RYTMISK ÅNDEDRÆTSØVELSE 2

HØRESANSEN

Nu er målet at vende vores opmærksomhed mod HØRESANSEN!

Ligesom vores synssans afhænger af rygsøjlens holdning og dens rankhed, således afhænger høresansen af vores fødders tilstand, plejen af fødderne, og deres aktivitet. Du ved af erfaring at uanset hvor kold en vinterdag er, så vil hele kroppen holdes varm hvis strømperne er tørre og af et varmt materiale; men så snart strømperne bliver fugtige og kolde afkøles også kroppen, temperatur reguleringen i de pågældende områder udlignes derved med det generelle nervesystem.
Hvis du ønsker en god hørelse, og ligeledes ønsker at pleje næse/lugte organerne til en vis grad, så sørg for at bade fødderne ofte. De vil herved blive mere fleksible.
Ved tæernes base findes reflexzoner for syn og hørelse.
Vægten af kroppen må ikke udelukkende lægges på hælene, men må fordeles ligeligt udover foden til fodballerne (forfoden), så vil din gang blive lettere, og det at gå blive en fornøjelse.
Det kan også anbefales at gå barfodet.
At gå barfodet i dugvådt græs en tidlig sommermorgen er usædvanligt gavnligt, især for dem, der har et mere ’elektrisk’ temperament (modsætningen er ’magnetisk’ temperament).

Alle kroppens positioner – måden hvorpå vi går, står, sidder, ligger, bukker os, rækker os ud osv – har en indvirkning på vores ’funktionelle arrangement’ (hvordan vi fungerer) og påvirker vores sind i større eller mindre grad.

Udførelsen af øvelse nr. 2:

Stå opret med armene hvilende ned langs siderne af kroppen, hovedet løftet og hagen trukket så meget ind at det demonstrerer en uafhængig karakter , blikket fast hvilende på et mørkt koncentrationspunkt (af størrelse som en 50-øre) i øjenhøjde ikke mere end 2 meter fra dig.

Kroppen er fuldkommen afspændt og rygsøjlen er fast og rank.
Vægtfordelingen balancerer på fodballerne (forfoden) .
Tøm lungerne helt på en udånding.
Mens du herefter blidt ånder ind gennem næsen – og følger indåndingsstrømmen intuitivt – hæver du langsomt kroppen og tillader vægtfordeling at komme fra fodballer til tæer, alt sammen på 7 sekunder. Pause 1 sekund.

Sænk nu igen langsomt kroppen til dens udgangsposition, mens du gradvist ånder ud, med den naturlige ynde, der kendetegner en krop under bevidst kontrol.
Glem ikke at knytte næverne (Ægyptisk næve med tommelfingeren ind over ringfingeren) og gradvist øge spændingen i dem på indåndingen. Og gradvist slippe spændingen på udåndingen.

Pause 1 sekund før øvelsen gentages.
Lav ikke øvelsen længere end 3 minutter ad gangen, og ikke mere end 2 gange daglig til at begynde med.

Denne øvelse udføres bedst i timerne med dagslys, og bør ikke udføres lige efter et måltid.

Kort udgave: Anden rytmiske åndedrætsøvelse

Følg rytmen på en melodi, fx melodien: Lob den Herren nr. 7 på Solsikke CD’en. Indånd på 7, hold indåndingen på 1. Udånd på 7, hold udåndingen på 1.dk).