Britta BC

Kære Alle !
Jeg håber I alle har det godt og glæder jer til forårets lyse timer,
 
Det er fastetid men også en tid med små nye spirer i haven og supermarkedets grøntafdeling.
 
Hermed er vedhæftet invitation og indkaldelse til generalforsamling i støtteforeningen dansk Mazdaznan og årsmøde i vores Mazdaznan Idealfond.
Det er søndag den 21 marts. Det bliver online, vores første computer generalforsamling.😯😍
 
Læs de vedhæftede  genkendelige invitationer.
Jeg sender inden mødet min årsberetning til jer over mail.
 
Mange kærlige hilsner Britta
 
PS Skal hilse fra Solveig, Carsten, Randi og Hanne T, at de er nogle som er i fuld gang med en formiddag hver uge, at mødes online, lave øvelser mv. Hvis flere vil være med, så kontakt dem endelig!

Invitation

 

Powered By EmbedPress

Program:

 

Powered By EmbedPress

Vi gøre det på Jit.si 

 

                                        Tryk her   Tryk på den røde tekst 

 

  1. Den kan åbnes i Edge + Chrome og
  2. i Ipad via App Store downloades Jitsi Meet,

som så skal have login:   Mazdaznan-DK    sat ind for at virke sammen med os alle.

 

Der hvor der står Randi & Carsten indsætter du dit eget navn,

 

Derefter klik på “join meeting”

 

Hvis du har problemer, med lyd og billede, så luk fanen
og start på en ny, det plejer at hjælpe.
 
Vi åbner 15 min før mødet starter så alle kan være med,
hjælp gives af Carsten på 2125 5739 
 

Kære Alle!

Først vil jeg gerne takke for dejlige hilsner og opfordringer til at dele lidt tanker om Mazdaznan og den nye tidsalder.

December er et godt tidspunkt for tanker, da det er jo forberedelsernes måned. De magnetiske kræfter samler sig og her i den mørkeste tid når de et højdepunkt. Efter dette  højdepunkt kommer en ny tid med nye muligheder og håb. Nu forbereder vi det. Vi er midt i de 12 hellige dage og nætter mellem den 25. december og 6.januar. Det er tid nu til at finde ro og planlægge den fornyelse vi ønsker for det nye år. Det er også tid at gøre status over året som er gået. Har vi levet som vi ønsker? Har vi været i samklang med naturen og årstidernes rytme? Hvad ønsker vi at forbedre?

2020 har været et specielt år. Den kendte frihed til at rejse ud er vendt til en mere indadvendt tid. Vi må ikke samles.

Personligt kan vi forhåbentligt bruge tiden til at lave flere øvelser for os selv, vende os indad, tænke og reflektere.

Øvelse gør jo mester. Daglige øvelser er det bedste fundament for at have styrke  til udvikling og sundhed. Vejledning i åndedrætsøvelser er, til en start, det vigtigste Mazdaznan kan tilbyde os. De øger evnen til forståelse, udvikling, koncentration og vilje.

 

( Husk , husk ,husk de seks første åndedrætsøvelser . Hvis vi kan opbygge en hverdag med 5 minutter af disse øvelser indenfor en fire timers periode, det vil så sige højst 4-5 gange dagligt, så opbygger vi elektrisk og magnetisk energi.)

Nu til det med Mazdaznan og den nye tidsalder. Der et vigtigt emne for os som forening. Jeg tænker på vi har ansvaret for det store materiale vi har af filosofi, sundhedsråd mv.  Jeg håber I er med på, at det er et fælles projekt at gøre det bedste vi kan for at bringe visdomslæren ind i nutiden. Jeg kan komme med mit bud og håbe at det ikke rammer helt ved siden af 😊

Langt hen ad vejen skal vi gøre som vi plejer: mødes, hjælpe hinanden, fortælle andre om det som vi interesserer os for, hjælpe dem, sende gode tanker ud i atmosfæren, bede ærkeenglene om at hjælpe jorden, gerne med konkrete samfundsnyttige opgaver, leve sundt, forbedre os, øge visdommens- og forståelsens lys, med mere, med mere.

I mange år har vi været meget filosofiske her i landet. Vi har arbejdet med hvad et menneske er og hvorfor vi skal lave øvelser og sundhed. Vi har også fokuseret på åndedræt og øvelser.

Dr Hanish sagde der er to veje ind til Mazdaznan. Den ene er en længsel efter at forstå livet på en spitrituel måde.  Der er udviklingsfilosofien, at jorden og mennesker er på vej mod færdigudvikling, det kosmiske bevidste menneske. Det hele følger en plan på bedste vis i overensstemmelse med den guddommelige intelligens. Fra den vinkel, kan vi fremme udviklingen, renselsen, forvandlingen med hjælp af åndedrætsøvelserne. Igen, hvis vi regelmæssigt opbygger et dagligt øvelsesprogram, vil vi på bare 7 år have gennemgået en stor forandring.

I åndedrætslæren er der umiddelbart en anden vinkel ind til øvelserne. Det handler om sundhed og de fysiske ting vi kan opbygge som sanser og sundhed. Det er den anden vej ind til Mazdaznan. Det har været den tilgangsvinkel der er brugt , den er lettere at forholde sig til. Der er også sundhedsråd. Det kan alle også forholde sig til. Det er fint at finde det som interesserer en personligt og det er godt Mazdaznan har begge sider.

Jeg synes vi i 2021 skal arbejde mere med  sundhedsråd som for eksempel kropspleje og mad. Der er sundhedsråd til sygdom og sundhedsråd for at opnå vitalitet og friskhed op i årene. Der er  udånding for sundhed, det lange åndedræt for at forlænge livet, åndedræt for at sove bedre.

Samtidig synes jeg vi skal arbejde med åndedrættet for at fremme den spirituelle, åndelige udvikling. Jeg synes her vi skal arbejde mere inderligt ikke kun for den fysiske ,men også den psykiske renselse og for at forbedre forbindelsen til hjertes vejledning.

Selv om jeg starter med at skrive at vi her i vores Mazdaznanforening skal fortsætte med at mødes, som vi plejer,så skal vi også holde fast i planen om at få samlet og redigeret den nye tids Mazdaznanlitteratur. Uanset hvordan det skal kommunikeres , skal det også samles. 😊 Måske I synes det er en gammel snak. Det er det ikke. Det kræver nemlig stort mod at flytte fokus fra Dr. Hanish og ceremonierne, hele bevægelsens historie og trække den evige nyttige viden frem i nutidens sprog. De gamle bøger og kildemateriale vil selvfølgelig altid være her hvis man er specielt interesseret. Så det skal nok gå 😊

 

Dejligt med gode arbejdsopgaver.

Men vi må ikke glemme os selv!

I et juleforedrag fra 1935 siger dr. Hanish:

Før det giver ægte mening at ønske andre en glædelig jul bør det først være en glædelig jul for en selv. Selvfølgelig skal der være glædelig jul for alle men julen er først for individet. Det er noget som skal blive virkeligt inde i mig og herefter kan tanken med al sin mening reflekteres videre til dig – og jeg kan ønske dig glædelig jul. Det enkelte individ er universet i miniatureudgave og for at noget bliver en universel realitet, skal det først realiseres i den enkelte.”

Jeg tænker det passer til nutidens tidsånd. Vi skal nå individet.

 

Til slut en lille klassiker. ( De nye tekster til det 21 århundrede er nemlig ikke skrevet endnu 😊 og denne juletale er fin )

                 

     Uddrag af tale af dr. O. Z. A. Hanish Juledag 1935

Vi bliver alle glade for de små julegaver som er symboler på kærlighed.

 Den største gave vi kan få er imidlertid en højere forståelse, realisation.

Det vil sige, at have fået lov at forstå det vigtige i livet. At have opdaget og fundet sine evner, de talenter og gaver som kan bruges i hverdagen, så man bedre kan sikre sig, også økonomisk. Det vil betyde vi bedre kan slappe af, for utryghed er så opslidende. At kunne slippe for hele tiden at bekymre sig om, hvordan vi skal klare dagen og vejen. At komme i en tilstand hvor vores sind kan blive frit til at undersøge og studere og dermed finde de større muligheder som følger med en større mental bevidsthed, i stedet for hele tiden at famle og søge og blive fysisk udmattede.

 I stedet kan vi finde måder og metoder til at gøre livet lettere og mere komfortabelt uden at blive slidt op. Vi skulle ikke tillade overanstrengelse, hele tiden at blive banket på plads eller at presse os selv for hårdt. Det vil i sidste ende svække vores krop og forhindre den udvikling som vi ellers kunne forvente.

 Alle disse opslidende faser er allerede gennemlevet og bliver repeteret gennem dyre og planteriget. Dyrene må hele tiden være årvågne og på vagt for sine muligheder, at finde sit bytte eller sin føde for at kunne opretholde livet. Planternes rødder må konstant lede efter vand og kemiske stoffer for at kunne dække sit behov for hele tiden at danne nye celler.

Men for mennesket må alle disse erfaringer fra fortiden ophøre. Det må de, fordi vi skal bruge vores hjerne og bruge sindets kreative kræfter til at sikre os vores vej fremad. Det er meningen og formålet med menneskenes liv at virkeliggøre på højeste vis, det som har med vores daglige liv at gøre. Vi skal løfte os op over det som ikke er perfekt. Vi er her ikke for at ophobe dårlige ting. Vi er her for at forstå mulighederne i det fuldkomne, ved at opnå de største glæder, som det er muligt for det menneskelige sind at fatte.

Tiden er moden nu. Vi har nået den tid hvor det er meningen vi skal nyde alt. Det er livets formål at vi skal glædes og se og forudse endnu større muligheder.

Der er nødt til at være sikkerhed, ubekymrethed og tilfredshed.

 Lad os ønske at denne jul, for alle og enhver, bringer hjælp til at genføde hele vores sjæl.

Måtte vi også forstå alle mulighederne i Alfa og Omega, med alle dets metoder og processer af reinkarnation. Måtte vi virkelig reinkarnere og med det blive bevidste om Guds tilstedeværelse og Guds princip: Kristus….Kristus i mig.

 

 

 

 

Det skal ikke bare være noget vi siger eller synger. Vi skal være bevidste om det.

Ved at blive bevidste om Kristus princippet i vores hjerter får vi den største gave som vi nogensinde kan få. Selv omvæltninger i livet, prøvelser og fristelser mister sin magt over os.

 Vi vil kunne leve vores dagligdag i glæde, munterhed, friskhed og altid være kreative og opvakte. Vi bekymrer os ikke og vi vil gå vores egen vej og gøre det vi skal. Selv tidens ødelæggelser har ikke magt over os. Selv alder betyder ikke noget. Vi vil vide at, vi for altid er den højeste gud, at vi er den styrende faktor, skaberen af vores glæde og lykke.

Vi er skaberen af en himmelsk tilstand og vil forstå dag efter dag at livet ikke er en tom drøm uden virkelighed. Det er et liv som er værd at overveje, det er det hele værd. 

Vi burde bruge det i vores hverdag. Vi burde hele tiden prøve at gøre det bedre. Vi kan ikke være bedre en vi er. Men vi kan handle bedre.

Grundlæggende set er alt godt fordi det er resultatet af en uendelig tanke, en intelligens.

Men i den skabte verden kan vi godt vælge at gøre noget bedre. Det skulle være vores motto, vores fokuspunkt i livet at gøre det bedre.  Ja, blot gøre det bedste og ikke tøve i vejkanten. Som Jesus sagde: ”Tøv ikke i vejkanten, spild ikke din dyrebare tid med at sladder, med at sidde fast i begrænsninger eller indgå i uoverensstemmelser.” Nej, tøv ikke i vejkanten, ryst hellere støvet af fødderne og begiv dig fremad mod større bedrifter, gør det bedre. Det har altid været vores ledestjerne i vores eget liv, altid at gøre det bedre. Jeg ønsker ikke at gøre mig bedre end jeg er, men jeg kan altid gøre det bedre.

Ja, jeg ønsker at gøre det bedre ved at bruge min forstand i den grad som min bevidsthed rækker. Blot ved fortsat at vælge at gøre det bedre og bedre, vil vi forsætte med at tegne magiske cirkler omkring os i uendelighed og dermed vil vore tanker blive ved med at øges til umålelige højder.

Må det være vores lod og valg at huske på, at som en individualiseret guds-eksistens, er vi nu nødt til at gøre det bedre. Bedre end naturen, bedre end de skabende planetare kræfter, bedre end de andre omkring dig; lad blot være med at kikke rundt; men hold fast i dit eget fokus og huske på, at det er ”Jeg” som må forbedre og bruge min intelligens, må anvende mine talenter, egenskaber og kræfter som ligger latent i mig.

Måtte det blive en virkelig jul for os, ikke en traditionel, historisk, ikke en jul bygget på teologiske misforståelser og fantasier, men en jul som bringer evigt liv til os og overensstemmelse med Gud. – Amen ”

 

Godt Nytår! Britta

Råd og vink for fastetiden

Fastetiden begynder ved askeonsdag og varer 40 dage. Naturen vil nu bringe orden og det er klogt at gå den i møde, ved at tage hensyn til dens påmindelser. I februar viser blodomløbet tendens til at blive trægt og vi har brug for mindre mad. Halvt så meget mad er et godt bud. Drik i stedet rigeligt tyndt urtete som for eksempel af mælkebøtte, merian, hørfrø, malurt, violrod, lindeblomst, hyldeblomst, elmebark og ingefær. Herved renses din krop. Brug eventuelt teerne i pulveriseret form og tag en teske til en kop varmt vand. Brug en urt i 3 døgn og skift herefter til en anden.
Det er rigtigt at den kolde tid forhøjer kravet efter næring, men det er bedre at varme husene mere op end at fylde maven.

Tunge fede retter er nu uegnede og bør undgås sammen med de stimulerende drikke som kaffe,te, chokolade, alkohol samt salt, gærhævet brød, syltede bær og kager.

Det bedste brød i fastetiden er lavet af mel, lidt salt koldt vand. Det bages i ovn eller på panden i lidt olie eller smør.

Det som passer godt til årstiden er bælgfrugter som bønner, linser, ærter og svampe.

Bælgfrugt og svampe bør altid bruges som tilbehør og ikke udgøre hoveddelen af måltidet. Der er også rodgrøntsagerne, rå eller dampede og naturligvis, alt det friske grønt som kan findes nu som salat, purløg, karse, julesalat, blegselleri, persille, grøntkålsskud og rosenkål.

Velegnet er nu også grapefrugt, appelsiner, ananas, jordnødder, figner, bananer og Oliven.

Grapefrugt kan spises ved at skære det midterste parti ud og pladsen fyldes med fløde.

Grapefrugt kur: På fastende hjerte spises 1⁄2 grapefrugt i 21 dage i træk.
Citronsaft er et af de kraftigste udskillelsesmidler. Saften af tre langsomt bagte citroner (ca 20 minutter i ovn på 150 grader, må ikke brunes) blandes med 1 teske fint salt, rystes sammen i en flaske indtil det skummer og tag 1⁄2 teskefuld hver 1⁄2 time. Det er et godt middel mod fordøjelsesbesvær og leverproblemer. Saften af citron i et glas mælk er godt mod blodmangel. Folk med en svag bugspytkirtel har svært ved at tåle citrusfrugter, men hvis de varmes og tilsættes lidt salt, vil de ikke give besvær.

Under hele fasten anbefales det at starte alle måltider med en knivspidsfuld træaske og afslut med 2-3 kultabletter.

Agar-agar og islandsk mos bør stå på bordet ved alle måltider. Islandsk mos
(tangplante) kan strøs over salat eller drikkes som te. Af agar-agar tages en
spiseskefuld til måltidet. Begge dele er ikke egentlig næring, men de er organiske stoffer og danner et grundlag for dannelsen af nyt liv i cellerne. Brug dem dagligt til 3 eller flere måltider og på 6 uger har de gjort meget for at opbygge selv en svag organisme.

Ved forstoppelse: Drik 2 glas varmt vand om morgenen og 10 minutter senere 1⁄2 grapefrugt, for nogen er appelsinsaft bedre. Et andet råd er dagligt i 6 uger at spise 30 gram johannesbrød og 60 gram svesker.

Ved forkølelse: Tag straks 3-5 dråber ægte australsk eukalyptusolie og et afførende middel.

Ved udslæt: brug mindre salt.
Kolde fødder kan være årsag til fordøjelsesbesvær og hovedpine. Sørg især for at have varme fødder før og efter måltiderne. Gnid fødderne varme og skift hyppigt strømper.

Stendannelser: Ved stendannelse, grus, forkalkninger, knuder og andre former for krystalliseringer spises rigeligt spinat med olivenolie til hvert måltid. Om morgenen på fastende hjerte en spiseske revet sort ræddike, med så meget citronsaft det kan optage og i løbet af dagen, hver 3. time, en spiseske god olivenolie og gerne hver anden time 1 glas vindruesaft af grønne druer.

Mazdaznan Nyt februar og marts 2017 – BC

Kære Alle!
 
Hermed indbydelse til  Mazdaznan – weekend  lørdag den 7. marts kl. 16, i Kullerup på ferieøen Fyn.  
Kom dog gerne en time tidligere, hvor der er te i køkkenet.
 
Disse “martsdage” plejer at være hyggelige, med foredrag, øvelser og gode fælles samtaler, sang -måske dans- om lørdagen. Og så er der jo generalforsamling om søndagen.  Her skal vi selvfølgelig snakke om sidste års triumf, sommerugen i KLint med de mange udenlandske venner. Det er jo gennem foreningen at det blev arrangeret. Hermed en opfordring til jer alle om at deltage lidt i det fællesskab,  som arbejdet med at planlægge også giver. 
 
 
Det er begyndende forår og en god tid til at bruge Mazdaznan sundheds råd og øvelser på en lys og ny måde.
Det bliver weekendens tema!
 
Vi interesserer os  alle for mange spændende ting. Det kunne være filosofi, politik, “klimaarbejde”, hverdagen i samfund og hjem,. Der er kunst, musik, kreativitet, måske arbejde og fritid i have og natur.  Vi har travlt, men bør aldrig glemme , at det er klogt at holde kroppen frisk og øge evnen til at tænke og forstå.  Det er den konstante påmindelse om at vi bør vende tilbage til det basale,,igen og igen 🙂  altid  vende tilbage til det grundlæggende arbejde med vores egen organisme, krop,sind sjæl,ånd.  
 
“Kaukasisk yoga”, “holistisk udvikling” skriver vores tyske venner om Mazdaznan sommeruge 2020. Nye tider. Det er fantastisk når lidt af det gamle støv flyver væk i sådan en forårstid.
 
Håber vi ses!
 
Mange “forårshilsner”
Britta
 

Husk tilmelding til Kullerup Kurser 

og husk at betale kontingent ellers har du ikke stemmeret. se nærmere:

Tak til alle jer medlemmer der vil støtte vores arbejde for Mazdaznan

Se program for weekenden

Tryk opdater F5, hvis siden ikke dukker op!!

Se dagsorden for generalforsamlingen

Tryk opdater F5, hvis siden ikke dukker op!!


Kære Alle!
 
Så er det tid til kryds i kalenderen ud for:
 lørdag den 9. marts kl.16 ( kaffe allerede kl 15 i køkkenet) — til søndag den 10. marts kl.15
På dejlige Kullerup. 
Det er med årsmøde og generalforsamling om søndagen kl 10-12
Vi håber I alle har lyst at komme.Det vil være oplagt at vi i fællesskab rigtig varmer op til: 

Årets store internationale begivenhed 

Som I efterhånden alle ved, er det til sommer, at vi i Danmark er værter for det internationale Mazdaznan sommerstævne på Martinuscentret, Klint fra 12.- 17. august 2019.
 
Invitation, indkaldelse og program er vedhæftet.
Mazdaznan i det 21. århundrede!
 
Kærlig hilsen 
Britta 

Husk tilmelding til Kullerup Kurser

Se program for weekenden

Se dagsorden for generalforsamlingen


Se referat her:

Kære Alle!
Jeg har hermed fornøjelsen af at invitere jer alle til Mazdaznan mini-weekend  på Kullerup Kurser  lørdag den 3.  marts kl 16 til søndag den 4. marts kl 15. 
 
Om lørdagen er der foredrag og øvelser. Emnet er at se på det grundlæggende i Mazdaznan. Hvad tilhører tiden vi lever i, hvad er evigt aktuelt og hvad er derfor det helt moderne Mazdaznan og måske endda Mazdaznan i fremtiden.
 Det er et system til  at hjælpe det enkelte menneske i  sin udvikling  mod det færdigudviklede, og fuldkomne menneske. Lær de fantastisk vigtige  åndedrætsøvelser (Faroernes Yoga), om sund mad, andre kropsøvelser, visdom, – kort sagt: om  at forny sig og holde sig frisk og rask, endda ungdommelig.
 
Søndag er der generalforsamling i Mazdaznan idealfond og Støtteforeningen dansk Mazdaznan. 
 
Se venligst programmet som er vedhæftet. 
 
Husk det er muligt at sende forslag til generalforsamlingen!
 
Håber vi ses! 
 
Mange hilsner 
Britta  Christiansen
Husk tilmelding til Kullerup Kurser: tlf 65 31 54 31, mobil  61 50 54 32, Kullerup Byvej 2A, 5853 Ørbæk,

Se indkaldsen her:

December 2017

Kilde: A Vegetarian Science of Dietetics.
Af Dr. O.Z.-A. Hanish. Mazdaznan, USA, 1914, 9. Udgave 1976

December måned står i revitaliseringens og regenereringens tegn.

På fugtigkolde dage bør al flydende føde indtages koldt og al fast føde varmt. Denne regel sikrer en god fordøjelse.

Grøntsager og frugt vil være mere gavnlige, når de ikke koges i vand. Derfor bør de bages i ovn. Der kan laves lækre retter ved at rive gulerødder, kålroer, pastinakker, kartofler osv., blande dem med et pisket æg og brunet mel og bage dem i et ildfast fad smurt med olie. Sådanne retter er ikke blot sunde og nærende, men har også en helende virkning. Revne grøntsager kan også anvendes rå i salater.

Byggrød, forskellige retter lavet af byg samt drikke af byg, eller til afveksling kolde ris med æblemos, er i orden.

Æg er tilladt, og det samme gælder for smør, men kun i klaret tilstand. Man bør afholde sig fra at indtage fløde, ost (fermenteret, lagret) og mælk. Mælk rørt op med citronsaft er i orden.

Tranebær, druer, kakifrugt, granatæbler og græskar er i orden. Græskar bør indtages i rå tilstand, hvis de skal tjene til at eliminere og udskille orm. De bør indtages på tom mave forud for hvert måltid. Brug ca. 115 g (ca ½ kop) græskar og en saltskefuld anisfrø.

Hvidløg i mælk, to fed to gange dagligt i 10 dage, efterfulgt af 5 dråber eukalyptusolie i et vinglas med varmt vand dagligt, er bedre til at modvirke problemer med fordøjelsen, maven, lever og tarme end en hvilken som helst anden kur.

Børn bør i fugtige perioder eller i koldt vejr kun få en smule smør på brødet, men til gengæld masser af honning.

Te af kamilleblomster er nu i orden og vil, sammen med et lille stykke ingefærrod, virke som tonikum og modvirke lungeinfektioner. Mennesker med fordøjelsesbesvær bør dog holde sig fra ingefær.

Urtedrikke er i orden, også dem lavet på hørfrø, bark af rødelm, irsk mos (carragen) osv.

I tilfælde af forkølelse, influenza, lungeinfektioner og malaria tager man saften af en bagt citron pisket med en spiseskefuld cognac og to saltskefulde salt. Denne drik bør indtages efter et varmt bad. Lad sveden løbe i 6 timer, tør den af og indsmør kroppen i olie. Herefter bør der kun indtages frugtsaft.

I denne festmåned er det tilladt at indtage forskellige henkogte eller syltede frugter og grøntsager, og det samme gælder for ristede nødder, men kun som snack og ikke til daglig.

Supper er i orden for folk med et almindeligt godt helbred og er et helt uundværligt og billigt måltid på sæsonens koldere dage.

Hvis brød og gryn skal være af værdi, skal de tygges godt og grundigt for at blande dem med spyt, hvorefter de skal synkes omhyggeligt, og der bør være et interval på mindst 9 sekunder mellem synkningen og den næste mundfuld.

Den sundeste grød består af friskmalet hvede, der drysses i kogende vand og får lov til at koge langsomt under omrøring i 10 minutter. Lidt smør eller fløde kan forbedre smagen.

Sørg for at have malurt, salvie og mælkebøtte ved hånden. Fremstil en drik af steriliseret ahornsirup, honning, brun kandissukker og citronsaft. Når denne drik indtages i små mængder morgen og aften, vil den meget effektivt forebygge sygdom.

Spis friske æbler fremfor tørret frugt, eller græskar og squash, når frugt ikke passer så godt.

Et halvt revet æble, en banan i skiver og saften af en appelsin med tre spiseskefuld piskefløde indtaget som dagens første måltid er tilstrækkeligt til at undgå forstoppelse resten af dagen. Hvis man gør dette til en vane, kommer man ikke længere til at overspise.

For at give ansigtet en frisk kulør, en klar teint, tager man tre spiseskefulde frisk klid blandet med et revet æble og 1 dl piskefløde som dagens første måltid. Spis langsomt og tyg grundigt.

Selv de, der lider af for meget syre i kroppen kan spise revet æble med fløde. Et drys muskat, kanel eller muskatblomme hjælper med at udskille syren.

Så længe druer stadig kan fås, brug dem i deres naturlige tilstand i stedet for at gribe til druesaft.

Hvis man føler sig sløv eller tåget i hovedet eller har underlivs/kønskirtel problemer kan man gå på en grapefrugtkur. Drik kun saften og fremstil den frisk før hvert måltid. Hvis man ikke kan holde varmen kan man tage et varmt bad om aftenen og et koldt bad eller en kold afvaskning om morgenen.

Indtag kakifrugt før måltiderne, hvis maven ikke er i orden. Undgå kaffe sammen med måltiderne, så længe kakifrugt indtages som tonikum.

Kakifrugt kan anvendes på så mange måder og til så mange forskellige formål, at man hver især selv må finde ud af, i hvilken tilstand eller under hvilke omstændigheder denne frugt kan bruges.
En meget blød og meget moden kakifrugt påvirker nyrer og blære, en delvis blød og delvis moden kakifrugt indvirker på tarmen, og en delvis moden og delvis hård frugt vil have en gunstig virkning på blodet og hjælpe med til at klare huden, hvilket giver en uklar ansigtshud en mere frisk og lyserød kulør.

Saften af et granatæble om morgenen, en kakifrugt ved middagstid, og et vinglasfuld grapefrugtsaft om aftenen gør mere for det gode humør end alle medikamenter tilsammen. Gør dette til en daglig rutine i en måned.

Ved almen svækkelse beslut dig for at følge en diæt med granatæblesaft i 10 dage. Vend tilbage til almindelig hverdagskost i en uge og gentag så granatæblekuren.

Hvis man har tendens til udslæt og rosen, indtager man en lille skål rå tranebær før hvert måltid og afslutter måltidet med en spiseskefuld olivenolie eller en lille håndfuld soltørrede modne oliven. Tranebær virker også mod malaria.

Pastinak – udsat for let frost eller nedkøling i knust is – som rives og ovnbages i et ildfast fad godt smurt med smør, er både et velsmagende måltid og er uundværlig ved afførings- og endetarmsproblemer.

For at oplive udmattede nerver kan man spise sprød og moden bladselleri, og har man problemer med nyrer og blære indtager man en håndfuld grønne bladselleriblade efter hvert måltid i 5 uger. Brug ikke salt sammen med bladselleri eller andre grøntsager, når de indtages rå.

Bladselleri og salat er særlig godt for mennesker med dårlige nerver og dem, der døjer med nyreproblemer, neuralgi eller gigt.

Friskrevet peberrod opvarmet til kogepunktet i mælk og jævnet med lidt brunet mel vil vise sig at være et fremragende tonikum for lever og mave.

Når man småfryser, føler sig nedslået eller sløj, hvilket måske skyldes udefrakommende vibrationer, som ikke harmonerer med perfekt sundhed, tager man en spiseskefuld olivenolie og to spiseskefulde gammel vin og rører godt rundt. Herefter tilsættes tre nip salt og en kop kogende vand under langsom omrøring, og så kan drikken indtages i små slurke.

Hvis man har tendens til forkølelser, bør man gøre det til en vane at gnide og nive tæerne hver aften og morgen. Husk også at gnide mellemrummene mellem tæerne med fingrene, indtil tæerne bliver tørre og varme.

Ved alle former for sygdom er det absolut nødvendigt at bade fødderne skiftevis i varmt og koldt vand flere gange dagligt. Herefter tørrer og gnider man dem og smører dem godt ind i olie. Skift strømper tre til fire gange om dagen.

 

Oversat af Rosemarie Beiersdorfer 2017 december

November 2017

Kilde: A Vegetarian Science of Dietetics.
Af Dr. O.Z.-A. Hanish. Mazdaznan, USA, 1914, 9. Udgave 1976

November er den måned, hvor kirtlerne skal styrkes. Når vejret er koldt, vil en varm drik såsom malurt, drukket før morgenmaden, hjælpe med til at opretholde regelmæssige vaner og dermed en forbedret cirkulation, hvilket fremmer ens velbefindende.

Bliv endelig ved med at spise frisk frugt og grønt, sålænge de stadig kan fås.

Tilsætter man fint formalet tørret frugt blandet med fintmalede rå jordnødder til ens morgengrød, vil dette ikke kun have en mildt afførende virkning, men vil også virke varmeregulerende, så man føler sig godt tilpas i det ubehagelige vejr om dagen og de kolde nætter.

Tranebær er sæsonens bær og passer godt til sovser. De er blandt de bedste blodstyrkende midler.

Nu er det også gavnligt at spise bagte kartofler, også som kartoffelmos, men de bør først dampkoges. Hvis kartoflerne skal være af værdi, bør de piskes til en flødeagtig konsistens og derefter bages. Bagte kartofler bør spises uden smør eller fløde, og selv salt og peber bør udelades.

Det kan gå an at bruge smør, men kun som klaret smør. Æg kan også bruges i pandekager, kager osv. Når der bruges æg i bagværk, bør der ikke tilsættes mælk, fløde eller smør. Brug olie og vand i stedet for. Når man gør det, udvikler de kemiske ændringer vitaminer.

Byggrød, forskellige retter lavet af byg samt drikke af byg hører også til årstiden. Havregryn er også i orden.

Platter (dvs. friskmalet fuldkornsmel samlet med koldt vand og evt lidt salt bages i små ’platter’ på en smurt, varm bageplade ved 200-250 grader i ca 15 minutter og serveres straks) kan spises på alle årstider, selvom muffins, kiks og boller kan nydes, når trangen melder sig.

Det er også årstiden for makaroni, spaghetti osv., som passer godt til tomatsovs.

En frisk tur på nogle kilometer i bidende koldt vejr gør mere for at aktivere cirkulationen og forfriske huden end en hvilken som helst substans fremstillet i et laboratorium.

Et varmt bad vil være endnu mere gavnligt for helbredet end et varmt måltid. Hvis der er brug for at varme noget op, kan retterne tilsættes olivenolie med chili, og lidt efter lidt vil man vænne sig af med varme retter, indtil 80% af ens mad vil være rå, hvilket sparer meget arbejde og sikrer et godt helbred.

Er man forkølet eller har bronkitis på grund af kulden, kan man tage dampende varme bade og bruge en spiseskefuld gin tilsat lakrids, lige så snart man kan mærke, at et hosteanfald er på vej, eller én gang i timen. Ca. 50 g lakrids brækket i små stykker opløst i omtrent 1/2 l gin. Glem ikke at gnide maven med smør.

Te er også årstidens drik, især grøn te. Kaffe kommer i anden række. Er man i tvivl om det, så læg mærke til den plagsomme pine og smerte i hoved, nakke og tarmene, når denne regel ikke følges.

Folk med svage kirtler bør på denne årstid bruge forskellige slags syre (Almindelig Syre af skræppeslægten), sennepsblade, brøndkarse, bidende pileurt, grøn peber og begrænse sig til at spise sæsonens frugter, især grønne druer, og prøve at spise to rå æg hver dag (note: det anbefales af sundhedsmæssige årsager –salmonella m.m. - ikke længere at spise rå æg, men derimod pastueriserede æg, Red.).
Åbne sår kan behandles ved at påsmøre rå æggeblomme to-tre gange daglig, og bad altid sårene med en te af bidende pileurt, der skal være så varm som man kan holde ud.

Rå jordnødder med figner sætter tarmen i gang, og blancherede mandler med vindruer er gode for nerverne, mens spisekastanier med svesker modvirker luft i maven, og pinjekerner med æbler vil holde alle forkølelser på afstand.

Folk med et nervøst, aktivt temperament bør frit gøre brug af granatæbler, sålænge de stadig er brugbare. De holder sig fint til februar. Start med dem nu og drik den klare saft før hvert måltid i tre uger, hvorefter man kun bruger saften én gang daglig, og altid på tom mave. På denne måde kan nervøsitet fuldstændig overvindes, før vinteren kommer.

Af og til kan man følge en ren druediæt i ti dage, hvis der er problemer med fordøjelsen. Druesaft på flasker duer ikke. Der må bruges friske druer og saften presses frisk før hvert måltid. Det kan blive nødvendigt med varme bade og indsmøring af kroppen med olie, især på kolde eller fugtige dage. Der bør ikke indtages anden mad end brød og mælk. Brødet må ikke indeholde gær, eller det skulle have været udsat for direkte solstråling og blive langsomt ristet i en ovn eller toaster. Et halvt til halvandet kg druer dagligt bør være tilstrækkeligt, og inden for tre uger vil en udtalt forbedring af tilstanden vise sig.

Hvis man dagligt i 28 dage spiser raspede rå kålroer sammen med spanske løg, vil dette kunne udrydde tumorer og fjerne nyregrus. Brug rå spinat og sennepsblade eller grøn paprika sammen med kålroen.

En forkølelse på denne tid af året er en af naturens måder at befri kroppen for uønskede elementer. Gør ikke andet end at skifte undertøj og sengetøj dagligt. Tag et varmt fodbad og hold tarmene i gang, og naturen vil tage sig af resten. At tage et fodbad betyder ikke bare at anbringe fødderne i varmt vand og lade dem blive der. Nej, anbring fødderne i behageligt varmt vand og bliv ved med at tilsætte varmere og varmere vand, indtil det føles, som om man ikke kan holde ud at have fødderne i vandet længere. Når du når så langt, tager du bare en dyb indånding og ånder ud, delvis gennem munden. Udåndingen bør være længere og langsommere end indåndingen, mens man samtidigt slapper af i kroppen. Fortsæt i ti minutter og læg dig så i en komfortabel seng. Hav ingen i nærheden, gør det hele alene. Heri ligger troens og tillidens store hemmelighed som giver vished og forsikring om at det, som er skjult, vil blive åbenbaret, når man arbejder henimod det og for det.

Oversat af Rosemarie Beiersdorfer 2017 oktober

Mazdaznan arkiv
Kommentar Registrering:

Du kan kun komme med kommentar, når du er lukket ind. Derfor er du nød til at sende en mail til mig for at få adgang.

Jeg har måtte lukke for registrering pga. mange spammer.