at vi kun kan ændre og forbedre verden og vores samfund, hvis vi forbedrer os selv.

 

Hvor stammer Mazdaznan fra?

Denne Filosofi, visdom og den medfølgende sunde levevis har eksisteret i flere tusinde år. Den er først formidlet og undervist i sin helhed under navnet Mazdaznan af en mand ved navn Dr. O.Z.A. Hanish i USA og Europa i perioden ca. 1900-1936.

Dr. O.Z.A.Hanish var opvokset i lukkede klostre i Himalayas bjerge. Her har man i flere tusinde år beskyttet den gamle lære. Dr. Hanish var meget usædvanlig og højt udviklet. Han fremstod selv som et eksempel på det færdigudviklede menneske.

Mazdaznans åndedrætsøvelser blev brugt i det gamle Egypten. De var en del af faraoernes indvielesesvej. Men faktisk har de rødder endnu længere tilbage end det.
For eksempel fra Ainyahita, en prinsesse som levede for 11.000 år siden, som valgte at vandre som hyrde i Himalayas bjerge. Hun nedskrev “Den Uendelige Kildes plan for menneskehedens udviklingsvej” ned på kobberplader. Hun er ikke så almindeligt kendt, men der er stadig bevaret nogle fantastiske skrifter med stor visdom, som kan studeres i bogen ”Ainyahitas perler”.

 

Zarathustra, som levede for snart 9000 år siden, opbyggede en meget konkret og praktisk lære og byggede samfund op omkring det. Han skrev Avesta. Han levede i området omkring det nuværende Iran og Irak. Man kan vel sige, at det var her ”momentum” dengang, lå, for fremskridtet i menneskefamilien. Det er også herfra, det meste af Europas nuværende befolkning udvandrede fra. Det er derfor også i bogstavelig forstand, vores egne rødder. Det ser man faktisk også afspejle sig i vores nordiske mytologi.

I en “Idehistorie” er Mazdaznan beskrevet som en sammenblanding af østlige og vestlige ideologier. Det er, som vi ser det, en omvendt og forkert opfattelse. Det skyldes nok, at de har opfattet Dr. Hanish som ophavsmand til Mazdaznan. Han understregede selv, at han kun var budbringer af en gammel visdom.

Mazdaznan forener fra begyndelsen østlig og vestlig tankegang.

 

Det er meget aktuelt i øjeblikket i vores samfund, hvor mange jo er tiltrukket af at forene østlig og vestlig tankegang. Mazdaznans budskab er faktisk, at sådan var vores udgangspunkt og sådan var egentlig også urkristendommen.

Troværdighed?

Noget af det vi holder særligt af i forhold til Mazdaznan, er den enorme soliditet, seriøsitet og helhed som vi finder her. Der er så meget sund fornuft i den måde selve livet, hverdagen, økonomien, universet, evigheden og mennesket opfattes på.

 

Der er meget stor viden og respekt for vore forfædre i Mazdaznans forklaringer af vores historie, og ligeså store visioner i forhold til synet på fremtiden.

For 100 år siden hvor Dr. Hanish underviste i Mazdaznan. var samfundet ganske anderledes end nu. Det er tydeligt, at formidlingen af Mazdaznan og dermed også de foredrag, artikler og bøger vi har, er tilpasset samfundet dengang.

 

Dr. Hanish valgte hovedsageligt at videregive læren mundligt. Det meste materiale er derfor nedskrevet af tilhørerne.

Det er imidlertid slående, som dr. Hanish var fremsynet. Han talte om hvor vigtigt det var, at vi slipper kirkens moraliseren og dogmatiske påvirkning. Vi skal derimod være kildekritiske og se på hvordan der er blevet manipuleret med vores historie, fordi nogen har haft personlig interesse i det. Sådan ser vi jo på tingene i dag. Det gjorde man ikke for 100 år siden. Han talte om kvindefrigørelse og kom endda i fængsel for det. Han talte åbent om seksualitet og blev mistænkeliggjort.

Man kan også se på den viden vi i dag har om sundhed og livsstil. Det ligner mere og mere det som Mazdaznan også underviste for 100 år siden. Spis vegetarisk og naturligt. Lav øvelser og træn din krop. Lav koncentrationsøvelser og få sindet i ro.

 

At en tanke er en eksisterende ting, begynder forskningen i dag også at være åbne overfor. Man kan reelt måle sig til tankers påvirkning i kroppen. Det er også en vigtig side af Mazdaznan, at netop tanken er det første. Tanker er evige og vil før eller siden altid materialisere sig. Det bliver som vi tænker. Det er ikke for at prale eller være bedrevidende, at vi virkelig synes Mazdaznan altid viser sig at have haft fat i “den lange ende”. Det er for at påpege at der har vist sig at være hold i det der blev sagt. Vi har ikke så mange videnskabelige undersøgelser, vi kan referere til. Men vi kan jo slå på troværdigheden, sund fornuft og nysgerrigheden hos en søgende sjæl.

Det vi så synes, der er mest spændende er, – at Mazdaznan indeholder utroligt mange spændende emner, som vi i samfundet, i almindelighed, ikke beskæftiger os med – endnu.

Sundhed, sanser og øvelser

For at vi kan opnå højere bevidsthed,skal kroppens energiniveau øges. Derfor skal vi først forstå og mestre vores fysiske krop. Kroppen er det instrument hvor igennem vi lever vores liv. Vi skal vide hvordan kroppen fungerer og vide hvad der er naturligt sundt for kroppen, så den holder sig frisk og rask. Man kan sige kroppens vibrations -niveau skal øges, hvis vi ønsker højere bevidsthedsniveau. Derfor har Mazdaznan en utroligt omfattende samling af sundhedsråd. Det er derfor vores forfædre i flere tusinde år har studeret naturlig livsstil og principperne for sundhed og sygdom.

Der er således en stor sundhedslære med forskellige kropsøvelser, åndedrætsøvelser, kirteløvelser, og sang/harmoni øvelser. Der er en samling af de utroligste vegetariske ernæringsråd.

For at få succes må man følge naturlovene.

Det er videnskabelighed. De “gamle” kaldte det at “læse i naturens åbne bog”

De har således fundet principper for “selvdiagnostik” som handler om kroppens tre forskellige områder af intelligens. Det drejer sig om den mentale/intellektuelle, den følelsesmæssige/spirituelle og den fysiske/praktiske intelligens. Man må kende sine svage og stærke sider og arbejde mod udligning. Man må kende hvor man fra fødslen af har sin stærkeste side af de tre grupper. Det er et slags grundlag det er vigtigt at tage hensyn til – ikke mindst når det kommer til sundhed og sygdom.

Der beskrives principper og råd for selvhelbredelse, udligning af ubalancer og kropspleje.

Et fundament i hverdagen er også karmalovens råd om at tænke, tale og handle positivt og konstruktivt. Den gamle Zarathustra samlede essensen af sin lære til sætningen:  GODE TANKER, GODE ORD, GODE HANDLINGER.

Mazdaznan lægger stor vægt på udvikling, forfinelse og skærpelse af vores sanser. Det er jo igennem vores sanser at vi lever og får alle oplevelserne i livet. Man kan sige at vi lever i en “sanse-verden”

Mazdaznan arbejder med vi har 12 sanser. Der er 5 fysiske sanser: syn-, høre-, lugte-, smags- og berørings-sanserne. Der er 2 mellemsanser. Det er en finere følesans og intuition. Derudover er der 5 højere sanser: Evnen til overførelse af ideer, telepati, åndelig skelneevne, klarsyn og realisation.

Åndedrætsøvelserne, som du også kan finde mere om her på hjemmesiden, er opbygget, så de, en efter en, udvikler og forbedrer alle disse sanser.
Gennem åndedrætsøvelser opbygges magnetisme og elektricitet så kroppens energiniveau øges. Den øgede energi i kroppen påvirker for eksempel hjernen så hjernecentre vågner og vi får nye talenter.

Det er meningen at vi hele tiden forfiner energiniveauet i kroppen, så den bliver et godt nok instrument for en højere bevidsthed.

Øvelserne vil påvirke os psykisk og fysisk, man kunne kalde det en slags renselse. Der sker en slags transformation i de syv hovednervecentre i det ubevidste nervesystem. Solar plexus er det mest kendte. ( Chakra systemet i andre beskrivelser) Øvelserne er opbygget, så det foregår harmonisk og velafbalanceret. Dette er vigtigt og godt og sikrer at vi bevarer jordforbindelsen.

Et harmonisk udviklet menneske har både mod, vilje, koncentration og praktiske evner. Der kommer først rigtig noget ud af det hele når vi har alle sider med. Det kolde intellekt er for eksempel først sympatisk, når vi har en god moral og ganske naturligt er vokset fra egoisme og grådighed. Gennem åndedrætsøvelser kan vi udvikle os til mesterniveau – det fuldt udviklede menneske – og dette er alles mulighed.

Det er ideen at åndedrætsøvelser følges af andre øvelser.

Der er øvelser for vores endokrine kirtler. Det er ved at oplive vores kirtelsystem at vi kan føle livsglæde, mod, begejstring og ungdommelighed.

Der er harmoniøvelser, hvor hvor der arbejdes  med lyd og vokaler.

Mazdaznan kan hjælpe os med lige præcis den viden vi har brug for til at forstå vores muligheder og hjælpe os til at udvikle en højere bevidsthed.

Vær kildekritisk! Der kan være ugler i mosen


Man kan finde omtale af Mazdaznan på nettet og i bøger. Noget er helt forkert og noget er meget mærkeligt. Det kan vi naturligvis ikke gøre noget ved, men vil dog gerne understrege at vi, Støtteforeningen dansk Mazdaznan og Mazdaznan Idealfond, tager stor afstand fra en del af det, som der står. Vi studerer de gamle tekster med et åbent sind, fordi vi synes der er en kæmpe viden, som vi kan bruge. Ja blot det at studere en anderledes historisk vinkel til vores fortid, berettiger vores studier.

Vi opfatter Mazdaznan som byggende på næstekærlighed og respekt for alt og alle. Det er et positivt og sundt livssyn. Andet ønsker vi heller ikke at beskæftige os med!