Mazdaznan.dk

Kære Alle!

Først vil jeg gerne takke for dejlige hilsner og opfordringer til at dele lidt tanker om Mazdaznan og den nye tidsalder.

December er et godt tidspunkt for tanker, da det er jo forberedelsernes måned. De magnetiske kræfter samler sig og her i den mørkeste tid når de et højdepunkt. Efter dette  højdepunkt kommer en ny tid med nye muligheder og håb. Nu forbereder vi det. Vi er midt i de 12 hellige dage og nætter mellem den 25. december og 6.januar. Det er tid nu til at finde ro og planlægge den fornyelse vi ønsker for det nye år. Det er også tid at gøre status over året som er gået. Har vi levet som vi ønsker? Har vi været i samklang med naturen og årstidernes rytme? Hvad ønsker vi at forbedre?

2020 har været et specielt år. Den kendte frihed til at rejse ud er vendt til en mere indadvendt tid. Vi må ikke samles.

Personligt kan vi forhåbentligt bruge tiden til at lave flere øvelser for os selv, vende os indad, tænke og reflektere.

Øvelse gør jo mester. Daglige øvelser er det bedste fundament for at have styrke  til udvikling og sundhed. Vejledning i åndedrætsøvelser er, til en start, det vigtigste Mazdaznan kan tilbyde os. De øger evnen til forståelse, udvikling, koncentration og vilje.

 

( Husk , husk ,husk de seks første åndedrætsøvelser . Hvis vi kan opbygge en hverdag med 5 minutter af disse øvelser indenfor en fire timers periode, det vil så sige højst 4-5 gange dagligt, så opbygger vi elektrisk og magnetisk energi.)

Nu til det med Mazdaznan og den nye tidsalder. Der et vigtigt emne for os som forening. Jeg tænker på vi har ansvaret for det store materiale vi har af filosofi, sundhedsråd mv.  Jeg håber I er med på, at det er et fælles projekt at gøre det bedste vi kan for at bringe visdomslæren ind i nutiden. Jeg kan komme med mit bud og håbe at det ikke rammer helt ved siden af 😊

Langt hen ad vejen skal vi gøre som vi plejer: mødes, hjælpe hinanden, fortælle andre om det som vi interesserer os for, hjælpe dem, sende gode tanker ud i atmosfæren, bede ærkeenglene om at hjælpe jorden, gerne med konkrete samfundsnyttige opgaver, leve sundt, forbedre os, øge visdommens- og forståelsens lys, med mere, med mere.

I mange år har vi været meget filosofiske her i landet. Vi har arbejdet med hvad et menneske er og hvorfor vi skal lave øvelser og sundhed. Vi har også fokuseret på åndedræt og øvelser.

Dr Hanish sagde der er to veje ind til Mazdaznan. Den ene er en længsel efter at forstå livet på en spitrituel måde.  Der er udviklingsfilosofien, at jorden og mennesker er på vej mod færdigudvikling, det kosmiske bevidste menneske. Det hele følger en plan på bedste vis i overensstemmelse med den guddommelige intelligens. Fra den vinkel, kan vi fremme udviklingen, renselsen, forvandlingen med hjælp af åndedrætsøvelserne. Igen, hvis vi regelmæssigt opbygger et dagligt øvelsesprogram, vil vi på bare 7 år have gennemgået en stor forandring.

I åndedrætslæren er der umiddelbart en anden vinkel ind til øvelserne. Det handler om sundhed og de fysiske ting vi kan opbygge som sanser og sundhed. Det er den anden vej ind til Mazdaznan. Det har været den tilgangsvinkel der er brugt , den er lettere at forholde sig til. Der er også sundhedsråd. Det kan alle også forholde sig til. Det er fint at finde det som interesserer en personligt og det er godt Mazdaznan har begge sider.

Jeg synes vi i 2021 skal arbejde mere med  sundhedsråd som for eksempel kropspleje og mad. Der er sundhedsråd til sygdom og sundhedsråd for at opnå vitalitet og friskhed op i årene. Der er  udånding for sundhed, det lange åndedræt for at forlænge livet, åndedræt for at sove bedre.

Samtidig synes jeg vi skal arbejde med åndedrættet for at fremme den spirituelle, åndelige udvikling. Jeg synes her vi skal arbejde mere inderligt ikke kun for den fysiske ,men også den psykiske renselse og for at forbedre forbindelsen til hjertes vejledning.

Selv om jeg starter med at skrive at vi her i vores Mazdaznanforening skal fortsætte med at mødes, som vi plejer,så skal vi også holde fast i planen om at få samlet og redigeret den nye tids Mazdaznanlitteratur. Uanset hvordan det skal kommunikeres , skal det også samles. 😊 Måske I synes det er en gammel snak. Det er det ikke. Det kræver nemlig stort mod at flytte fokus fra Dr. Hanish og ceremonierne, hele bevægelsens historie og trække den evige nyttige viden frem i nutidens sprog. De gamle bøger og kildemateriale vil selvfølgelig altid være her hvis man er specielt interesseret. Så det skal nok gå 😊

 

Dejligt med gode arbejdsopgaver.

Men vi må ikke glemme os selv!

I et juleforedrag fra 1935 siger dr. Hanish:

Før det giver ægte mening at ønske andre en glædelig jul bør det først være en glædelig jul for en selv. Selvfølgelig skal der være glædelig jul for alle men julen er først for individet. Det er noget som skal blive virkeligt inde i mig og herefter kan tanken med al sin mening reflekteres videre til dig – og jeg kan ønske dig glædelig jul. Det enkelte individ er universet i miniatureudgave og for at noget bliver en universel realitet, skal det først realiseres i den enkelte.”

Jeg tænker det passer til nutidens tidsånd. Vi skal nå individet.

 

Til slut en lille klassiker. ( De nye tekster til det 21 århundrede er nemlig ikke skrevet endnu 😊 og denne juletale er fin )

                 

     Uddrag af tale af dr. O. Z. A. Hanish Juledag 1935

Vi bliver alle glade for de små julegaver som er symboler på kærlighed.

 Den største gave vi kan få er imidlertid en højere forståelse, realisation.

Det vil sige, at have fået lov at forstå det vigtige i livet. At have opdaget og fundet sine evner, de talenter og gaver som kan bruges i hverdagen, så man bedre kan sikre sig, også økonomisk. Det vil betyde vi bedre kan slappe af, for utryghed er så opslidende. At kunne slippe for hele tiden at bekymre sig om, hvordan vi skal klare dagen og vejen. At komme i en tilstand hvor vores sind kan blive frit til at undersøge og studere og dermed finde de større muligheder som følger med en større mental bevidsthed, i stedet for hele tiden at famle og søge og blive fysisk udmattede.

 I stedet kan vi finde måder og metoder til at gøre livet lettere og mere komfortabelt uden at blive slidt op. Vi skulle ikke tillade overanstrengelse, hele tiden at blive banket på plads eller at presse os selv for hårdt. Det vil i sidste ende svække vores krop og forhindre den udvikling som vi ellers kunne forvente.

 Alle disse opslidende faser er allerede gennemlevet og bliver repeteret gennem dyre og planteriget. Dyrene må hele tiden være årvågne og på vagt for sine muligheder, at finde sit bytte eller sin føde for at kunne opretholde livet. Planternes rødder må konstant lede efter vand og kemiske stoffer for at kunne dække sit behov for hele tiden at danne nye celler.

Men for mennesket må alle disse erfaringer fra fortiden ophøre. Det må de, fordi vi skal bruge vores hjerne og bruge sindets kreative kræfter til at sikre os vores vej fremad. Det er meningen og formålet med menneskenes liv at virkeliggøre på højeste vis, det som har med vores daglige liv at gøre. Vi skal løfte os op over det som ikke er perfekt. Vi er her ikke for at ophobe dårlige ting. Vi er her for at forstå mulighederne i det fuldkomne, ved at opnå de største glæder, som det er muligt for det menneskelige sind at fatte.

Tiden er moden nu. Vi har nået den tid hvor det er meningen vi skal nyde alt. Det er livets formål at vi skal glædes og se og forudse endnu større muligheder.

Der er nødt til at være sikkerhed, ubekymrethed og tilfredshed.

 Lad os ønske at denne jul, for alle og enhver, bringer hjælp til at genføde hele vores sjæl.

Måtte vi også forstå alle mulighederne i Alfa og Omega, med alle dets metoder og processer af reinkarnation. Måtte vi virkelig reinkarnere og med det blive bevidste om Guds tilstedeværelse og Guds princip: Kristus….Kristus i mig.

 

 

 

 

Det skal ikke bare være noget vi siger eller synger. Vi skal være bevidste om det.

Ved at blive bevidste om Kristus princippet i vores hjerter får vi den største gave som vi nogensinde kan få. Selv omvæltninger i livet, prøvelser og fristelser mister sin magt over os.

 Vi vil kunne leve vores dagligdag i glæde, munterhed, friskhed og altid være kreative og opvakte. Vi bekymrer os ikke og vi vil gå vores egen vej og gøre det vi skal. Selv tidens ødelæggelser har ikke magt over os. Selv alder betyder ikke noget. Vi vil vide at, vi for altid er den højeste gud, at vi er den styrende faktor, skaberen af vores glæde og lykke.

Vi er skaberen af en himmelsk tilstand og vil forstå dag efter dag at livet ikke er en tom drøm uden virkelighed. Det er et liv som er værd at overveje, det er det hele værd. 

Vi burde bruge det i vores hverdag. Vi burde hele tiden prøve at gøre det bedre. Vi kan ikke være bedre en vi er. Men vi kan handle bedre.

Grundlæggende set er alt godt fordi det er resultatet af en uendelig tanke, en intelligens.

Men i den skabte verden kan vi godt vælge at gøre noget bedre. Det skulle være vores motto, vores fokuspunkt i livet at gøre det bedre.  Ja, blot gøre det bedste og ikke tøve i vejkanten. Som Jesus sagde: ”Tøv ikke i vejkanten, spild ikke din dyrebare tid med at sladder, med at sidde fast i begrænsninger eller indgå i uoverensstemmelser.” Nej, tøv ikke i vejkanten, ryst hellere støvet af fødderne og begiv dig fremad mod større bedrifter, gør det bedre. Det har altid været vores ledestjerne i vores eget liv, altid at gøre det bedre. Jeg ønsker ikke at gøre mig bedre end jeg er, men jeg kan altid gøre det bedre.

Ja, jeg ønsker at gøre det bedre ved at bruge min forstand i den grad som min bevidsthed rækker. Blot ved fortsat at vælge at gøre det bedre og bedre, vil vi forsætte med at tegne magiske cirkler omkring os i uendelighed og dermed vil vore tanker blive ved med at øges til umålelige højder.

Må det være vores lod og valg at huske på, at som en individualiseret guds-eksistens, er vi nu nødt til at gøre det bedre. Bedre end naturen, bedre end de skabende planetare kræfter, bedre end de andre omkring dig; lad blot være med at kikke rundt; men hold fast i dit eget fokus og huske på, at det er ”Jeg” som må forbedre og bruge min intelligens, må anvende mine talenter, egenskaber og kræfter som ligger latent i mig.

Måtte det blive en virkelig jul for os, ikke en traditionel, historisk, ikke en jul bygget på teologiske misforståelser og fantasier, men en jul som bringer evigt liv til os og overensstemmelse med Gud. – Amen ”

 

Godt Nytår! Britta

Hellig-3-Konger – Mazdaznan helsedage 2021

Er aflyst på grund af Corona

Fredag 8. januar kl. 18 – søndag 10. januar kl. 15. – 2021

Giv krop og sind en pause! Lad dig inspirere af denne nutidige livsvisdom fra Oldpersien med gennemprøvede åndedræts- og kirtel øvelser, sang, cirkeldans og afspænding.
At følge naturens rytme og love, at mestre os selv og derved udfolde vores højeste potentiale er kernen i disse visdoms inspirationer, kaldet Mazdaznan:

Et persisk ord for ’Den Tanke, der mestrer alt til det gode’.
Oplev hvordan de enkle øvelser, ånding, lyd, bevægelse, rytme og stilhed går op i en højere enhed. Alle kan være med, – og skabe klarhed, nyt mod, fordybelse og livsglæde! Vel mødt.

Undervisere: Irrenne Peier, Lene Ravn, Randi og Carsten Michaëlis.                       
(Fællesrum: Kursus 750 kr.+ ophold 1210 kr. i alt 1960 kr., – eneværelse + 210 kr.)
(Udeboende: Kursus 750 kr. + ophold 700 kr. i alt 1450)

Husk tilmelding til Kullerup Kurser
Få pladser tilbage!


… Er sket


 

Hellig tre Konger – på Kullerup 2020

Fredag 10. januar kl. 18 – søndag 12. januar kl. 14 – 2020
Indled året med INDRE fornyelse og fokus på nøglen til egen genfødsel: ÅNDEDRÆTTET. Det bevidste, rytmiske, rolige, åndedræt. Lær enkle øvelser til belivning af kirtel-, nerve- og sansesystem. Tid til fordybelse og inderlighed med sang, cirkeldans samt guldkorn fra tidløs visdom med afsæt i Zarathustras lære. Plads til store armbevægelser, stille eksistenser – og et glimt i øjet..! Skab din egen klarhed, ro, vibrerende nyt liv, ja en ’genfødsel’ af hele dig!

Kursus Ledere:
Kiropraktor Irrenne Sidsel Peier, Randi og Carsten Michaëlis.

Fællesrum: Kursus 750 kr.+ ophold 1210 kr. ialt 1960 kr. (eneværelse+210)

(Udeboende: Kursus 750 kr. + ophold 590 kr. i alt 1340)

Husk tilmelding til Kullerup Kurser
Få pladser tilbage!


Hellig tre Konger – på Kullerup 2019

HELLIG-3-KONGER – MAZDAZNAN HELSEDAGE 2019

Fredag 04. januar kl. 18 – søndag 06. januar kl. 14 – 2019
Indled året med INDRE fornyelse og fokus på nøglen til egen genfødsel: ÅNDEDRÆTTET. Det bevidste, rytmiske, rolige, åndedræt. Lær enkle øvelser til belivning af kirtel-, nerve- og sansesystem. Tid til fordybelse og inderlighed med sang, cirkeldans samt guldkorn fra tidløs visdom med afsæt i Zarathustras lære. Plads til store armbevægelser, stille eksistenser – og et glimt i øjet..! Skab din egen klarhed, ro, vibrerende nyt liv, ja en ’genfødsel’ af hele dig!

Kiropraktor Irrenne Sidsel Peier, Randi og Carsten Michaëlis.

(Kursus 720 kr.+kost/logi 1240 kr. = 1960 kr.)

Husk tilmelding til Kullerup Kurser


Hellig tre Konger – på Kullerup 2017

Illustration fra sufidigteren Omar Khayyams ‘Rubaiyat’ – Hellig3Konger weekendens poetiske grundtone

– Begynd det nye år med ’Vestens Yoga’ – Mazdaznans blide, enkle og virkningsfulde øvelser og livs-
natur visdom.

– Fra fredag aften d. 6. jan kl. 18 (aftensmad) til søndag d. 8. jan kl. 14

– Ved Irrenne Sidsel Peier og Randi Michaëlis. Se mere på mazdaznan.dk og kullerup.dk

 

Mere poetisk grundtone – Et af Omar Khayyams digte i Thøger Larsens oversættelse

– Pris : Kursus 690 kr + kost/logi 1120 kr, i alt 1810 kr.

– Tilmeld på kullerupkurser@gmail.com eller på tlf 65 31 54 31

Se program her: 

Tryk F5 hvis du ikke kan se den!!


Klik her: Kursusmateriale fra Irrenne Peier:

DatoListe for Mazdaznan arrangementer Sept 2020 – Jan 2021 

  Velkommen til en ny sæson med Mazdaznan (’Den mestrende Tanke’)
samvær og kurser 

En levende livslære, der forener vores fysiske, intellektuelle og spirituelle aspekter i enkle øvelser for åndedræt, sanser og hormonsystem. En opvågnen til bevidsthed om vores guddommelige ophav, vores medfødte frihed og skaberkraft.

Enhver er sin egen autoritet og kan frit benytte disse guldkorn fra den oprindelige oldpersiske visdom ’Gode tanker – gode ord – gode handlinger’, fornyet og bragt til Vesten af Dr Otoman  Hanish for ca 100 år siden.
Sang – ernæringsråd – åndedræt – belivning af krop og sind.
Alle er velkomne!  ingen forudsætninger nødvendige 😉

Nu vover vi  – med friskt mod – at genoptage vores sammenkomster på Rathsacksvej på Frederiksberg

Vi har glædet os til gensyn og at kunne praktisere Mazdaznan øvelserne mm sammen. Det bliver selvfølgelig under andre former, da vi gør vores bedste for at overholde corona forskrifterne, og så er det op til den enkelte om man ønsker at deltage; frihed under eget ansvar.  Tiltagene er som følger:

 1. Foreløbig max 18 personer til hver sammenkomst, dvs tilmelding er nødvendig (og afbud hvis man er forhindret!)
    til Irrenne på mobiltlf 23 34 75 36 (talebesked på tlf svarer, sms eller samtale med Irrenne) eller til mail.
 2. Stole sættes op, så vi sidder med minimum 1 meter mellem hver stol, i en kreds, så der synges/tales  – diskret – ind mod midten.
  Der udluftes hyppigt. Man bliver så vidt muligt på sin plads. Aftenen er tilrettelagt så bevægelse, sang mm er tilpasset situationen.
 3. Pause: Ingen fællestraktement, hver person medbringer egen forplejning og gerne egen håndsprit. Der vil stå håndsprit fremme,
   og vi spritter overflader af før og efter sammenkomsten udover almindelig rengøring. Papirhåndklæder på toilet og i køkken.
 4. Fællesspisning fra 17.30 til 18.00 (ankomst fra 17.15 og frem) : Det er muligt at spise sammen – egen medbragte mad –  før mødet,
  dog et begrænset antal på 12 personer, så Lene modtager tilmelding til fællesspisning på tlf 60 61 18 60. Medbring egen mad , service etc.   
  Vi kan anbefale at bestille mad på vegetar  take away restaurant ”GRØD”  på hjørnet af Falkoner Alle og Hostrupsvej (5 min gang),
   tlf  3412 7227, Falkoner Alle 34. De har en skøn svampe-bygotto bl.a.!
 5. Mazdaznan varer: Giv besked til Irrenne før mødet om evt varer I ønsker, så de kan pakkes separat til hver enkelt. Mobile pay til Irrenne 2334 7536 eller kontant.
 6. Og så er sammenkomsterne rykket tilbage til mandag aften igen fra kl 18.30 til 20.30 , da søndage ikke kunne lade sig gøre for nuværende. 
 7. En prisstigning for deltagelse på 10 kr for at imødese udgifter til papirhåndklæder, sprit, samt færre deltagere pga restriktionerne.

  .. Og når alt det praktiske er på plads – og det skal nok blive gentaget ved sammenkomstens start – SÅ er vi klar til at nyde vores samvær igen,
og som allerede nævnt vil vi tilrettelægge programmet med hensyntagen til restriktionerne. 

Vel mødt til at ryste frygten af os, omforme den til ro, indre magisk stemning og GLÆDE!

Mazdaznan sammenkomster på Frederiksberg :

Rathsacksvej 30,
1862 Frederiksberg 

–   lette krops- og åndedrætsøvelser, månedens råd, sang, cirkeldans


         – Pris ( betales til Carsten Michaëlis ved arrangementet)  =   70 kr /60 kr*
 (Støtteforenings-medlems rabat, se nedenfor under ’Nyttig info’)       
        – Transport: Frederiksberg Metrostation ( Linje Metro 1) eller buslinje  18 , der kører på Falkoner Alle,  stop ved  Frederiksberg Station  eller Rådhus .
Bil: 2 timers P gratis, derefter brug P app, f eks Easypark.


                Tilmelding til arrangementer, der afholdes på:

Rathsacksvej 30, Frederiksberg:

      –   Irrenne Sidsel Peier  –   tlf  mobil  23 34 75 36  –   mail
’Kullerup Kurser’, Kullerup Byvej 2A, 5853 Ørbæk:
      –  Hanne og Ingolf på mail eller på tlf: 65 31 54 31
      –  Se mere på www.kullerup.dk ,  www.mazdaznan.dk og  www.mazdaznan.eu (for internationalt program).


Elektronisk mailliste:
Vi er ved at opbygge en elektronisk mailliste, så interesserede selv kan tilmelde sig (og afmelde).
Er du interesseret i at modtage nyhedsmails, vil vi bede dig gå ind på forsiden på  www.mazdaznan.dk  og tilmelde dig (Under ”Tilmeld nyhedsmail”).
Formålet med den elektroniske mailliste er at lette udsendelsen af mails og holde styr på mailadresser.


Arrangementer og kurser :
 

”Workshop Kirtel- og åndedrætsøvelser m.m.” v/ Randi Michaelis 2020
–  grundig gennemgang af øvelserne m.h.p. selv at kunne praktisere dem hjemme.

Er aflyst pga. Corona


Vi prøver foreløbig at afholde disse:

– – – – – – – – – – –

 ” Hellig-3-Konger” retreat Kullerup  Fre 8. jan til søn 10. jan 2021
– Begynd året med INDRE fornyelse og fokus på nøglen til egen genfødsel: Åndedrættet. 
  Mazdaznans blide, enkle og virkningsfulde øvelser og livs- natur visdom. Find ro og rytme med cirkeldanse ved Randi og Carsten Michaëlis. – Fra fredag aften kl 18 ( aftensmad) til søndag kl 15
– Ved Irrenne Sidsel Peier og Randi Michaëlis.

Se mere på mazdaznan.dk og kullerup.dk– Pris: Kursus 750 kr + kost/logi 1210 kr, ialt 1960 kr (eneværelse: + 210 kr / udeboende i alt 1340 kr)
– Tilmeld på mai
l eller på tlf 65 31 54 31

–  Se mere på www.kullerup.dk og www.mazdaznan.dk   


 

 ”Inspirationsdage” v. Britta Christiansen 20. – 21. marts 2021 på Kullerup

– Foredrag og øvelser lørdag eftermiddag/aften fra kl 16 samt søndag morgen ved læge Britta Christiansen, sammenkomsten slutter søndag kl 15.
– Årsmøde (frivilligt) i Mazdaznan Idealfond 21.marts kl 10.
– Generalforsamling i (frivilligt) Støtteforeningen Dansk Mazdaznan 21. marts kl 10.30
– Pris:  Begge dage inkl. logi: 860 kr. Udeboende: 350 kr

– – – – – – – – – – –

….. OG OG OG  Der vil blive afholdt internationalt sommerstævne i Tyskland næste år igen 8.-15.august 2021,
 samme sted som i år, Bad Meinburg,
 mere info følger senere. Kærlige hilsner til jer alle fra deres sommerstævne,
hvor de endte med at være 75 personer til en vellykket uge!


STORT TAK til jer alle for deltagelse, input, oprydningshjælp, konstruktiv kritik, danse, vidensdeling, ja støtte og nærvær på alle mulige måder !!

På vegne af alle de ovenfor nævnte ’medskabere’ af Mazdaznan aktiviteter og arrangementer,

                   Sol i Hjertet fra Lene, Randi, Carsten, Irrenne 

Anden nyttig info…

Referat af årsmødet for Mazdaznan Idealfond 8. marts 2020

Dagsorden for årsmødet for Mazdaznan Idealfond

1) Valg af ordstyrer og referent

2) Årsberetning ved formand Britta

3) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse, med hjælp fra Carsten

4) Samtale om fonden og grundkapitalens placering


Til stede: Britta B. Christiansen, Hanne Kudsk Jensen, Ester Andersen, Margit Christiansen, Pål Becsei Christiansen, Irrenne Peier, Ingolf Plesner, Lisbet Frandsen, Randi Michaëlis, Carsten Michaëlis, Solveig Jacobsen

Afbud: Hasse M. Tønsberg, Janni Smerlov

Bestyrelsen for fonden er: Britta, Ester, Hasse, Irrenne og Ingolf


Ad 1) Irrenne er valgt til ordstyrer og Solveig til referent

Ad 2) Fondens grundkapital kr. 251.000, – står i Folkesparekassen. Der skal nu betales negativ rente.

Fra 1. 4. 2020: 0,75% Dvs. kr. 1500,- årligt for at have pengene stående.

Overvejelser:
        a) vi overvejer at bede Støtteforeningen købe garant bevis til kr.
            30.000, – – hvorefter der ikke skal betales negativ rente

         b) kan fondens grundkapital placeres i fast ejendom?

Opfordring til at give gaver til Støtteforeningen, som betaler de negative renter og den lovpligtige revision (v/Erik Plinius)

Fondsbestyrelsen overvejer hvad der kan gøres, men pt. betaler Støtteforeningen den negative rente.

Ad 3) Regnskabet afventer.

Ad 4) har været diskuteret under pkt. 2

Sender gode tanker til fonden.

Tak for god ro og orden!


Referat af generalforsamling for Støtteforeningen dansk Mazdaznan, den 8.marts 2020

Dagsorden:

1) Valg af ordstyrer og referent, Randi og Solveig fortsat foreslået

2) Årsberetning ved formand Britta

3) Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Carsten til godkendelse.  Inklusive regnskab Klint 2019

4) Indkomne forslag (kan sendes til Britta på mail )

   4a. Der er forslag om foreningens regnskab fremover fuldt ud varetages              af Carsten og Randi Michaëlis

5) Fastsættelse af kontingent, i øjeblikket 200 kr. årligt

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen (mindst 3 højst 7 personer). Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. Genvalg er muligt.

7) Valg af formand, næstformand og kasserer. Formand vælges i lige år og næstformand og kasserer i ulige år. Britta modtager gerne genvalg.

 8) Valg af revisor. Janni Smerlov er fungerende revisor, håber Janni vil modtage genvalg

 9) Evaluering af Internationale Mazdaznan sommerdage i Danmark 2019

10) Næste år i foreningen, kogebog, møder, hvad har vi af ideer?

11) evt.


Bestyrelsen for Støtteforeningen er: Britta, Solveig, Carsten og Hasse

Ad 1) Irrenne er valgt til ordstyrer og Solveig til referent

Ad 2) fra formanden skal der lyde en stor tak til alle, der var med til at forberede Det internationale Mazdaznan sommer træf 2019 på Martinus center, Klint og tak til alle der deltog.

Vi er under en forvandling og projektet med temaet fra sommertræffet på Klint: ”Mazdaznan ind i det 21. århundred” fortsætter og det vi søger tilbage til, er de grundlæggende Mazdaznan principper

Ad 3) Regnskab fra Klint 2019 er godkendt.

 Støtteforeningens regnskab er godkendt. Stor tak til Carsten for flot arbejde.

 Revisor Erik Plinius udtaler stor ros til Carsten og hvis brug for hjælp fremover, så ring gerne.

Ad 4) indkomne forslag:

 4a at foreningens regnskab fremover fuldt ud varetages af Carsten og      Randi Michaëlis. Derved spares kr. 4000,- til revision og kr. 2700 pr. år til regnskabsprogram.

Vedtaget med tak.

4b speciel indsats med Vegetariske Perler, forslag fra Isabella.

4c bruge Esters livshistorie

4d udkast til folder, forslag fra Randi og Carsten

Punkterne 4b, 4c, 4d behandles under pkt. 11

Ad 5) kontingentet for 2020 er uændret 200 kr.

Ad 6) bestyrelsen fortsætter uændret. Opfordring til at nye gerne må deltage

Ad 7) Britta er genvalgt til formand med stor tak

Ad 8) Janni modtager genvalg. Stor tak til Janni

Ad 9) er gennemgået i forvejen

Ad 10) Datoer i 2021 aftalt med Kullerup Kurser:

           Hellig 3 Konger weekend: 8 – 10 januar 2021

           Generalforsamling og inspirationsweekend: 20 – 21 marts 2021

           Sommertræf 2021: onsdag 30 juni til søndag 4 juli 2021

Ad 11)

(Pkt. 4b og 4c) ”Vegetariske Perler” hvordan får vi gang i salget igen?

Tak til Isabella for oplæg.

VP 10-års jubilæum. Udgivet på tysk. Men pt. Meget lidt salg i DK.

Ny pris på Vegetariske Perler: kr. 199,- Medlemspris 150,-

Lisbet undersøger mulighed for at tage Vegetariske Perler med til ”Veggie World” i Øksnehallen, København 3 – 4 oktober 2020, hvor Vegetarforeningens ældreudvalg har 2 stande.

Lave reklamefolder om ”mad fra bunden” med Esters historie som omdrejningspunkt og mange billeder. Solveig og Britta redigerer teksten. Hanne og Irrenne har billeder. Sendes til Carsten.

Irrenne hjælper med at redigere.

Rettelser til Veg Perler samles på et stk. papir, som lægges ind i bogen.

4d) udkast til Mazdaznan folder fra Randi og Carsten.

Moderne, spændende og flot sat op. Enkelte ændringsforslag.

Godkendt med applaus.

Generalforsamlingen afsluttes med tak for god ro og orden.


Se den nye Mazdaznan folder 2020 her:  Maz-Folder 2020

Hvis du selv printer ud, så gør det dobbeltsidet på A4 og fold på langs, så du får en høj smal folder, med mazdaznan solen på forsiden.

1 2 3 9

Seneste kommentarer

  Mazdaznan arkiv

  Kommentar Registrering:

  Du kan kun komme med kommentar, når du er lukket ind. Derfor er du nød til at sende en mail til mig for at få adgang.

  Jeg har måtte lukke for registrering pga. mange spammer.