87  I OPEN MY HEART

AW: xxx

(e:xxx)

© The Singing Spirits & Randi Even
Sunrise, June 200g, Helsingør, Danmark

1.

I open my heart
to the Heart of the Sun
I open my heart
to the Heart of the Sun
   I open my heart
   I open my heart
   I open my heart
to the Heart of the Sun

2.

I open my heart
to the Tree of Life
I open my heart
to the Tree of Life
   I open my heart
   I open my heart
   I open my heart
to the Tree of Life

3.

I open my heart
to the Dream of Life
I open my heart
to the Stream of Life
   I open my heart
   I open my heart
   I open my heart
to the Dream of Life

4.

I open my heart
to the Joy of LIfe
I open my heart
to the Joy of LIfe
   I open my heart
   l open my heart
   I open my heart
to the Joy of Life

5.

I open my heart
to the Rain of Life
I open my heart
to the Rain of Life
   I open my heart
   I open my heart
   I open my heart
to the Rainbow of Life

6.

I open my heart
to the Wheel of Life
I open my heart
to the Wheel of Life
   I open my heart
   I open my heart
   I open my heart
to the Wheel of Life

7.

I open my heart
to All beings on Earth
I open my heart
to All beings in Earth
   I open my heart
   I open my heart
   I open my heart
to All beings on Earth

8.

I open my heart
to the Stars of Light
I open my heart
to the Stars of Night
   I open my heart
   I open my heart
   I open my heart
to the Stars of Light

9.

I open my heart
to the Universe
I open my heart
to the Ga}axles
   I open my heart
   I open my heart
   I open my heart
to the Wonder of ALL

10.

I open my heart
to the Sound of Life
I open my heart
to the Song of Life
   I open my heart
   I open my heart
   I open my head
to the Silence of Life

11.

I open my heart
to the Love of Life
I open my heart
to the Love of Life
   I open my heart
   I open my heart
   I open my heart
to the Love of Life

12.

I open my heart
to the Heart of Love
I open my heart
to the Heart of Love
   I open my heart
   I open my heart
   I open my heart
to the Heart of Love