Om Mazdaznan

( Hvad ER det dog for noget, det med det sære navn…?)

Vi er en gruppe frivillige, der arbejder på at udbrede kendskabet til denne dybt aktuelle visdomslære / åndsvidenskab fra Oldpersien / Tibet “Zend Avesta”, Zaratrustras oprindelige både praktiske og filosofiske ‘Lev-Naturligt’ -lære.

Den har eksisteret i flere tusinder år, og har inspireret flere af de nu kendte verdensreligioner ( kristendom, jødedom, islam), de gamle grækeres Mysterieskoler, Essæerne, Terapeuterne, Gnostikerne, Katharerne m.fl.

Rent arkæologisk og historisk/sprogligt er de fysiske overleveringer ( f.eks resterne af Zaratrustras skrifter Zend Avesta) kun for de ganske få forskere, men selve det levende i læren videreføres skjult fra offentligheden på afsidesliggende klostre i Himalayabjergene.

Dette har været nødvendigt

 for at bevare denne flamme af guddommelig inspiration med al dens visdom ren og fri i forhold til den hastigt skiftende omverden.

Fra et sådant kloster blev Otoman Zaradusht Ha’nish ( Dr Hanish) udsendt som inspirator for Vesten i midten af 1800 tallet, og han brugte resten af sit liv på at udbrede og undervise i disse enkle leveregler efter Zaratrustras, og før ham, Ainyahitas åbenbaringer.

Essensen

 er at efterleve den enkle, men svære, læresætning: “Gode tanker, gode ord, gode handlinger” , – altså at kunne beherske disse 3 dele så bevidst, at kun ophøjede, kærlige tanker – ord – handlinger forekommer i det enkelte individ. Hvis vi alle gør det vil vi selvsagt skabe Paradis på Jord, FRED.

I praksis medfører dette at man udvikler stor næstekærlighed, hvilket ligger i at tage ansvar for sit eget og lade sin næste gøre det samme, dvs at man viser sin næste respekt, men også medfølelse.

Dette gælder også dyrene,

 og derved bliver vegetarismen en naturlig følge af tankegangen.

Man stræber mod at udvikle egen evne til helbredelse, indsigt, sundhed, Gudstillid ( = selvtillid), videnskabelig forståelse osv.

For at opnå dette benyttes enkle øvelser til forbedring af ÅNDEDRÆTTET, SANSERNE ( alle 12!), DE ENDOKRINE KIRTLER, NERVESYSTEMET.

Når alt dette fungerer harmonisk samtidig med en fredelig fordøjelse, så kan vi som individer frigøre os fra de slavebundne vane og træthedstilstande, fra tvivl, angst , uvidenhed, begær, afhængighed af alle slags, ja fra emotionernes og det lavere sinds tyranni.

Så det vi opnår er FRIHED.

Selve Zaratrustras

 lære blev netop forfulgt af både politiske og religiøse kræfter , ligesom Jesu lære, pga dette frihedsbudskab. Og ikke meget har ændret sig idag…

Denne naturlige frihedslære har bevaret både det praktiske, videnskabelige og åndsberigende ( Fysiske, Intellektuelle, Spirituelle), og vi får derved stimuleret alle dele af vor udvikling HARMONISK.

– Og det er simpelthen for godt til at gå tabt!

Da læren oprindelig blev gen-introduceret i Vesten af Dr. Hanish fik den det fremmedartede navn MazDazNan, som bl.a kan oversættes til ‘Den gode tankes mester’, og da den beror på den enkeltes EGEN udvikling/frigørelse er der ikke noget præsteskab, intet hierarki, intet medlemsskab. Og altså ikke noget sekterisk, som man bl.a. pga. det særprægede navn kan forledes til at tro.

 

Dr Hanish

 ( og tidligere tider) brugte ordet Mazdaznan familie om det fællesskab der naturligt opstod omkring udbredelse af kendskab til visdommen.

Idag benyttes betegnelsen Mazdaznan og Mazdaznanfamile om/af disse frie fællesskaber her i Europa især.

Således også her i Danmark, hvor vi for at kunne arbejde økonomisk praktisk (oversættelser, kurser, udgivelser) har oprettet en “Støtteforening for Mazdaznan”, som man kan støtte ved at være medlem af.

Men selve Mazdaznan, – ‘Den gode tankes mester- lære’ er fri !