60  Lovpris Herren

AW: 365

(e:180)

Rhythmic Breathing Exercise

Lob’ den Herren, meine Seel’

– Lovpris Herren, værn min sjæl.
– Lovpris Herren, værn min sjæl.
– Lovpris Herren, værn min sjæl.