65  Nærmere, Gud, til dig

AW: 066

(e:175)

Nearer, My God, to Thee

Näher, mein Gott zu dir!

1.
Nærmere, Gud, til dig,
nærmere dig,
om end et kors det er, der opløfter mig.
Altid dog synger jeg,
det er min bøn til dig:
Nærmere, Gud, til dig,
nærmere dig!

2.
Skal jeg som vandringsmand
sorgfuld i sind
lig Jakob på sin sten
trættet slumre ind.
Selv da er hjertets sang,
dybest det er min trang:
Nærmere, Gud, til dig,
nærmere dig!

3.
Lad mig i drømme se
stigen, der går
herfra til himmelhjem,
døren åben står.
Lad engle vinke mig
der fra dit himmerig:
Nærmere, Gud, til dig,
nærmere dig!

4.
Da for hvert skridt jeg når
nærmere dig,
fint jeg et Bethlehem
vil opbygge mig.
Heri af hjertets trang
nynner jeg glad min sang:
Nærmere, Gud, til dig,
nærmere dig!

5.
Og når fra jorderig frelst jeg ta´r bort
fri sjælen løfter sig
højt mod himlens port.
Da her for sidste gang
jubler jeg glad min sang:
Hjemme, min Gud, hos dig,
hjemme hos dig!

Info: Sarah Adams, f. Flower. Engelsk forfatterinde. (1805-1848)
Skrevet 1841. Oversat af Henry Ussing. Stiftsprovst.