Fra ”Månedsskrift for Dansk Mazdaznan 1974”

 ‘Efter Dr. O. Z. A. Hanish.

juni

Læskedrikke bør nu bestaa af friske Frugtsafter.

Man bør ikke opholde sig hjemme paa denne Aarstid, med mindre man betragter hele Verden som sit Hjem og gaar ud i Naturen og tager Del i det Bord, den Almægtige har dækket. Om ikke andet saa tyg lidt Bark eller Blade.

Paa denne Aarstid bør man saavidt muligt undgaa at tilberede Maden med Varme. Er det varmt nok, kan man bage Brødet i Solen ved at lade det ligge der hele Dagen efter at Dejgen er rullet ganske tyndt ud. Hvis det ikke bliver gennemsprødt paa den Maade, kan man lægge det paa en varm Tinplade. saa det kan dextrinere. Prøv det, og De vil blive forbavset over den Virkning, det har paa Leveren og Assimilationen.

Naturligvis kan Bær anvendes i smaa Mængder i Forbindelse med Hovedsalat, Endivie, Skovsyre og Spinat. Vil vi indtage større Mængder Bær, bør vi udpresse Saften og nøjes med den.

Asparges er stadig af stor Værdi for dem, hvis Nyrer trænger til en opstrammer. I Virkeligheden kan alle. der lider af Nyre- og Blæresygdomme, Impotens, Kirtelbesværligheder (i Prostata eller andre Steder), almindelig Svaghed eller Sukkersyge, gøre den Erfaring, at et halvt Pund Asparges om Dagen (raa eller bagt i Pie-Dejg) vil hjælpe paa de negative Tendenser.

Bagte Retter om Aftenen kan tillades, men gaa helt væk fra at dampe og koge. Hvis De tager en stegt Ret, saa brug ikke Olie til Stegningen.

Alle Olier bruges nu som Salatdressing; anvend ikke Olie ved nogen Form for Tilberedning af varm Mad.

Revne unge Rødbeder og Gulerødder med forskellige aromatiske Frø er godt for ethvert Temperament.

Ærter og Snittebønner bør lægges i en Si eller et Dørslag, hvorefter man hælder kogende Vand over dem i en Mængde, der svarer til 5 Gange Bælgfrugtens Vægt, før de ristes e11er indbages i en Pie.

Tomater skaaret i Skiver med eller uden Dressing er et Universalmiddel mod Fordøjelsesbesværligheder. De, der synes, Tomater er for sure, bør bruge rigeligt Olie eller lægge Tomatskiverne i Olie en halv Time, før de serveres. Sukker er tilladt til Tomater, men hverken Salt, Peber eller Eddike, end ikke Citronsaft, hvis Tomaterne skal have nogen helbredende Virkning og assimileres som Føde.

I de varme Maaneder skal man helst bruge saa lidt Bagepulver og Natron i Brød og Smaabrød som muligt.

Spis mere raa Kornprodukter, der er gennemtørret, helst i Solen. eller ristet, i Stedet for Brød.

Kager af alle Slags bør undgaas paa denne Aarstid, da de er tilbøjelige til at danne Spyt eller Slim. særligt naar de spises sammen med Smaafrugter.

Aarstiden er inde for bagte Kartofler, Majs, Rødbeder, Runkelroer. grønne Bønner, Snittebønner og Gulerødder. Alle disse Grøntsager kan hakkes fint og indbages i en Pie-Dejg i Ovnen. Man kan sætte dem sammen paa mange Maader, og en saadan Ret med Salat eller Bær til og med bagte Dejguder til, udgør et ideelt Maaltid, der kan udfylde hele Menuen.

I Maanederne Maj, Juni, Juli og August kan man leve et enkelt Liv og helt eller delvis se bort fra Tilberedningen af Mad ved Varme. Hold Dem helt til de Fødemidler, der er fremme paa Markedet. Det er ikke omsonst at holde sig til Aarstidens Produkter nu, – det fører ind paa Vejen til et godt Helbred.

Disse Maaneder er ikke Tiden for Vællinger, Supper eller sammendampede Retter. Vent med dem til Vintersæsonen. Sammensatte Retter, hvis Tilberedning kræver megen Tid, bør ligeledes undgaas nu. Hold
Dem til Frugt- eller Grøntsagssalater, revne Rodfrugter, ituskaarne Urter og læskende Drikke.

Kilde: Dansk Mazdaznan Tidsskrift nr. 3 maj – juni 1974

Seneste kommentarer
    Mazdaznan arkiv
    Kommentar Registrering:

    Du kan kun komme med kommentar, når du er lukket ind. Derfor er du nød til at sende en mail til mig for at få adgang.

    Jeg har måtte lukke for registrering pga. mange spammer.