Referat af årsmøde og bestyrelsesmøde for Mazdaznan Idealfond

Søndag den 19.marts 2023 kl 10 på Kullerup Kurser

 

Tilstede: Britta B. Christiansen, Carsten Michaëlis, Ingolf Plesner, Hanne Thorhauge Jensen, Hanne Kudsk Jensen, Randi Michaëlis, Pål Becsei Christiansen, Margit Christiansen, Solveig Jacobsen, Irrenne Sidsel Peier, Otto Jarmer, Lisbet Frandsen.

Fraværende: Janni Smerlov og Ester Husmann Andersen

 

Bestyrelsen for fonden er: Britta B. Christiansen, Ester Husmann Andersen, Janni Smerlov, Irrenne Sidsel Peier og Ingolf Plesner

 

Ad 1) Ingolf valgt som ordstyrer, Solveig som referent.

Ad 2) Årsberetning ved Britta. Idealfonden er det økonomiske fundament for det vi skal lave i Mazdaznan foreningen. Fonden har en grundkapital på 251.000 kr, som står på en konto i Middelfart Sparekasse. Grundkapitalen er bunden og må ikke bruges. Mazdaznan Støtteforening opretholder grundkapitalen og overfører penge til betaling af udgifter.

Idealfondens bestyrelse er selvsupplerende . Ester H. Andersen ønsker at træde ud af bestyrelsen og har ( på årsmødet 2021) udpeget Carsten Michaëlis som sin efterfølger. Velkommen til Carsten.

Tusind tak til Ester for hendes store arbejde for fonden og for Mazdaznan.

 

Bestyrelsen består fra dd af: Britta, Irrenne, Ingolf, Janni og Carsten. Alexander B. Christiansen er suppleant for Britta.

 

Ad 3) Regnskabet revideres fortsat af Erik Plinius.

Regnskabet godkendt.

 

Ad 4) Der er ved at blive oprettet et MitID til Støtteforeningen i Britta’s navn. Der kan knyttes medarbejdere til. 

Britta undersøger om Middelfart Sparekasse har en garantordning.

Carsten udnævnes til kasserer for Idealfonden med applaus.

 

Tak for god ro og orden!