RYTMISK ÅNDEDRÆTSØVELSE 6

FØLELSESSANSEN

Rytmiske åndedrætsøvelse nr. 6:

”I den uendelig freds navn og for menneskets vel, ærbødig hilsen” (Mester)   

Vi kommer nu til en øvelse, hvor alle vore elever bøjer knæene. Der kommer en tid i ethvert menneskes liv, hvor han må bøje sine knæ i ærbødighed. Formålet med denne øvelse er at fordele de magnetiske cirklende strømme for at støtte vækkelsen af rygmarven. Herved udvides tankens sfærer, hvilket gør det muligt for dig at ræsonnere mere logisk og opfatte dit væsens indre fysiske mekanisme gennem FØLELSES SANSEN. Du bliver da – i kraft af dine hjernecellers aktivitet – guidet til udvikling og udfoldelse af en fuldkommen bevidsthed og erkendelse om, at du er ET med Altet og naturen.    

 

Udførelsen af øvelse nr. 6:

Knæl bag en spisestuestol ved at bøje begge knæ samtidigt. Fald ikke ned på knæene; gør bevægelsen lige så yndefuldt som du har gjort alle de foregående øvelser.
Hav stolen ca. 90 cm foran dig, så du med begge hænder kan gribe om stolens lodrette tremmer (hvis du ikke har en tremmestol, så klem om 2 ’imaginære’ lodret stående stokke).
Både hænder og krop er helt afspændte, rygsøjlen er fast og rank.

 

Efter det forberedende staccato åndedræt og udånding, tages en dyb indånding samtidig med, at du strammer grebet om stolens tremmer. Indånd så længe du kan uden anstrengelse og uden at forårsage ubehag i resten af kroppen.
Hold da indåndingen afspændt så længe du kan, stadig uden anstrengelse, men med et fast greb om stolens tremmer.
På den efterfølgende afspændte udånding, løsn gradvist grebet om tremmerne. Gentag øvelsen.
Udfør øvelsen i 3 minutter ad gangen og ikke mere end 3 gange daglig.
Denne øvelse kan udføres om aftenen (de øvrige øvelser udføres i dagtimerne).