RYTMISK ÅNDEDRÆTSØVELSE 4

SMAGSANSEN

Nu er målet at vende vores opmærksomhed mod SMAGSANSEN!

Vejrtrækning er vejrtrækning, og dog afhænger det hele af, hvordan du trækker vejret, under hvilke omstændigheder, hvornår og i hvilken position.
Jo mere du øver de forskellige typer vejrtrækning, jo mere vil du være i stand til at skelne de forskellige virkninger på krop og sind.
Der er vejrtrækning for sangere, for foredragsholdere / talere, for entertainere, ja vejrtrækning for enhver af livets faser. Du kan bruge din ånde til at afkøle en skål med varm væske, og du kan bruge din ånde til at varme kolde hænder.
Der er en ting du kan observere i disse 2 fænomener. I det første tilfælde laver du udånding med kraft og i hurtig rytme (puster); i det sidste tilfælde laver du en lang, udtrukket udånding.
Her er yderligere nogle facts, der kalder på forundring, når man eksperimenterer med udåndingen: Brug udånding til at ånde blødt mod din håndryg.
Gør nu det samme, men sig ordet ”puuh” på udåndingen, og du vil på din håndryg mærke den modsatte effekt end før – en blid, kølende brise. Ved dette eksperiment er det ikke kraften af udåndingen der er afgørende, men læbernes form.  Andre konsonanter ”ph” og ”f” kan benyttes, og eksperimentet vil lykkes.
Hele hemmeligheden ligger i selve positionen af mundstrukturerne.

I den 4. rytmiske åndedrætsøvelse benytter vi os af at kunne øve et pres på hele åndedrætssystemet ved at standse en indånding og bøje os helt ned mod gulvet i et ryk. Hele øvelsen med dens skulderbevægelser, og bl.a. dette pres på mellemgulv og indre organer, har en fordøjelses stimulerende effekt.
Og en gavnlig indflydelse på vores smagssans
.

Udførelsen af øvelse nr. 4:

Denne øvelse kan gøres 4 gange dagligt. Om morgenen mod øst, ved middagstid mod syd, om aftenen mod vest og før sengetid mod nord.
Indtag positionen som i øvelse nr. 2, altså stående.
Lav de forberedende vejrtrækninger (staccato) og tøm lungerne helt.
Indånd nu gradvist og blidt samtidig med, at du i en afspændt cirkelbevægelse svinger den højre arm ind foran dig (oppefra og ned) med håndfladen vendt mod kroppen.
Skulderen er så løs som muligt, så armen nærmest svinger af sig selv ved sin egen vægt.
Tag 6 sådanne svingture på indåndingen og yderligere 6 svingture på udåndingen, ingen pause.

 

Nu er lungerne helt tømt, så på begyndelsen af den 13. svingtur fører du den strakte arm op over hovedet, knytter næven, tommelen hen over ringfingeren, og tager en dyb, kort indånding
Herefter bøj overkroppen ned mod gulvet ved kun at bøje i hofterne, og ram gulvet med den knyttede næves knoer. Stadig med åndedrættet holdt i indånding.


Ret nu hele kroppen op til udgangspositionen, mens du ånder ud og lader armen svinge helt op over hovedet og tilbage til udgangspositionen med armene ned langs siden.
Gentages med venstre arm.

Tag gerne flere runder.