Tag din sundhed i egen hånd.

selvhelbredelse

Sygdomsopfattelse

Denne artikel handler om Mazdaznans opfattelse af sygdom og sundhed. Hvorfor bliver vi syge? Hvad er sygdom? Opfattelsen af sygdom hænger meget sammen med ens livssyn og verdensbillede. Derfor er det også relevant at se på det livssyn, som danner et grundlag for de sundhedsråd, vi kan finde i Mazdaznan. Ved at kende de grundlæggende principper, vil de mange råd give større mening. De kan bedre forstås og blive langt mere nyttige.

Der er en lang tradition for at studere vores helbred. Der er meget erfaring, fordi sundhed er vigtigt i en udviklingslære som Mazdaznan. Ideen i Mazdaznan er, at alle bør have viden om, hvad man selv kan gøre for at blive rask. Det er derfor det hedder ”hjælp til selvhjælp”.

Johannes Åbenbaringen

Johannes Åbenbaringen er et rent Gnostisk værk og udgør det sidste skrift i Det Nye Testamente. Gnosticismen opstod omkring første og andet århundrede før vores tidsregning. Zarathustras lære var på det tidspunkt vidt udbredt til forskellige kulturer og tilpasset de forskellige områders egen tradition og livssyn. Den Gnostiske bevægelse var en platonisk udgave af Zarathustras lære. Gnosis betyder” indsigt” eller ”viden om ens inderste selv”. Det handlede om at opnå ægte indsigt inde fra sig selv, i modsætning til at følge andres læresætninger, dogmer og symbolik.