64  Mærk verden

AW: 219

(e:59)

Behold the Image of Thy God

Schöpfers Antlitz

1.

Mærk din skabers nærvær i naturen,
se i alle små og store skabninger
ja, erkend i alt din skabers ansigt,
menneske! erkend din skabers ansigt.

2.

Inspirerethed og åbenbaring
fører os fra trehed ind i enhed,
til det grænseløse, enhedsvendte,
til uendligheden, universet.