Sange:

på den danske del af af Mazdaznan.eu

338 Salam, Salam Aleikum

med Eric Fawley

Salam, salam aleikum

Salam, salam aleikum!
Fred med enhver og med hvert hjem.
Fred med hvert land og dets regent.
Salam, salam aleikum.

Salam, salam aleikum!
Fred være med hvert folkeslag;
fjende og ven søg freden sag.
Salam, salam aleikum.

 Salam, salam aleikum!
Fred med al-le som fejle må.
og fred med den som med Gud gå.
Salam, salam aleikum.

Salam, salam aleikum!
Fred vinde sejr i verden her;
for rig og arm om fred vi ber.
Salam, salam aleikum.

Salam, salam aleikum!
Ja, evig fred vi har påkaldt
på land som sø; fred overalt.
Salam, salam aleikum.

000. Avesta DK Intro 104. Der er solskin, lykkeligt solskin
001. Ode 1 O, Evige ene 105. Hav sol i dit hjerte
001. Ode 1-6 107. Glade solskinsstråler
001. Ode 2 112. Jeg lever i solskinslandet
001. Ode 4 117. Daniel
001. Ode 5 126. Vær klar
001. Ode 6 132. Inden tiden iler bort
002. Hu Mata / Alt er af Gud, og Gud er alt 143. Aftenklokker
003. HUHATA/ Gud er kærlighed og glæde 149. Den stille time
004. Stoffet er uden ende 153. God nat, god nat
005. Gode tanker, gode ord 157. Jeg er pilgrim
006. Gode tanker, gode ord, gode handlinger 158. Ud af nærvær
007. Ga-Llama 159. Kom hjem
008. Vær stille 162. Min Gud er min hyrde ??
011. Ånden i hvert hjerte 165. Min Gud er min hyrde
016. Jeg er ej ensom eller fjern 172. Som hjorten
018. Hvert et græsstrå 177. Hvis vi lytter
019. Jeg er livet 184. Kast dog al din smerte
023. Il Elohim 190. Har du sorger eller frygt
028. Gud 192. Lykkelige dag
029. Yatha Ahu Vairyo 195. Alle tanker
031. Ashem Vohu 208. Jeg slipper dig ikke / Elektrisér, magnetisér
032. Ashem Vohu 210. Mit vil komme til mig
033. Aschem vohu, vahischtem asti 219. Mærk verden
034. Ranabaya Moya 222. Jordens skønhed
035. Oh, kærlighed som frygt afstå 242. Det er forår, det er forår
037. Oh frydefuldt 256. Kristus går og taler
038. Gud er kærlighed 260. Vær du mig nær
044. Kærlighedskilde, jeg stammer fra dig 279. Alle mennesker
066. Nærmere, Gud, til dig 284. Den ny Jord
068. Lad ikke hjertet tynges 300. Jeg er her på denne jord
069. Hvorhen end den vej / Hvad enten 307. Hilsen til dig
070. Hele Vejen 313. Thi Gud er kærlig
072. Svar 314. Velsignet vær båndet der binder
073. Jeg vil føre dig 315. Hvilken jubel
089. Du milde lys 320. Hilser dig
091. Arbejd, thi natten kommer 322. Det gamle skib sejler
097. Jeg er vakt 329. Syng på ny livets ord for mig
330. Kundgør den gamle saga
335. Hu Varashta
336. Når i et hus I træder ind
337. Der er skønhed rundt omkring
338. Salaam, Salaam Aleikum
352. Benediktion
363. Tralala
376. Lad mig blive som et solskin
380. Glædens fryd ??
381. Glædens fryd