Mazdaznan.dk


juli 2021
M Ti O To F L S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Online-møde:

søndag den 21 marts, kl 10-14

i gøre det på Jit.si  
 
                                        Tryk her   Tryk på den røde tekst 
 
  1. Den kan åbnes i Edge + Chrome og
  2. i Ipad via App Store downloades Jitsi Meet,
som så skal have login:   Mazdaznan-DK    sat ind for at virke sammen med os alle.
 
Der hvor der står Randi & Carsten indsætter du dit eget navn,
 
Derefter klik på “join meeting”
 
Hvis du har problemer, med lyd og billede, så luk fanen
og start på en ny, det plejer at hjælpe.
 
Vi åbner 15 min før mødet starter så alle kan være med,
hjælp gives af Carsten på 2125 5739 
 
 

Årsberetning 2020:


Årsregnskab 2020:

Fondsregnskabet 2020:


Referat af årsmøde for Mazdaznan Idealfond,

søndag den 21. marts 2021, klokken 10 – 14 online.

 

Dagsorden for årsmødet for Mazdaznan Idealfond

 1) Valg af ordstyrer og referent  

2) Årsberetning ved formand

3) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse,

4) Samtale om fonden og grundkapitalens placering

 

Deltagere: Lene Ravn, Ritta Bendsen, Randi Michaëlis, Carsten Michaëlis, Lisbet Frandsen, Margit Christiansen, Pål B. Christiansen, Britta B. Christiansen, Janni Smerlov, Irrenne Sidsel Peier, Anne Hansen, Lea Chelina Hiector, Hanne Thorhauge Jensen, Hanne Kudsk, Ingolf Plesner, Per Christiansen, Solveig Jacobsen

Afbud fra Ester Husmann Andersen og Hasse M. Tønsberg.

 

Bestyrelsen for fonden er: Britta B. Christiansen, Ester Husmann Andersen, Hasse M. Tønsberg, Irrenne Sidsel Peier og Ingolf Plesner

 

Velkomst ved Britta.

Hanne T læser “Sammenkomster”

ad 1) som ordstyrer valgtes Randi, til referent Solveig og Carsten til at tage sig af det tekniske.

ad 2) årsberetningen er på forhånd sendt ud af formand Britta. Hun fortsætter: Idealfonden er det økonomiske fundament for det vi skal lave i Mazdaznan foreningen. Idealfondens bestyrelse er selvsupplerende. Hasse ønsker at træde ud af bestyrelsen og har udpeget Janni Smerlov som sin efterfølger. Velkommen til Janni.

Tusind tak til Hasse for hans store indsats for fonden. Tak til hans fasthed i stormvejr og hans holdning til at alt spirituelt arbejde skal være forankret i det fysiske, have struktur og være økonomisk understøttet. Hasse har i praksis bidraget hermed.

Et andet medlem af bestyrelsen, Ester Husmann Andersen har valgt sig en suppleant, nemlig Carsten Michaëlis.

Ester ønsker endvidere at præcisere at hun i sit testamente har betænkt Idealfonden og deri tydeligt klargjort, at hun ønsker at pengene skal bruges til udbredelse af Mazdaznan, ikke kun i bøger, men på alle måder og via de medier som er relevante i tiden og ønsker derfor at pengene ikke skal lægges til grundkapitalen.

 

ad 3 Regnskabet er revideret af Erik Plinius og har ikke givet anledning til påtegnelser.

Regnskabet godkendt.

 

ad 4 Fondens grundkapital kr. 251.000, – står i Folkesparekassen. Støtteforeningen betaler de negative renter og den lovpligtige revision v/ Erik Plinius.

Pengene bliver stående i Folkesparekassen og samtale om eventuel investering bliver senere.

 

Idealfondens bestyrelse er nu: Britta, Ester, Irrenne, Ingolf, Janni og Carsten er suppleant.

 

Tak for god ro og orden!

Referent Solveig

 


Referat af generalforsamling for Støtteforeningen dansk Mazdaznan,
søndag den 21. marts 2021, kl. 10 online

Dagsorden generalforsamling Støtteforeningen dansk Mazdaznan

1)Valg af ordstyrer og referent, Randi, Carsten og Solveig fortsat foreslået  

2)Årsberetning ved formand Britta (sendes ud inden mødet)  

3) Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Carsten til godkendelse  

4) Indkomne forslag (kan sendes til Britta på mail)  

5) Fastsættelse af kontingent, i øjeblikket 200 kr. årligt  

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen (mindst 3 højst 7 personer). Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. Genvalg er muligt.  

7) Valg af formand, næstformand og kasserer. Formand vælges i lige år og næstformand og  kasserer i ulige år…  

8) Valg af revisor. Janni Smerlov er fungerende revisor, håber Janni vil modtage genvalg

9) evt.  Deltagere: Lene Ravn, Ritta Bendsen, Randi Michaëlis, Carsten Michaëlis, Lisbet Frandsen, Margit Christiansen, Pål B. Christiansen, Britta B. Christiansen, Janni Smerlov, Irrenne Sidsel Peier, Anne Hansen, Lea Chelina Hiector, Hanne Thorhauge Jensen, Hanne Kudsk, Ingolf Plesner, Per Christiansen, Solveig Jacobsen

 

Afbud fra Ester Husmann Andersen og Hasse M. Tønsberg.

 

Ad 1) Randi valgt som ordstyrer, Solveig referent og Carsten tager sig af det tekniske

 

Ad 2) årsberetningen ved Britta er sendt ud på forhånd og er vedhæftet dette referat. Både årsberetning og regnskab ligger på hjemmesiden: Mazdaznan.dk. Tusinder tak til Britta for en fin og inspirerende årsberetning.

Hasse trækker sig også fra denne bestyrelse og Britta udtrykker stor tak til Hasse for hans store indsats.

Beretningen er godkendt.

 

Ad 3) regnskabet er godkendt med stor tak til Carsten, som har orden i tingene.

For Janni har det været en fornøjelse at være revisor.

Kogebogen Vegetariske Perler koster 199 kroner og for medlemmer 150 kroner.

Vedtaget som en god ide at sende reminder ud om betaling af årskontingent og om den bedste betalingsmåde. Lav evt. aftale med banken om fast overførsel.

 

Ad 4) Det besluttes at præcisere at støtteforeningen understøtter Idealfonden og betaler dennes udgifter, så grundkapitalen fortsat er 251.000, – kroner.


Ad 5) Kontingent fastsættes til 200,- kroner årligt

 

Ad 6) til bestyrelsen nyvalgtes Hanne Thorhauge Jensen og Janni Smerlov

Bestyrelsen består nu af: Britta Becsei Christiansen, Solveig Jacobsen, Carsten Michaëlis, Hanne Thorhauge Jensen og Janni Smerlov

 

Ad 7) Solveig og Carsten er genvalgt

 

Ad 8) Lisbet Frandsen er valgt til revisor

 

Ad 9) Irrenne foreslår at hæftet: “Grundlæggende kursus i træning til dybere åndedræt” genoptrykkes. Det vil blive sendt ud, når teksten er gennemset (Solveig og Britta)

 

Generalforsamlingen slutter.

Tak for god ro og orden!

 

Efterskrift: Da møderne er afholdt online, må underskrifterne også ske elektronisk. Bestyrelsesmedlemmerne skriver under og mailer regnskabssiden til kassereren og giver tilladelse til at han samler dem elektronisk på én side pr regnskab.

 

 

Referent Solveig

 

Kære Alle !
Jeg håber I alle har det godt og glæder jer til forårets lyse timer,
 
Det er fastetid men også en tid med små nye spirer i haven og supermarkedets grøntafdeling.
 
Hermed er vedhæftet invitation og indkaldelse til generalforsamling i støtteforeningen dansk Mazdaznan og årsmøde i vores Mazdaznan Idealfond.
Det er søndag den 21 marts. Det bliver online, vores første computer generalforsamling.😯😍
 
Læs de vedhæftede  genkendelige invitationer.
Jeg sender inden mødet min årsberetning til jer over mail.
 
Mange kærlige hilsner Britta
 
PS Skal hilse fra Solveig, Carsten, Randi og Hanne T, at de er nogle som er i fuld gang med en formiddag hver uge, at mødes online, lave øvelser mv. Hvis flere vil være med, så kontakt dem endelig!

Invitation

 

Powered By EmbedPress

Program:

 

Powered By EmbedPress

Vi gøre det på Jit.si 

 

                                        Tryk her   Tryk på den røde tekst 

 

  1. Den kan åbnes i Edge + Chrome og
  2. i Ipad via App Store downloades Jitsi Meet,

som så skal have login:   Mazdaznan-DK    sat ind for at virke sammen med os alle.

 

Der hvor der står Randi & Carsten indsætter du dit eget navn,

 

Derefter klik på “join meeting”

 

Hvis du har problemer, med lyd og billede, så luk fanen
og start på en ny, det plejer at hjælpe.
 
Vi åbner 15 min før mødet starter så alle kan være med,
hjælp gives af Carsten på 2125 5739 
 

Kære Alle!

Først vil jeg gerne takke for dejlige hilsner og opfordringer til at dele lidt tanker om Mazdaznan og den nye tidsalder.

December er et godt tidspunkt for tanker, da det er jo forberedelsernes måned. De magnetiske kræfter samler sig og her i den mørkeste tid når de et højdepunkt. Efter dette  højdepunkt kommer en ny tid med nye muligheder og håb. Nu forbereder vi det. Vi er midt i de 12 hellige dage og nætter mellem den 25. december og 6.januar. Det er tid nu til at finde ro og planlægge den fornyelse vi ønsker for det nye år. Det er også tid at gøre status over året som er gået. Har vi levet som vi ønsker? Har vi været i samklang med naturen og årstidernes rytme? Hvad ønsker vi at forbedre?

2020 har været et specielt år. Den kendte frihed til at rejse ud er vendt til en mere indadvendt tid. Vi må ikke samles.

Personligt kan vi forhåbentligt bruge tiden til at lave flere øvelser for os selv, vende os indad, tænke og reflektere.

Øvelse gør jo mester. Daglige øvelser er det bedste fundament for at have styrke  til udvikling og sundhed. Vejledning i åndedrætsøvelser er, til en start, det vigtigste Mazdaznan kan tilbyde os. De øger evnen til forståelse, udvikling, koncentration og vilje.

 

( Husk , husk ,husk de seks første åndedrætsøvelser . Hvis vi kan opbygge en hverdag med 5 minutter af disse øvelser indenfor en fire timers periode, det vil så sige højst 4-5 gange dagligt, så opbygger vi elektrisk og magnetisk energi.)

Nu til det med Mazdaznan og den nye tidsalder. Der et vigtigt emne for os som forening. Jeg tænker på vi har ansvaret for det store materiale vi har af filosofi, sundhedsråd mv.  Jeg håber I er med på, at det er et fælles projekt at gøre det bedste vi kan for at bringe visdomslæren ind i nutiden. Jeg kan komme med mit bud og håbe at det ikke rammer helt ved siden af 😊

Langt hen ad vejen skal vi gøre som vi plejer: mødes, hjælpe hinanden, fortælle andre om det som vi interesserer os for, hjælpe dem, sende gode tanker ud i atmosfæren, bede ærkeenglene om at hjælpe jorden, gerne med konkrete samfundsnyttige opgaver, leve sundt, forbedre os, øge visdommens- og forståelsens lys, med mere, med mere.

I mange år har vi været meget filosofiske her i landet. Vi har arbejdet med hvad et menneske er og hvorfor vi skal lave øvelser og sundhed. Vi har også fokuseret på åndedræt og øvelser.

Dr Hanish sagde der er to veje ind til Mazdaznan. Den ene er en længsel efter at forstå livet på en spitrituel måde.  Der er udviklingsfilosofien, at jorden og mennesker er på vej mod færdigudvikling, det kosmiske bevidste menneske. Det hele følger en plan på bedste vis i overensstemmelse med den guddommelige intelligens. Fra den vinkel, kan vi fremme udviklingen, renselsen, forvandlingen med hjælp af åndedrætsøvelserne. Igen, hvis vi regelmæssigt opbygger et dagligt øvelsesprogram, vil vi på bare 7 år have gennemgået en stor forandring.

I åndedrætslæren er der umiddelbart en anden vinkel ind til øvelserne. Det handler om sundhed og de fysiske ting vi kan opbygge som sanser og sundhed. Det er den anden vej ind til Mazdaznan. Det har været den tilgangsvinkel der er brugt , den er lettere at forholde sig til. Der er også sundhedsråd. Det kan alle også forholde sig til. Det er fint at finde det som interesserer en personligt og det er godt Mazdaznan har begge sider.

Jeg synes vi i 2021 skal arbejde mere med  sundhedsråd som for eksempel kropspleje og mad. Der er sundhedsråd til sygdom og sundhedsråd for at opnå vitalitet og friskhed op i årene. Der er  udånding for sundhed, det lange åndedræt for at forlænge livet, åndedræt for at sove bedre.

Samtidig synes jeg vi skal arbejde med åndedrættet for at fremme den spirituelle, åndelige udvikling. Jeg synes her vi skal arbejde mere inderligt ikke kun for den fysiske ,men også den psykiske renselse og for at forbedre forbindelsen til hjertes vejledning.

Selv om jeg starter med at skrive at vi her i vores Mazdaznanforening skal fortsætte med at mødes, som vi plejer,så skal vi også holde fast i planen om at få samlet og redigeret den nye tids Mazdaznanlitteratur. Uanset hvordan det skal kommunikeres , skal det også samles. 😊 Måske I synes det er en gammel snak. Det er det ikke. Det kræver nemlig stort mod at flytte fokus fra Dr. Hanish og ceremonierne, hele bevægelsens historie og trække den evige nyttige viden frem i nutidens sprog. De gamle bøger og kildemateriale vil selvfølgelig altid være her hvis man er specielt interesseret. Så det skal nok gå 😊

 

Dejligt med gode arbejdsopgaver.

Men vi må ikke glemme os selv!

I et juleforedrag fra 1935 siger dr. Hanish:

Før det giver ægte mening at ønske andre en glædelig jul bør det først være en glædelig jul for en selv. Selvfølgelig skal der være glædelig jul for alle men julen er først for individet. Det er noget som skal blive virkeligt inde i mig og herefter kan tanken med al sin mening reflekteres videre til dig – og jeg kan ønske dig glædelig jul. Det enkelte individ er universet i miniatureudgave og for at noget bliver en universel realitet, skal det først realiseres i den enkelte.”

Jeg tænker det passer til nutidens tidsånd. Vi skal nå individet.

 

Til slut en lille klassiker. ( De nye tekster til det 21 århundrede er nemlig ikke skrevet endnu 😊 og denne juletale er fin )

                 

     Uddrag af tale af dr. O. Z. A. Hanish Juledag 1935

Vi bliver alle glade for de små julegaver som er symboler på kærlighed.

 Den største gave vi kan få er imidlertid en højere forståelse, realisation.

Det vil sige, at have fået lov at forstå det vigtige i livet. At have opdaget og fundet sine evner, de talenter og gaver som kan bruges i hverdagen, så man bedre kan sikre sig, også økonomisk. Det vil betyde vi bedre kan slappe af, for utryghed er så opslidende. At kunne slippe for hele tiden at bekymre sig om, hvordan vi skal klare dagen og vejen. At komme i en tilstand hvor vores sind kan blive frit til at undersøge og studere og dermed finde de større muligheder som følger med en større mental bevidsthed, i stedet for hele tiden at famle og søge og blive fysisk udmattede.

 I stedet kan vi finde måder og metoder til at gøre livet lettere og mere komfortabelt uden at blive slidt op. Vi skulle ikke tillade overanstrengelse, hele tiden at blive banket på plads eller at presse os selv for hårdt. Det vil i sidste ende svække vores krop og forhindre den udvikling som vi ellers kunne forvente.

 Alle disse opslidende faser er allerede gennemlevet og bliver repeteret gennem dyre og planteriget. Dyrene må hele tiden være årvågne og på vagt for sine muligheder, at finde sit bytte eller sin føde for at kunne opretholde livet. Planternes rødder må konstant lede efter vand og kemiske stoffer for at kunne dække sit behov for hele tiden at danne nye celler.

Men for mennesket må alle disse erfaringer fra fortiden ophøre. Det må de, fordi vi skal bruge vores hjerne og bruge sindets kreative kræfter til at sikre os vores vej fremad. Det er meningen og formålet med menneskenes liv at virkeliggøre på højeste vis, det som har med vores daglige liv at gøre. Vi skal løfte os op over det som ikke er perfekt. Vi er her ikke for at ophobe dårlige ting. Vi er her for at forstå mulighederne i det fuldkomne, ved at opnå de største glæder, som det er muligt for det menneskelige sind at fatte.

Tiden er moden nu. Vi har nået den tid hvor det er meningen vi skal nyde alt. Det er livets formål at vi skal glædes og se og forudse endnu større muligheder.

Der er nødt til at være sikkerhed, ubekymrethed og tilfredshed.

 Lad os ønske at denne jul, for alle og enhver, bringer hjælp til at genføde hele vores sjæl.

Måtte vi også forstå alle mulighederne i Alfa og Omega, med alle dets metoder og processer af reinkarnation. Måtte vi virkelig reinkarnere og med det blive bevidste om Guds tilstedeværelse og Guds princip: Kristus….Kristus i mig.

 

 

 

 

Det skal ikke bare være noget vi siger eller synger. Vi skal være bevidste om det.

Ved at blive bevidste om Kristus princippet i vores hjerter får vi den største gave som vi nogensinde kan få. Selv omvæltninger i livet, prøvelser og fristelser mister sin magt over os.

 Vi vil kunne leve vores dagligdag i glæde, munterhed, friskhed og altid være kreative og opvakte. Vi bekymrer os ikke og vi vil gå vores egen vej og gøre det vi skal. Selv tidens ødelæggelser har ikke magt over os. Selv alder betyder ikke noget. Vi vil vide at, vi for altid er den højeste gud, at vi er den styrende faktor, skaberen af vores glæde og lykke.

Vi er skaberen af en himmelsk tilstand og vil forstå dag efter dag at livet ikke er en tom drøm uden virkelighed. Det er et liv som er værd at overveje, det er det hele værd. 

Vi burde bruge det i vores hverdag. Vi burde hele tiden prøve at gøre det bedre. Vi kan ikke være bedre en vi er. Men vi kan handle bedre.

Grundlæggende set er alt godt fordi det er resultatet af en uendelig tanke, en intelligens.

Men i den skabte verden kan vi godt vælge at gøre noget bedre. Det skulle være vores motto, vores fokuspunkt i livet at gøre det bedre.  Ja, blot gøre det bedste og ikke tøve i vejkanten. Som Jesus sagde: ”Tøv ikke i vejkanten, spild ikke din dyrebare tid med at sladder, med at sidde fast i begrænsninger eller indgå i uoverensstemmelser.” Nej, tøv ikke i vejkanten, ryst hellere støvet af fødderne og begiv dig fremad mod større bedrifter, gør det bedre. Det har altid været vores ledestjerne i vores eget liv, altid at gøre det bedre. Jeg ønsker ikke at gøre mig bedre end jeg er, men jeg kan altid gøre det bedre.

Ja, jeg ønsker at gøre det bedre ved at bruge min forstand i den grad som min bevidsthed rækker. Blot ved fortsat at vælge at gøre det bedre og bedre, vil vi forsætte med at tegne magiske cirkler omkring os i uendelighed og dermed vil vore tanker blive ved med at øges til umålelige højder.

Må det være vores lod og valg at huske på, at som en individualiseret guds-eksistens, er vi nu nødt til at gøre det bedre. Bedre end naturen, bedre end de skabende planetare kræfter, bedre end de andre omkring dig; lad blot være med at kikke rundt; men hold fast i dit eget fokus og huske på, at det er ”Jeg” som må forbedre og bruge min intelligens, må anvende mine talenter, egenskaber og kræfter som ligger latent i mig.

Måtte det blive en virkelig jul for os, ikke en traditionel, historisk, ikke en jul bygget på teologiske misforståelser og fantasier, men en jul som bringer evigt liv til os og overensstemmelse med Gud. – Amen ”

 

Godt Nytår! Britta

Hellig-3-Konger – Mazdaznan helsedage 2022

Fredag 7. januar kl. 18 – søndag 9. januar kl. 15. 

Program kommer senere


… Er sket


Hellig-3-Konger – Mazdaznan helsedage 2021

Er aflyst på grund af Corona

Fredag 8. januar kl. 18 – søndag 10. januar kl. 15. – 2021

Giv krop og sind en pause! Lad dig inspirere af denne nutidige livsvisdom fra Oldpersien med gennemprøvede åndedræts- og kirtel øvelser, sang, cirkeldans og afspænding.
At følge naturens rytme og love, at mestre os selv og derved udfolde vores højeste potentiale er kernen i disse visdoms inspirationer, kaldet Mazdaznan:

Et persisk ord for ’Den Tanke, der mestrer alt til det gode’.
Oplev hvordan de enkle øvelser, ånding, lyd, bevægelse, rytme og stilhed går op i en højere enhed. Alle kan være med, – og skabe klarhed, nyt mod, fordybelse og livsglæde! Vel mødt.

Undervisere: Irrenne Peier, Lene Ravn, Randi og Carsten Michaëlis.                       
(Fællesrum: Kursus 750 kr.+ ophold 1210 kr. i alt 1960 kr., – eneværelse + 210 kr.)
(Udeboende: Kursus 750 kr. + ophold 700 kr. i alt 1450)

Husk tilmelding til Kullerup Kurser
Få pladser tilbage!


Hellig tre Konger – på Kullerup 2020

Fredag 10. januar kl. 18 – søndag 12. januar kl. 14 – 2020
Indled året med INDRE fornyelse og fokus på nøglen til egen genfødsel: ÅNDEDRÆTTET. Det bevidste, rytmiske, rolige, åndedræt. Lær enkle øvelser til belivning af kirtel-, nerve- og sansesystem. Tid til fordybelse og inderlighed med sang, cirkeldans samt guldkorn fra tidløs visdom med afsæt i Zarathustras lære. Plads til store armbevægelser, stille eksistenser – og et glimt i øjet..! Skab din egen klarhed, ro, vibrerende nyt liv, ja en ’genfødsel’ af hele dig!

Kursus Ledere:
Kiropraktor Irrenne Sidsel Peier, Randi og Carsten Michaëlis.

Fællesrum: Kursus 750 kr.+ ophold 1210 kr. ialt 1960 kr. (eneværelse+210)

(Udeboende: Kursus 750 kr. + ophold 590 kr. i alt 1340)

Husk tilmelding til Kullerup Kurser
Få pladser tilbage!


Hellig tre Konger – på Kullerup 2019

HELLIG-3-KONGER – MAZDAZNAN HELSEDAGE 2019

Fredag 04. januar kl. 18 – søndag 06. januar kl. 14 – 2019
Indled året med INDRE fornyelse og fokus på nøglen til egen genfødsel: ÅNDEDRÆTTET. Det bevidste, rytmiske, rolige, åndedræt. Lær enkle øvelser til belivning af kirtel-, nerve- og sansesystem. Tid til fordybelse og inderlighed med sang, cirkeldans samt guldkorn fra tidløs visdom med afsæt i Zarathustras lære. Plads til store armbevægelser, stille eksistenser – og et glimt i øjet..! Skab din egen klarhed, ro, vibrerende nyt liv, ja en ’genfødsel’ af hele dig!

Kiropraktor Irrenne Sidsel Peier, Randi og Carsten Michaëlis.

(Kursus 720 kr.+kost/logi 1240 kr. = 1960 kr.)

Husk tilmelding til Kullerup Kurser


Hellig tre Konger – på Kullerup 2017

Illustration fra sufidigteren Omar Khayyams ‘Rubaiyat’ – Hellig3Konger weekendens poetiske grundtone

– Begynd det nye år med ’Vestens Yoga’ – Mazdaznans blide, enkle og virkningsfulde øvelser og livs-
natur visdom.

– Fra fredag aften d. 6. jan kl. 18 (aftensmad) til søndag d. 8. jan kl. 14

– Ved Irrenne Sidsel Peier og Randi Michaëlis. Se mere på mazdaznan.dk og kullerup.dk

 

Mere poetisk grundtone – Et af Omar Khayyams digte i Thøger Larsens oversættelse

– Pris : Kursus 690 kr + kost/logi 1120 kr, i alt 1810 kr.

– Tilmeld på kullerupkurser@gmail.com eller på tlf 65 31 54 31

Se program her: 

Tryk F5 hvis du ikke kan se den!!


Klik her: Kursusmateriale fra Irrenne Peier:

 

1 2 3 10


Mazdaznan arkiv

Kommentar Registrering:

Du kan kun komme med kommentar, når du er lukket ind. Derfor er du nød til at sende en mail til mig for at få adgang.

Jeg har måtte lukke for registrering pga. mange spammer.