Carsten M.

Hellig-3-Konger – Mazdaznan helsedage 2021

Er aflyst på grund af Corona

Fredag 8. januar kl. 18 – søndag 10. januar kl. 15. – 2021

Giv krop og sind en pause! Lad dig inspirere af denne nutidige livsvisdom fra Oldpersien med gennemprøvede åndedræts- og kirtel øvelser, sang, cirkeldans og afspænding.
At følge naturens rytme og love, at mestre os selv og derved udfolde vores højeste potentiale er kernen i disse visdoms inspirationer, kaldet Mazdaznan:

Et persisk ord for ’Den Tanke, der mestrer alt til det gode’.
Oplev hvordan de enkle øvelser, ånding, lyd, bevægelse, rytme og stilhed går op i en højere enhed. Alle kan være med, – og skabe klarhed, nyt mod, fordybelse og livsglæde! Vel mødt.

Undervisere: Irrenne Peier, Lene Ravn, Randi og Carsten Michaëlis.                       
(Fællesrum: Kursus 750 kr.+ ophold 1210 kr. i alt 1960 kr., – eneværelse + 210 kr.)
(Udeboende: Kursus 750 kr. + ophold 700 kr. i alt 1450)

Husk tilmelding til Kullerup Kurser
Få pladser tilbage!


… Er sket


 

Hellig tre Konger – på Kullerup 2020

Fredag 10. januar kl. 18 – søndag 12. januar kl. 14 – 2020
Indled året med INDRE fornyelse og fokus på nøglen til egen genfødsel: ÅNDEDRÆTTET. Det bevidste, rytmiske, rolige, åndedræt. Lær enkle øvelser til belivning af kirtel-, nerve- og sansesystem. Tid til fordybelse og inderlighed med sang, cirkeldans samt guldkorn fra tidløs visdom med afsæt i Zarathustras lære. Plads til store armbevægelser, stille eksistenser – og et glimt i øjet..! Skab din egen klarhed, ro, vibrerende nyt liv, ja en ’genfødsel’ af hele dig!

Kursus Ledere:
Kiropraktor Irrenne Sidsel Peier, Randi og Carsten Michaëlis.

Fællesrum: Kursus 750 kr.+ ophold 1210 kr. ialt 1960 kr. (eneværelse+210)

(Udeboende: Kursus 750 kr. + ophold 590 kr. i alt 1340)

Husk tilmelding til Kullerup Kurser
Få pladser tilbage!


Hellig tre Konger – på Kullerup 2019

HELLIG-3-KONGER – MAZDAZNAN HELSEDAGE 2019

Fredag 04. januar kl. 18 – søndag 06. januar kl. 14 – 2019
Indled året med INDRE fornyelse og fokus på nøglen til egen genfødsel: ÅNDEDRÆTTET. Det bevidste, rytmiske, rolige, åndedræt. Lær enkle øvelser til belivning af kirtel-, nerve- og sansesystem. Tid til fordybelse og inderlighed med sang, cirkeldans samt guldkorn fra tidløs visdom med afsæt i Zarathustras lære. Plads til store armbevægelser, stille eksistenser – og et glimt i øjet..! Skab din egen klarhed, ro, vibrerende nyt liv, ja en ’genfødsel’ af hele dig!

Kiropraktor Irrenne Sidsel Peier, Randi og Carsten Michaëlis.

(Kursus 720 kr.+kost/logi 1240 kr. = 1960 kr.)

Husk tilmelding til Kullerup Kurser


Hellig tre Konger – på Kullerup 2017

Illustration fra sufidigteren Omar Khayyams ‘Rubaiyat’ – Hellig3Konger weekendens poetiske grundtone

– Begynd det nye år med ’Vestens Yoga’ – Mazdaznans blide, enkle og virkningsfulde øvelser og livs-
natur visdom.

– Fra fredag aften d. 6. jan kl. 18 (aftensmad) til søndag d. 8. jan kl. 14

– Ved Irrenne Sidsel Peier og Randi Michaëlis. Se mere på mazdaznan.dk og kullerup.dk

 

Mere poetisk grundtone – Et af Omar Khayyams digte i Thøger Larsens oversættelse

– Pris : Kursus 690 kr + kost/logi 1120 kr, i alt 1810 kr.

– Tilmeld på kullerupkurser@gmail.com eller på tlf 65 31 54 31

Se program her: 

Tryk F5 hvis du ikke kan se den!!


Klik her: Kursusmateriale fra Irrenne Peier:

Referat af årsmødet for Mazdaznan Idealfond 8. marts 2020

Dagsorden for årsmødet for Mazdaznan Idealfond

1) Valg af ordstyrer og referent

2) Årsberetning ved formand Britta

3) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse, med hjælp fra Carsten

4) Samtale om fonden og grundkapitalens placering


Til stede: Britta B. Christiansen, Hanne Kudsk Jensen, Ester Andersen, Margit Christiansen, Pål Becsei Christiansen, Irrenne Peier, Ingolf Plesner, Lisbet Frandsen, Randi Michaëlis, Carsten Michaëlis, Solveig Jacobsen

Afbud: Hasse M. Tønsberg, Janni Smerlov

Bestyrelsen for fonden er: Britta, Ester, Hasse, Irrenne og Ingolf


Ad 1) Irrenne er valgt til ordstyrer og Solveig til referent

Ad 2) Fondens grundkapital kr. 251.000, – står i Folkesparekassen. Der skal nu betales negativ rente.

Fra 1. 4. 2020: 0,75% Dvs. kr. 1500,- årligt for at have pengene stående.

Overvejelser:
        a) vi overvejer at bede Støtteforeningen købe garant bevis til kr.
            30.000, – – hvorefter der ikke skal betales negativ rente

         b) kan fondens grundkapital placeres i fast ejendom?

Opfordring til at give gaver til Støtteforeningen, som betaler de negative renter og den lovpligtige revision (v/Erik Plinius)

Fondsbestyrelsen overvejer hvad der kan gøres, men pt. betaler Støtteforeningen den negative rente.

Ad 3) Regnskabet afventer.

Ad 4) har været diskuteret under pkt. 2

Sender gode tanker til fonden.

Tak for god ro og orden!


Referat af generalforsamling for Støtteforeningen dansk Mazdaznan, den 8.marts 2020

Dagsorden:

1) Valg af ordstyrer og referent, Randi og Solveig fortsat foreslået

2) Årsberetning ved formand Britta

3) Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Carsten til godkendelse.  Inklusive regnskab Klint 2019

4) Indkomne forslag (kan sendes til Britta på mail )

   4a. Der er forslag om foreningens regnskab fremover fuldt ud varetages              af Carsten og Randi Michaëlis

5) Fastsættelse af kontingent, i øjeblikket 200 kr. årligt

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen (mindst 3 højst 7 personer). Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. Genvalg er muligt.

7) Valg af formand, næstformand og kasserer. Formand vælges i lige år og næstformand og kasserer i ulige år. Britta modtager gerne genvalg.

 8) Valg af revisor. Janni Smerlov er fungerende revisor, håber Janni vil modtage genvalg

 9) Evaluering af Internationale Mazdaznan sommerdage i Danmark 2019

10) Næste år i foreningen, kogebog, møder, hvad har vi af ideer?

11) evt.


Bestyrelsen for Støtteforeningen er: Britta, Solveig, Carsten og Hasse

Ad 1) Irrenne er valgt til ordstyrer og Solveig til referent

Ad 2) fra formanden skal der lyde en stor tak til alle, der var med til at forberede Det internationale Mazdaznan sommer træf 2019 på Martinus center, Klint og tak til alle der deltog.

Vi er under en forvandling og projektet med temaet fra sommertræffet på Klint: ”Mazdaznan ind i det 21. århundred” fortsætter og det vi søger tilbage til, er de grundlæggende Mazdaznan principper

Ad 3) Regnskab fra Klint 2019 er godkendt.

 Støtteforeningens regnskab er godkendt. Stor tak til Carsten for flot arbejde.

 Revisor Erik Plinius udtaler stor ros til Carsten og hvis brug for hjælp fremover, så ring gerne.

Ad 4) indkomne forslag:

 4a at foreningens regnskab fremover fuldt ud varetages af Carsten og      Randi Michaëlis. Derved spares kr. 4000,- til revision og kr. 2700 pr. år til regnskabsprogram.

Vedtaget med tak.

4b speciel indsats med Vegetariske Perler, forslag fra Isabella.

4c bruge Esters livshistorie

4d udkast til folder, forslag fra Randi og Carsten

Punkterne 4b, 4c, 4d behandles under pkt. 11

Ad 5) kontingentet for 2020 er uændret 200 kr.

Ad 6) bestyrelsen fortsætter uændret. Opfordring til at nye gerne må deltage

Ad 7) Britta er genvalgt til formand med stor tak

Ad 8) Janni modtager genvalg. Stor tak til Janni

Ad 9) er gennemgået i forvejen

Ad 10) Datoer i 2021 aftalt med Kullerup Kurser:

           Hellig 3 Konger weekend: 8 – 10 januar 2021

           Generalforsamling og inspirationsweekend: 20 – 21 marts 2021

           Sommertræf 2021: onsdag 30 juni til søndag 4 juli 2021

Ad 11)

(Pkt. 4b og 4c) ”Vegetariske Perler” hvordan får vi gang i salget igen?

Tak til Isabella for oplæg.

VP 10-års jubilæum. Udgivet på tysk. Men pt. Meget lidt salg i DK.

Ny pris på Vegetariske Perler: kr. 199,- Medlemspris 150,-

Lisbet undersøger mulighed for at tage Vegetariske Perler med til ”Veggie World” i Øksnehallen, København 3 – 4 oktober 2020, hvor Vegetarforeningens ældreudvalg har 2 stande.

Lave reklamefolder om ”mad fra bunden” med Esters historie som omdrejningspunkt og mange billeder. Solveig og Britta redigerer teksten. Hanne og Irrenne har billeder. Sendes til Carsten.

Irrenne hjælper med at redigere.

Rettelser til Veg Perler samles på et stk. papir, som lægges ind i bogen.

4d) udkast til Mazdaznan folder fra Randi og Carsten.

Moderne, spændende og flot sat op. Enkelte ændringsforslag.

Godkendt med applaus.

Generalforsamlingen afsluttes med tak for god ro og orden.


Se den nye Mazdaznan folder 2020 her:  Maz-Folder 2020

Hvis du selv printer ud, så gør det dobbeltsidet på A4 og fold på langs, så du får en høj smal folder, med mazdaznan solen på forsiden.

 ”KYNDELMISSE”

Kreativ dag i Hellerup

Søndag 2.februar 2020  kl. 11–16

Formiddag med Lene:

         Kl. 11.00 – 12.30 :   Vinter- og Mazdaznan-sang

                                       Øvelser med stemme og åndedræt

         Kl. 12.30 – 13.30 :  Fælles frokost med egen mad medbragt.

Eftermiddag med Randi og Carsten Michaélis:

          Kl. 13.30 – 16 (senest..) 

   • Afspænding
   • Se Klinte-video fra temadag om åndedræt,
   • – tale sammen herom
   • Traktement  (giver vi)
   • Cirkeldans afrunder dagen

Pris : 60 / 50 kr. til Carsten.  Gratis for FOF’s Lungekor og sangelever.

Tilmelding : Til Lene senest i ugen før. Sms 6061 1860 / Mail 

Det er OK at tilmelde sig blot formiddag eller eftermiddag – til samme pris.

Vi håber  at alle har lyst at være med på fælles frokost til glæde for vores sociale liv.

Sted : Hellerup station (Perron 1 over 7/11) ”FOF”, Ryvangs Alle 79B, 1. ”salen”.

 Indgang i gavlen ved cykler.  Parkering – kom i god tid !!! Nogen gange er det nemmest at parker i kvarteret bag stationen ved Esthersvej.

Tog er let.

Venlig solskin-på-sne hilsen              fra              Randi, Carsten og Lene


 

Hvad betyder Mazdaznan?


Mazdaznan er forkortelsen for det gamle persiske ord ‘Mazdayaznan’ og betyder ‘mester tanke’ eller tanken, der mester alt og omfavner alt: tanken, ordet og gerningen. Den store, gode, guddommelige tanke, der stræber efter realisering. Mazdaznan er og stræber efter alt godt, smukt og ædelt.

Hvad er Mazdaznan?

Mazdaznan er en livs indstilling, gammel persisk oprindelse, svarende til undervisningssystemer af indisk yoga og ayurveda. Det er repræsenteret en genoplivning af Zarathustra (Zoroaster), der er fastlagt i den hellige Skrift “Avesta” religion af de gamle persere, af Dr. Hanish blev spredt i årene med hans arbejde (1890-1936).

Er Mazdaznan en religion?

Religion er en individuel sag. “Religion er bevidstheden om sig selv.” Religion betyder indre blik, viden om det usete himlen i os. Re-ligio = bagerste forbindelse, det vil sige troen på en højere verdener og livsstil og den deraf følgende tillid (Fides afholdt credo) , den guddommelige ordens kærlighed og lydighed.

Har Mazdaznan medlemmer?

Mazdaznan som livsvidenskab har ingen medlemmer og rejser ingen medlemsafgifter. Al viden i Mazdaznans livsvidenskab er tilgængelig for alle. Mazdaznan er en livslærling, der realiseres individuelt i dagliglivet.

Hvor og hvordan kan jeg finde ud af mere om Mazdaznan?

Mazdaznan har et stort udvalg af bøger og brochurer udstedt af Mazdaznan forlag. I forelæsninger, kurser og undervisningsmaterialer læres emner af Mazdaznan life science på en praktisk og personlig måde.

Hvad siger Mazdaznan om nationalisme?

Dr. Hanish sætte det i 1923 sådan her: “Nu har det at skifte nu, skal ordren restaureret af åndeligt modne mennesker, der er personligt sunde og sikre, at de nationale sygdomme, især de nationale indbildskhed, ikke længere afreagere og ikke mere. yderligere fare fred i verden. væk med alle sygdomme, selv de nationale sygdomme, og straks freden kommer omkring blandt folket. fred, kompensation er kun muligt, når vi anerkender hinanden som mennesker, som hans jævnaldrende, som Guds vidner, der udtrykker de guddommelige intelligens kvaliteter og evner.

Hvorfor er Mazdaznan ikke en sekt?

Mazdaznan er ikke en sekt, der søger at tiltrække tilhængere eller medlemmer. Mazdaznan er åben for alle og alle og forsøger ikke at overbevise nogen. Alle kan deltage i forelæsninger, seminarer og kurser uden ansvar eller forpligtelse. Han/hende pålægger ingen begrænsninger ved at deltage, og er ikke forpligtet til noget, der kan påvirke hans fri vilje og valg. For alle foredrag skal seminarer og kurser sikre, at deltagerne har den grundlæggende regel: “Stå op på dine egne fødder og tag dig af din egen årsag!” forstå og opfylde for at komme til uafhængighed, uafhængighed og højere selvtillid.

Er Mazdaznan moderne?

Mazdaznan er så moderne som individet bor individuelt. Mazdaznan var en af de mest moderne bevægelser af tiden fra 100 år siden. I dag Mazdaznan synes på grund af sine gamle skrifter og den tidligere udtryk delvist noget “gammeldags”, fordi der var meget få mennesker og er den transponerede litteratur til i dag. Bevidst vejrtrækning, sund og bevidst livsstil, vegetar- sundt og individuel ernæring, forbedre den fysiske og mentale sundhed, genopretning af det endokrine system, forbedre koncentration, hukommelse og tænkning evne, udrensning, afgiftning og afsyring af kroppen,

Er Mazdaznan forældet?

Principperne og de grundlæggende ideer er baseret på gamle traditionelle lære og viden, især fra Zarathustrian, men også fra andre kilder.
Dr. Hanish levede indtil 1936 og bragte disse tanker, øvelser og applikationer til sine lyttere. Nogle bemærkninger relateret til tiden og er forældede, men de væsentlige grundlæggende sandheder forbliver aktuelle hele tiden.

Hvem er Mazdaznan beskeden til?

Mazdaznan er et budskab til hele menneskeheden, for alle og Jederman, uanset tro, social klasse eller hudfarve, og annoncerer “fred at al viden – al forstand overgår” elimineret og alle misforståelser.
Mazdaznan anerkender alt det bedste i tanker, ord og værker. Alle former for diskrimination, racisme og fremmedhad er uforenelige med principperne for Mazdaznan-filosofien.

Et kærligt og inderligt taknemmeligt  F A R V E L til vores kære inspirator, lærermester og ven

Rolf Peterson

som gik bort den 9. august 2018.          Født den 15. august 1938 i Småland.

Rolf sluttede sit lange liv med en længere sygdoms og svækkelses periode, der førte til et kort hospitalsophold op til den 9. august.
Forinden havde hans veninde Anna fået lov at besøge ham på plejehjemmet Solbakken, hvor han tilsyneladende havde været i stand til at kommunikere og forstå, at hun var der. Vi håber, at den fine fred som hans eget rolige sind formåede at sprede til omgivelserne, også var at finde for ham selv i denne sidste stund.
I hvert fald er der noget meget fint og fredfyldt om Rolfs minde nu.

Rolf ønskede begravelse fra sin gård i Småland, og Anna arbejder nu på at få det gennemført.

Som de fleste af jer ved, er der internationalt Mazdaznan stævne i Ungarn denne uge, og vores danske venner dernede har meldt tilbage, at der blev holdt en fin mindestund for Rolf, hvor der blev sunget ’Hail to thee our absent brother’.
To tyske undervisere fortalte om Rolfs store arbejde i Bringhausen som underviser, at han var en skattet Mazdaznanlærer, som bl. a. trak fulde huse til sine øvelsestimer ved 100 års jubilæet i Leipzig.
Den internationale respekt om Rolfs virke og person taler sit eget sprog.


 

Som ung mand kom han hver sommer til Mühringen kursted i Sydtyskland hos Dr Ludwig, som han således blev undervist af, ind i mellem han gik og passede drivhusene. Oplevelser der gjorde dybt indtryk, og som Rolf altid omtalte med stor varme og respekt.
Da Dr. Ludwig var elev af Dr. Hanish blev Rolf også vores bindeled direkte tilbage til kilden.

Som mere privat person var hans foretrukne opholdssted den fædrene ødegård i Småland, hvor han opbevarede sine ældre feinschmecker biler, en flot samling. Her kunne han praktisere faste og helsekure, som han senere underviste os andre i.

Musik var en anden af Rolfs store interesser: Han havde lært sig at spille klaver, så han kunne få adgang til Avesta in Songs fine melodier, og er ophavsmand til de 2 cd’er med Mazdaznan musik (’Øvelser’ og ’Sange’), som danner grundlaget for vores Mazdaznan sangbog.

Vi har således fået helt ufattelige gaver af Rolf og alt for mange er slet ikke nævnt her, men intet af det er glemt!

Så TAK Rolf for din vedholdende, rolige undervisning, dit lysende eksempel , din gavmildhed i at dele din viden, din værdighed og for at vi alligevel fik lov at opleve dig på slap line med cowboyhat på Kullerup Sommerkursus festaftner.

Herhjemme i Danmark har Rolf haft en helt uvurderlig rolle i udviklingen og videreførelsen af Mazdaznans fine visdom , idet han i mange år har undervist 2 gange årligt på Kullerup Kurser i åndedræt , kirtel, krops og harmoniøvelser.
Udover det var det Rolfs endags Mazdaznan kurser på Humlegården, der fra ca 2004 fik os inspireret til at begynde vores månedlige sammenkomster.
Et klippefast eksempel på at leve Zaratrustras ord: ’Gode tanker – Gode ord – Gode handlinger’, et eksempel på at leve de helseråd Mazdaznanlæren er så rig på.
Han gav os en støt og rytmisk opbakning, dukkede trofast op omkring forårs og efterårsjævndøgn til undervisning på Humlegården og ved solhverv og midsommer på Kullerup, årets kors, i meditativ rotation.

Således formidlede han til stadighed den sjælekvalitet af tyst ro, af beroligelse til sine omgivelser, med sin stilfærdige, rytmiske, beklagelsesfrie levevis.

Det er måske også derfor, at hans ånd - selv i den tid hvor sygdom forhindrede ham i at deltage fysisk – føles så stærkt tilstedeværende, når vi på Kullerup laver hans videreformidlede gulvøvelser med mere.

Vi kan næsten høre ham sige, at øvelser må foretages ’hämningslöst avspændt – ellers bliver det fel’
På den måde lever Rolf videre i sit livsværk.

Han var dybt begejstret for Mazdaznan visdommen og for alle helsebringende strømninger, og dygtiggjorde sig hele sit liv indenfor dette.
Han arbejdede som biologilærer på gymnasiet og skrev en doktorafhandling ved Lund universitet om Brændenælden,
var uddannet naturlæge ved Paracelsus Heilpraktikerskolen i Hamborg og praktiserede som naturlæge i Hälsans Hus i Lund i mange år.
Var altid i gang med nye kurser indenfor naturmedicin og studier i Mazdaznan literaturen, ligesom han selv har skrevet 3 bøger om vejen til et sundere liv. Bøger der for os er højt værdsatte opslagsværker.

 

Vi ønsker dig SOL i HJERTET på din rejse !

 

Og slutter med en af dine yndlings Mazdaznan sange:

Ja, ganske afspændt, stille,

Gi’ os hen til det vi gør

Med sind og hjerte samlet,

Helt ind i det vi er.

 


 

Kære venner !

 Omsider kommer her den rigtige dato for Rolf Petersons begravelse. Det er jo i myndighedernes hænder, da Rolf  intet skrev ned om ønsker efter sin død. Man har nok haft travlt med at undersøge arveforhold og økonomi, gætter jeg på..
 Men altså :  I  Rolfs elskede Småland, hvor smultron och blåbär gro så fint i skogen..Og hvor hans mor og far også ligger begravede bliver det:
                     Ingelstad Kyrka, Torsdag 11. oktober kl 10.30
 Som det ser ud,  kan  jeg forstå, at  det blot bliver Lea og jeg, der kommer med fra os i Danmark.
Vi tager en fin krans med fra Mazdaznan - med smukt banner og hilsener fra Dansk Mazdaznan. Har I tænkt over, at de danske og svenske farver tilsammen udgør et helt Mazdansymbol ? Rød - hvid - blå - gul !
 Man  kan hjertensgerne være med her. I så fald indsætte beløb til Carsten på
                            Konto: 9860 / 0000 241695,   mrk.:  ROLF
- mange tak..Også for søde hilsener. Jeg bringer det med videre til Sverige.
Har talt med Anna Majewska om forholdene. Rolf får en fin  i naturtræ kiste (Passer til hans stærke engagement og virke for "naturenlig livsföring" ). Det bliver med røde roser - nogle hvide - og måske nogle vilda blommor...
 Jeg har lovet at tage lidt Mazdaznan -sange med. vi gør det så fint og rigtigt, vi kan, følge vores gode ven og store Mazdaznan-lærermester afsted.
 Rolfs fædrende gård ligger i nærheden (i Säljeryd) . Den vil vi også tage os tid til at besøge - og hans elskede skov.
                             Kærlige hjerte-solskinshilsener  til jer alle
                          fra Lene

Fra ”Månedsskrift for Dansk Mazdaznan 1974”

 ‘Efter Dr. O. Z. A. Hanish.

juni

Læskedrikke bør nu bestaa af friske Frugtsafter.

Man bør ikke opholde sig hjemme paa denne Aarstid, med mindre man betragter hele Verden som sit Hjem og gaar ud i Naturen og tager Del i det Bord, den Almægtige har dækket. Om ikke andet saa tyg lidt Bark eller Blade.

Paa denne Aarstid bør man saavidt muligt undgaa at tilberede Maden med Varme. Er det varmt nok, kan man bage Brødet i Solen ved at lade det ligge der hele Dagen efter at Dejgen er rullet ganske tyndt ud. Hvis det ikke bliver gennemsprødt paa den Maade, kan man lægge det paa en varm Tinplade. saa det kan dextrinere. Prøv det, og De vil blive forbavset over den Virkning, det har paa Leveren og Assimilationen.

Naturligvis kan Bær anvendes i smaa Mængder i Forbindelse med Hovedsalat, Endivie, Skovsyre og Spinat. Vil vi indtage større Mængder Bær, bør vi udpresse Saften og nøjes med den.

Asparges er stadig af stor Værdi for dem, hvis Nyrer trænger til en opstrammer. I Virkeligheden kan alle. der lider af Nyre- og Blæresygdomme, Impotens, Kirtelbesværligheder (i Prostata eller andre Steder), almindelig Svaghed eller Sukkersyge, gøre den Erfaring, at et halvt Pund Asparges om Dagen (raa eller bagt i Pie-Dejg) vil hjælpe paa de negative Tendenser.

Bagte Retter om Aftenen kan tillades, men gaa helt væk fra at dampe og koge. Hvis De tager en stegt Ret, saa brug ikke Olie til Stegningen.

Alle Olier bruges nu som Salatdressing; anvend ikke Olie ved nogen Form for Tilberedning af varm Mad.

Revne unge Rødbeder og Gulerødder med forskellige aromatiske Frø er godt for ethvert Temperament.

Ærter og Snittebønner bør lægges i en Si eller et Dørslag, hvorefter man hælder kogende Vand over dem i en Mængde, der svarer til 5 Gange Bælgfrugtens Vægt, før de ristes e11er indbages i en Pie.

Tomater skaaret i Skiver med eller uden Dressing er et Universalmiddel mod Fordøjelsesbesværligheder. De, der synes, Tomater er for sure, bør bruge rigeligt Olie eller lægge Tomatskiverne i Olie en halv Time, før de serveres. Sukker er tilladt til Tomater, men hverken Salt, Peber eller Eddike, end ikke Citronsaft, hvis Tomaterne skal have nogen helbredende Virkning og assimileres som Føde.

I de varme Maaneder skal man helst bruge saa lidt Bagepulver og Natron i Brød og Smaabrød som muligt.

Spis mere raa Kornprodukter, der er gennemtørret, helst i Solen. eller ristet, i Stedet for Brød.

Kager af alle Slags bør undgaas paa denne Aarstid, da de er tilbøjelige til at danne Spyt eller Slim. særligt naar de spises sammen med Smaafrugter.

Aarstiden er inde for bagte Kartofler, Majs, Rødbeder, Runkelroer. grønne Bønner, Snittebønner og Gulerødder. Alle disse Grøntsager kan hakkes fint og indbages i en Pie-Dejg i Ovnen. Man kan sætte dem sammen paa mange Maader, og en saadan Ret med Salat eller Bær til og med bagte Dejguder til, udgør et ideelt Maaltid, der kan udfylde hele Menuen.

I Maanederne Maj, Juni, Juli og August kan man leve et enkelt Liv og helt eller delvis se bort fra Tilberedningen af Mad ved Varme. Hold Dem helt til de Fødemidler, der er fremme paa Markedet. Det er ikke omsonst at holde sig til Aarstidens Produkter nu, – det fører ind paa Vejen til et godt Helbred.

Disse Maaneder er ikke Tiden for Vællinger, Supper eller sammendampede Retter. Vent med dem til Vintersæsonen. Sammensatte Retter, hvis Tilberedning kræver megen Tid, bør ligeledes undgaas nu. Hold
Dem til Frugt- eller Grøntsagssalater, revne Rodfrugter, ituskaarne Urter og læskende Drikke.

Kilde: Dansk Mazdaznan Tidsskrift nr. 3 maj – juni 1974

Fra ”Månedsskrift for Dansk Mazdaznan 1974”

 ‘Efter Dr. O. Z. A. Hanish.

maj

Rødbeder, Gulerødder, Knoldselleri, Kartofler og Artiskokker giver de bedste Næringsmuligheder, naar de bages og spises med friskt Grønt til. Saa vil man ikke have Brug for Medicin.

Æg passer ikke godt sammen med Asparges og heller ikke med Rabarber eller med Ost. Gæringen villægge sig hindrende i Vejen for den frie Cirkulation og ofte foraarsage nervøs Hovedpine.

Julesalat og Løvetand og ogsaa Sennepsblade lavet til en Salat fremmer Udskillelsen.

Ny Kartofler og Tykmælk eller sur Fløde passer udmærket sammen. Man kan ogsaa tage kogt Kærnemælk med en Anelse Fennikel i til de nye Kartofler; det vil køle en feberhed Pande.

En ganske lille Smule Saffran i varm Mælk vil nedsætte Feber eller Varme i Huden.

Det, man først og fremmest skal tænke paa, er ikke, hvor meget man skal have at spise, men hvor lidt man behøver, og Retterne passer fuldstændig til hinanden i Sammensætning.

Linser og tørre Bønner og Ærter kan tilberedes paa samme Maade som Limabønner. Tomatsauce fremhæver disse Bælgfrugters Smag og ogsaa deres Næringsværdi. Brune Melsaucer gør saadanne Retter bedre.

Kultabletter bekæmper forskellige Sygdomskim, Baciller, Mikrober o.s.v.

Pærer er bedst, naar de er helt afkølede. De hjælper med til at regulere Leverens Funktion og er udmærkede mod Gulsot. Hvis man damper eller bager dem, skal man komme lidt Muskatnød ved.

Hvis man indskrænker sig til et Maaltid om Dagen og tager dette Maaltid som Middagsmad henad Aften. vil man i de fleste Tilfælde faa rettet mange daarlige Vaner, ligesom man kan afværge eller overvinde mange sygdomme. medens man i nogle Svækkelsestilstande gør bedst i at spise blot en ganske lille Smule hver 2~ Time.

Rabarber bør bruges i raa Salat. Det passer ikke sammen med Asvnges eller Spinat, og disse to Ting passer heller iklre godt sammen.

Frisk Asparges er udmærket som en Mellemret eller i Salaten. En halv Artiskok og en bagt Kartoffel eller en raa Kartoffel udskaaret og tørstegt i Panden er appetitvækkende.

En Kartoffelsalat eller Æggesandwich til er altid en god Ting, selv til Selskaber. Til en god Kartoffelsalat vælger man faste Kartofler. De koges med Skrællen paa og pilles, naar de er kolde. Løgene tilberedes, før Kartoflerne koges: de skæres fint ud, og der hældes saa megen varm Olivenolie over, at de lige er dækket, hvorefter de staar, til de er afkølet. Derefter blandes de godt med Kartoflerne. Finthakket Persille, der lige akkurat har været paa en meget varm Pande med Smør, tilsættes, og finthakket, baardkogt Æg eller hjemmelavet Mayonnaise tilrøres i. Bland ristet Brød godt smurt med Hvidløg i for at give det hele en udpræget Smag. Kartoffelsalaten serveres paa Salatblade med et Par Stilke Dild paa eller med Pickles eller Agurker lavet til med Sennep.

Der kan serveres Urtethe. Kakao eller sort The til. En Dejgud hertil er heller ikke af Vejen.

Gaa uden om Jordbær, hvis De har for megen Mavesyre eller har Tilbøjelighed til Rheumatisme, Gigt eller Sukkersyge.

Kilde: Dansk Mazdaznan Tidsskrift nr. 3 maj – juni 1974

DatoListe for Mazdaznan arrangementer Jan - Dec  2018 

Velkommen til en ny sæson med Mazdaznan (’Den mestrende Tanke’)
samvær og kurser

En levende livslære, der forener vores fysiske, intellektuelle og spirituelle aspekter i enkle øvelser for åndedræt, sanser og hormonsystem. En opvågnen til bevidsthed om vores guddommelige ophav, vores medfødte frihed og skaberkraft.

Enhver er sin egen autoritet og kan frit benytte disse guldkorn fra den oprindelige oldpersiske visdom ’Gode tanker – gode ord – gode handlinger’,  fornyet og bragt til Vesten af Dr Otoman  Hanish for ca 100 år siden.
Sang – ernæringsråd – åndedræt – belivning af krop og sind.
Alle er velkomne!  ingen forudsætninger nødvendige 😉

Mazdaznan sammenkomster på Frederiksberg :

Rathsacksvej 30,
1862 Frederiksberg 

-   lette krops- og åndedrætsøvelser, månedens råd, sang, cirkeldans

mandag den   5. feb  2018     -   kl 18.30 - ca. 21
(OBS ankomst mulig fra kl 18, normalt 17.30)
mandag den 19. marts 2018 -  kl 18.30 - ca. 21
mandag den 7. maj 2018       -  kl 18.30 - ca. 21
mandag den 11. juni  2018    -  kl 18.30 – ca. 21

OBS !! Efter sommerferien skifter vi mødedag til SØNDAG kl 14.30- ca 17 !!
søndag den 19. aug  2018   -  kl 14.30 – ca. 17 afholdes ikke.
søndag den 16. sept  2018  -  kl 14.30 – ca. 17 første møde i sæsonen
søndag den 7. okt  2018      -  kl 15.00 – ca. 17.30
søndag den 4. nov  2018     -  kl 15.00 – ca. 17.30
søndag den 9. dec  2018     -  kl 15.00 – ca. 17.30


Pris ( betales til Carsten Michaëlis ved arrangementet)  =   60/50* kr
  (*Støtteforenings-medlems rabat, se nedenfor under ’Nyttig info’)
Transport: Frederiksberg Metrostation ( Linje Metro 1) eller buslinje  18 , der kører på Falkoner Alle,  stop ved  Frederiksberg Station  eller Rådhus .

               

                Tilmelding til arrangementer, der afholdes på:

Rathsacksvej 30, Frederiksberg:
-   Irrenne Sidsel Peier  -   tlf  mobil  23 34 75 36  - eller mail 
’Kullerup Kurser’, Kullerup Byvej 2A, 5853 Ørbæk:
      -  Hanne og Ingolf på mail eller på tlf: 65 31 54 31
-  Se mere på www.kullerup.dk ,  www.mazdaznan.dk og  www.mazdaznan.eu (for internationalt program)

Mad i forbindelse med Mandagssammenkomsterne - god nyhed!

Man er velkommen til at komme og nyde medbragt mad i biblioteket på Rathsacksvej 30 fra kl ca 17.30 til kl ca 18 før aftenens sammenkomst begynder.   

OBS : Undtagen mandag 5 feb 2018!
Man kan f.eks. hente/bestille mad hos et godt, vegansk dagligvaremarked m. cafe lige rundt om hjørnet fra Rathsacksvej, næsten på hjørnet af Falkoner Allé og Christian Winthers Vej:
Christian Winthers Vej  2 , "Astrid och Aporna".
Tlf 33 22 00 08,    facebook : AstridOchAporne

NYT !!

Fra og med august 2018 er det blevet muligt at flytte de månedlige Mazdaznan sammenkomster til søndag eftermiddag! Jubiii !! – Flere kan være med, parkering er gratis og vi får mulighed for at mødes i dagtimerne i den fine søndagsstemning.

Stadig på Rathsacksvej 30, Frederiksberg,  nu søndag fra kl 14.30 - 17.00.

Med debut søndag den 19. august 2018 - indtil da vil det være mandag kl 18.30 som hidtil.
Se datoer for resten af året nedenfor. Vi ses nu på mandag den 5. februar!

 

Mød os på Facebook

Mazdaznan - Mazdaznan.dk

www.mazdaznan.dk

Sidste Nyt Mandags møder på Frederiksberg ny sæsonstart d. 14. aug Mazdaznan Sommerdage “Kullerup Kurser” “KROP – KREA – KAGE – DAG” Mazdaznan ...

 

…. MERE NYT !!
Som Britta afslørede i julebrevet, så er vi en lille håndfuld frivillige, der endelig har sagt JA til at Danmark bliver værter for det årlige internationale Mazdaznan stævne næste år.

Dvs at vi har mulighed for at give europæiske helse- (og selvfølgelig Mazdaznan-) interesserede en uforglemmelig oplevelse fra den 12.-17. august 2019!

Især fordi det er lykkedes at booke selve Martinus Kursuscenter i Klint (ved Sjællands Odde), et vidunderligt sted med højt til loftet og pragtfuld natur, lige ved stranden og tæt på naturperlen Klintebjerg. Her er der hyggelige boliger til alle, træbygninger, moderne lejligheder, sommerhuse, campingplads med hytter og flere store sale til foredrag og øvelser, vegetarisk køkken og restaurant, cafe, et sted med ÅND og en enkel livsstil, lige efter et bankende mazdaznan hjerte!

Vores store ønske er, at vores udenlandske venner skal opleve den lethed og glæde, enkelhed og naturforbundethed, som vi har oplevet på Kullerup hver eneste sommer! Og da Kullerup ikke kan huse 70-90 gæster, er vi mere end LYKKELIGE for at den fine aftale med Klint er faldet på plads.

Så SÆT KRYDS i kalenderen 12. – 17. august 2019!

Vi glæder os til at samarbejde om denne pragtfulde opgave, og håber at mange ønsker at bidrage med godt humør og en hjælpende hånd.
Alt sammen noget I vil høre mere om, når der er mere struktur på. Allerede her i inspirationsweekenden omkring Generalforsamlingen 3-4. marts  vil vi kunne lave nogle arbejdsgrupper. Det bliver STORT! Vi har glædet os til denne mulighed i årevis 😉

Arrangementer og kurser :

**     OBS : - Husk at  det ikke længere er muligt, at søge tilskud til kursusdeltagelse på Kullerup  fra kursist støttekontoen 'Kullerups Venner'.    **

 

 

 ”Inspirationsdage” v. Britta Christiansen den 3. - 4. marts 2018 på Kullerup

Oplæg og øvelser – med fokus på International Maz stævne i DK 2019 -  lørdag eftermiddag/aften samt søndag morgen ved læge Britta Christiansen
- Lørdag kl 16-21,  søndag kl 9-15.
- Årsmøde (frivilligt) i Mazdaznan Idealfond 4. marts kl 10.
- Generalforsamling (frivilligt) i  Støtteforeningen Dansk Mazdaznan 4. marts kl 10.30
.
- Vi skaber en weekend med fælles input om de Mazdaznan aktiviteter, der er i gang
og kan igangsættes, - i åbenhed og glæde!
- Obs  - For stemmeret til GF – eller blot støtte til det frivillige arbejde: Indbetal kontingent 150 kr (
Reg nr.: 9860, konto-nr.: 0000241695, mrk.: ”KGT.18”,   kontakt evt kasserer Carsten M. på carsten@carmic.dk)
Pris:  Begge dage inkl  kost + logi: 825 kr (Deltagelse i Generalforsamling er gratis)
 - Tilmelding til Hanne og Ingolf på kullerupkurser@gmail.com eller på tlf: 65 31 54 31
-  Se mere på 
www.kullerup.dk og www.mazdaznan.dk

Workshop Kirteløvelser – Mazdaznan v / Randi Michaëlis forår 2018

 Vi øver et program af Mazdaznan kirteløvelser grundigt, så du let kan lave dem hjemme hos dig selv i hverdagen. Øvelserne kan med fordel gøres hver dag i 10-15 minutter.

-  Datoer: LØRDAGE  
 24. marts og 21. april  -   fra kl 14 til ca. 16.   

-  Medbring sokker eller indesko.
-  Tilmelding og info: Randi Michaëlis på mobil tlf.: 51 36 74 54 eller mail: 
-  Sted: i vores stue på Gårdfæstevej 11, 2300 København S, Amager
-  Transport: Parkering ved huset. Metrostation Bella Center. Bus 4A, 33 og 34.

  Cirkeldans - Sacred Dance
på Kullerup lør 26. – søn 27. maj 2018

- Ved Randi og Carsten Michaëlis
-  Vi danser for at opleve afstresning, glæde, samvær, velvære, meditation, fornyelse.
- Dansene er enkle og foregår i en kreds – alle kan være med!

Fra lør 26. maj kl 10 til søn 27. maj kl 16
- Pris : kursus 525 kr,  kost + logi 705 kr = I alt 1230 kr.
   
- Se mere på www.kullerup.dk og www.mazdaznan.dk
- Information Randi og Carsten Michaëlis:  Tlf 3259 5729 eller mail 
- Tilmelding til Hanne og Ingolf på mail  eller på tlf: 65 31 54 31

”Blomsterdag”  v. Lene Ravn Palmesøndag 25. marts  2018 på Frederiksberg

 -Blomsterhealing med blomsterdråber, musik og cirkeldans
- Vi vil lege med SLANGEHOVED (”indvielsesblomst”) og
 "HVIDE BLOMSTERS BESKYTTELSE".

Det er blomster som også vil følge os på vej i vort store " Maz stævne KLINT 2019" projekt forude. 
- På Rathsacksvej 30, Frederiksberg - Fra kl 14-17 – OBS på Sommertid den dag!!
- Tilmedling Lene Ravn tlf 60 61 18 60 eller mail 
Pris  : 250 kr pr person, 400 kr tilsammen hvis I er to.

”Easter Gahanbar”  i Haslemere, Georgian House Hotel, Surrey, England 29. marts - 2.  april 2018

 En international højtids Mazdaznan sammenkomst i sydengelsk landsby. Sprog : engelsk.
- Fra torsdag aften 29. marts til mandag formiddag 2. april.
- Pris: 185 GBP .  Inkluderer: Fuld vegetarisk forplejning, hotelophold og selve ’kurset’.
- Tilmelding: udfyld vedhæftede blanket og mail/send til Carol Lord.

  "Hannes køkken" på Kullerup – ’Fra jord til bord’

v/ Hanne Kudsk Jensen og evt. Ester Andersen (forfatter til "Vegetariske Perler")

-  lær at lave  velsmagende, enkel og nærende veganer/vegetar kost i Hannes køkken !
-  Der indgår praktiske råd  bl.a. med inspiration fra opskrifter i "Vegetariske Perler" ( madlavning ud fra Mazdaznan principperne)
 -  Lørdag 17. feb 2018, 7. april 2018  -   Fra kl 10-17 til pris 450 kr.

-  tilmelding til Hanne og Ingolf på mail eller på tlf: 65 31 54 31
-  Se mere på www.kullerup.dk eller i ”Hjertebladet".

 

  "Mazdaznan sommerdage" på Kullerup 4. – 8. juli 2018

Undervisere:  Britta Christiansen, Lene Ravn, Randi Michaëlis, Irrenne Sidsel Peier

- Sommerdagene afholdes årligt og er planlagt så både nye og ’gamle’ kan være med og lære nyt.
-  Spændende, opbyggende og muntre dage med foredrag, øvelser, afspænding, sang og cirkeldans.
- Vi vækker kirtlerne helt fra morgenstunden med enkle øvelser, gerne i det fri, f.eks giver thymuskirtlen øget livsmod, selvtillid, positivitet og frihed.
- Vi arbejder med åndedrættets kraft : Dybden og regelmæssigheden i åndedrættet  forbinder hjernen med tankens kilde i hjertet.
- Helingen styrkes af SANGEN, de mange sundheds og kostråd og af Hannes lødige vegetarkost!
- Alle er velkomne!  Fra ons 4. juli kl 18 til søn 8. juli kl 16    (’Farvel-Kaffe’ fra kl 15-16).
- Vejl. pris for hele kurset (sidste år) :  Kursus 1100 kr /  kost + logi 2200 kr =  ialt 3300 kr.

-  tilmelding til Hanne og Ingolf på Kullerup mail eller på tlf: 65 31 54 31
-  Se mere på www.kullerup.dk og www.mazdaznan.dk

”Mazdaznan International Familie og Vennetræf” i Ungarn Budapest lør 11. – 18. aug 2018

 En international Mazdaznan oplevelse med mulighed for sightseeing i Budapest . Sprog : engelsk/tysk/fransk.
- Bliv inspireret af øvelser, foredrag, udflugter, musik og sang fra mange lande!
- Pris: ca 400-630 Euro .  Inkluderer: Fuld vegetarisk forplejning, hotelophold og selve ’kurset’.
- Tilmelding: via www.mazdaznan.eu eller udfyld vedhæftede Tilmeldingblanket på og mail til Miriam Schulz på mail i Tyskland 
- Se også vedhæftede ”Maz internationale Træf Einladung (indbydelse)” eller se på Mazdaznan.eu.

Anden nyttig info...

OBS: al info kan ses på vores hjemmeside: www.mazdaznan.dk  ,

              Datolisten udsendes halvårligt midtsommer og midtvinter

 • Medlemsskab af Støtteforeningen Dansk Mazdaznan  (non-profit)  -  en frivillig støtte til non-profit arbejdet med den fine visdom i Mazdaznan i form af kurser, hjemmeside, litteratur m.m.   Der følger bl.a. et nyhedsbrev og rabat ved mandags Maz sammenkomster, bogkøb mm. -  150 kr årligt   - kontakt evt. kasserer Carsten Michaëlis  på  mail, betal direkte på et mandags møde eller benyt nedenstående konto-indbetaling:

 De 150 kr indbetales på Støtteforeningens konto:
Reg nr.: 9860  konto-nr.:  0000241695    til medlems mrk.: ”KGT.18” ,
eller på
 udleveret girokort på giro: + 73 konto nr : 84812579 med oplysninger om navn og adresse     -   send gerne bekræftende mail til formand Britta Christiansen på mail (så hun kan sætte dit navn på nyhedsbrevlisten)

- *) Medlemsskabet giver bl.a. 10 kr rabat på Mazdaznan møderne + 48 kr rabat ved køb af Mazdaznan kogebogen ’Vegetarisk Perler’.
- Selve Mazdaznan kan man selvfølgelig ikke være medlem af, denne visdomslære er frit tilgængelig,  helt individuel og universel.

Ønskes varer ved fællesbestilling fra  www.trautwein-naturwaren.de  noteres det på fremlagt bestillingsliste til møderne eller mail til Irrenne.

MazdaznanKogebogen  : "Vegetariske Perler - Året rundt"  - pris 298/250* kr
  -  ved Ester Andersen m.fl.
-  kan købes bl.a. hos Carsten, Irrenne og Isabella Kobylinski (tlf 49709475)
  -  hvis man ønsker at have nogle bøger i kommision til videre salg   -   eller har kontakt til et sted, hvor bogen kan forhandles så kontakt endelig Carsten på mail 

 • Dansk sangbog/mappe    -   Et uvurderligt arbejsdsredskab i det daglige –
  -  Pris 300 kr inkl. de 2 Mazdaznan Cd’er med klavermelodier til sange og øvelser,-  200 kr uden CD'er. 

  - Købes hos Carsten , se også www.mazdaznan.dk
 • NYHED !!!   Mazdaznan øvelsesbog med kirtel øvelser m.m. , tegninger og beskrivelser, koordineret med Maz CD'erne fra sangbogen
  - Købes hos Carsten, pris 200*kr, det er den nye version.

Rolf Petersons bøger  -  Naturenlig livsföring (150 kr),   Sundhetsvinkar (150kr),   Vägen till ett sundare liv (80 kr)  -  alle om Mazdaznan øvelser, råd, kure m.m. Sprog: svensk.
     -  kan købes hos Carsten eller Irrenne .      

 • Mazdaznan sangbog "Avesta in Song"  -   med noder,  engelsk eller tysksproget  -  kan bestilles på nettet bl.a. hos www.trautwein-naturwaren.de
 • Blomstermedicin   -  ved Lenamarie Ravn  -  tlf 3965 5495 eller mail 

Nyttige hjemmesider ( info, inspiration + litteraturbestilling) :
- www.mazdaznan.dk  - vores dansksprogede hjemmeside med artikler, information om kurser og møder, økonomisk støtte til al det frivillige arbejde, sangbog med mere.
-  www.mazdaznan.eu ( international hjemmeside, mest tysk)
         -  www.trautwein-naturwaren.de  (tysk sproget)
         - www.mazdaznan.ca  (canadisk Mazdaznan hjemmeside, engelsk)

         -  www.jak.dk   gå ind på : "søg på siderne"  i menuen til venstre og tast " mazdaznan"  ind, så kommer der en række artikler om  Mazdaznan.
www.cirkeldans.dk  ( hjemmeside med info om Randi og Carsten Michaëlis' cirkeldans, der danses til Mazdaznankurser både på Kullerup og på Rathsacksvej)      -
        -  www.kullerup.dk   her ses de mazdaznan kurser der afholdes på Kullerup. 
          

Generelt altid et 3 dages Hellig-3-konger kursus i starten af januar og et Sommerkursus på 4-5 dage i juli.

STORT TAK til jer alle for deltagelse, input, oprydningshjælp, konstruktiv kritik, danse, vidensdeling, ja støtte og nærvær på alle mulige måder !!

På vegne af alle de ovenfor nævnte ’medskabere’ af Mazdaznan aktiviteter og arrangementer,

                                                                         Sol i Hjertet fra Irrenne

 

På vores mandagsmøde d. 6. marts 2017, orienterede Randi om seminar på Christiansborg, “Landbrug for fremtiden” der er nu udgivet nogle videoer som kan ses på følgende link:  Fotograf Henrik Jensen

 

Video 1: Lars Mikkelsen Velkomst –  Maria Reumert Gjerding MF    [8:50]

Video 2: Karen Blincoe              [23:29]

Video 3:  Rasmus Willig / Lektor RUC        [14:39]

Video 4:   Susanne Hovmand-Simonsen  /  Knuthenlund gods   [34:09]

Video 5:  Christian Coff            [16:55]

Video 6:  Jens-Otto Andersen og Birgitte Escherish / fødevare-ideolog           [21:14]

Video 7: Günther Lorentzen  [28:12]

Video 8: Debat  / Spørgsmål         [1:04:34]

Seneste kommentarer
  Mazdaznan arkiv
  Kommentar Registrering:

  Du kan kun komme med kommentar, når du er lukket ind. Derfor er du nød til at sende en mail til mig for at få adgang.

  Jeg har måtte lukke for registrering pga. mange spammer.