54  Krist, i dig

AW:

(e:xxx)

Tekst-titel

1.

Krist, i dig lever jeg;
Krist, i dig dør jeg;
Krist, i mig er du
i fødsel, liv og død.

2.

Gør du os levende
i vores indre.
Før os, o Krist,
ind i din salighed.

1