Det mystiske skrift, Johannes Åbenbaring

Johannes åbenbaring står i sidste del af det nye testamente. Den er ikke skrevet af disciplen Johannes, som har skrevet Johannes evangeliet, men en anden Johannes, som levede omkring år 2-300.

Johannes Åbenbaringen er et drama, som er skrevet i et mystisk sprog med rødder i den Zarathustriske tankegang. Den Zarathustriske tankegang er også fundamentet for Mazdaznan. Man kan sige at Johannes Åbenbaring er et gammelt ”Mazdaznan skrift”

Det handler om at forvandle sig fysisk og psykiske. Der er ingen tvivl om, at en sådan proces kræver en stor indsats. Det er ikke nogen let opgave at arbejde sig ud af en dødelig ubevidst tilstand og ind i en tilstand af selvbevidsthed, hvilket er det samme som gudsbevidsthed. Der skal ske en ”renselsesproces”, en forvandling af kroppen, og de store nervecentre i kroppen skal systematisk vækkes. Det er det, der beskrives i dette drama – Den Store Dommedag.

I Johannes Åbenbaringen beskrives ”syv menigheder”, som igen er symbolet på syv nervecentre i kroppen, som har rigtig meget til fælles med den beskrivelse af energicentrene, som vi også kender som chakraer.

 

Johannes Åbenbaringen forsøger, i et mere eller mindre symbolsk sprog, at beskrive genfødslen af mennesket som individ. Det vil sige, det skildrer reetableringen af forbindelsen til vores guddommelige selv i hjertet, som vi har mistet. Alt efter hvor meget vi er kommet på afveje fra en naturlig levevis, vil vi opleve en del forhindringer på denne udviklingsvej.

Vi er nødt til at komme frem til en tilstand i vores udvikling, hvor kroppen er en villig tjener for den åndelige eller spirituelle intelligens. Hvis ikke vores intelligens kommer ind og bliver øverste chef i vores krop, så fortsætter naturens blinde kræfter med at styre kroppen og i sådan en krop kan den åndelige intelligens ikke manifestere sig af nogen betydning.

I dag kender de fleste begrebet chakra. Vi har hørt om disse energicentre i kroppen, som på forskellige måder og meget kraftigt styrer vores personlighed.

Tænk sig, at der i det nye testamente er et mystisk skrift, som skriver, at vi ikke kan komme gennem ”himmerigs port”, altså ind i bevidsthed, hvis ikke vi bruger Åndedrættets kraft!

Spændende…….  Logon og læs mere